Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-02-27

Z komputerem w przyszłość

      KUNÓW. Od listopada ubiegłego roku nauczyciele Gimnazjum w Kunowie biorą udział w kursie dokształcającym umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej. Program "Intel Nauczanie ku przyszłości" wspierany przez Microsoft ma ogólnoświatowy zasięg i wspomaga wykorzystanie nauki i technologii w edukacji. Celem tego programu jest przygotowanie pedagogów do promowania nauczania problemowego oraz efektywnego integrowania technologii komputerowej w stosowanych przez nich programach nauczania, a w rezultacie zwiększenie efektywności pracy uczniów i ich osiągnięć szkolnych. Szkolenie obejmuje czterdzieści godzin warsztatów,a materiał został podzielony na 10 rozdziałów.


    Program obejmuje zagadnienia: - efektywnego stosowania technologii informacyjnej w klasie, -rozważanie, jak uczniowie i nauczyciele mogą zastosować technologię w celu zwiększenia efektywności kształcenia przez badania, komunikację i wspieranie postaw przedsiębiorczych, -opracowanie - w ramach warsztatów -materiałów lekcyjnych i narzędzi opartych na odpowiednich standardach nauczania, -aktywizowanie uczniów przez dostęp do technologii, -wdrażanie nauczycieli do pracy zespołowej.


    Na uwagę zasługuje fakt,iż prawie wszyscy nauczyciele gimnazjum biorą w nim udział, co niewątpliwie wpłynie na poziom nauczania i wykorzystanie technologii komputerowej w dydaktyce. Zajęcia odbywają się w pracowni internetowej gimnazjum, które jest kierowane przez mgr Marię Pająk. W sumie bierze udział w szkoleniu 21 osób tworząc dwie grupy, a zajęcia odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych. Liderem w programie "Intel - Nauczanie ku przyszłości", który prowadzi szkolenia, jest nauczyciel informatyki mgr inż.Mieczysław Gałęzia.


    Oryginalna metoda dokształcania stosowana w tej szkole wnosi wiele niepokoju twórczego podczas szkolenia, a po zakończeniu kursu na pewno przyniesie wiele satysfakcji intelektualnej uczestnikom programu.


   
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15257 razy,
ostatnio: 2020-08-05 16:01:40
Skomentuj artykuł:
Powrót