Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2001-10-15

Mistrzowie Polskiego Pejzażu

      W piątek, 12 października w Galerii Fotografii MCK, z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego, obył się wernisaż wystawy fotografii "Mistrzowie Polskiego Pejzażu".


    -Głównym pomysłodawcą powstania albumu i wystawy jest Jerzy Piątek, artysta fotografik z Kielc i współwłaściciel Agencji Reklamowo-Wydawniczej "Fine Grain" - mówi komisarz wystawy, Andrzej Łada, kustosz galerii. -Jerzy Piątek razem z Pawłem Pierścińskim przez dwa lata jeździli po Polsce, odwiedzali kolegów fotografików zajmujących się fotografowaniem pejzażu. Z dużej rzeszy pejzażystów wybrali 126 autorów reprezentujących różne kierunki i postawy twórcze.


    Pięknie wydany album, almanach fotograficzny obejmuje dzieła wybranych autorów, bardzo dokładnie wyselekcjonowane.


    Większość z nich zdobywała nagrody w wielu konkursach, prezentowana była w wydawnictwach i pokazach. Całość jest jakby przekrojem tego, co reprezentuje obecnie polska fotografia i uzmysławia, że nie mamy się czego wstydzić. Są to dzieła najwyższego lotu. Almanach został opatrzony zarysem monograficznym polskiej fotografii krajobrazowej opracowanym przez Pawła Pierścińskiego.


    Przypomina w nim początki fotografii w Polsce, początkowo wykorzystywanie jej przez malarzy, architektów do wykonywania szybkich notatek rzeczywistości; jej rozwój, osiągnięcia największych artystów, jak słynny Jan Bułhak czy Edward Hartwig. Wspomina dawne i najnowsze techniki.


    -Może następnym etapem będzie zapis laserowy - pisze Paweł Pierściński. - A może postęp przyniesie nowe, nie znane nam narzędzie zapisywania obrazów. Zawsze procesem rejestracji sterować będzie rozumna istota, a czynność niezależnie od stosowanego narzędzia, zwać się będzie fotografowaniem.


    -Polska Fotografia Krajobrazowa roku 2000 stanowi mozaikę różnych prądów, kierunków i nurtów estetycznych, które współżyją ze sobą, uzupełniają się i bywają wykorzystywane przez mistrzów kamery -napisali we wstępie Jerzy Piątek, Paweł Pierściński i Wiesław Turno. - Rozwój i charakter fotografii krajobrazowej od lat wyznacza przemiany estetyk fotograficznych w Polsce.


    Celem almanachu jest ukazanie barwności, odrębności i różnorodności propozycji artystycznych, stanowiących o walorach polskiego krajobrazu fotograficznego przełomu wieków. Uwzględnia, na zasadzie par tnerstwa, prace artystów fotografików a obok nich realizacje wykonane przez grono fotografików krajoznawców, autorów zrzeszonych i nie stowarzyszonych. Ozdobą almanachu są kreacje autorskie, będące wynikiem badania struktury krajobrazu oraz rejestracją stanów emocjonalnych artystów.


    Liczący 500 stron album został wydany w Kielcach, co nie powinno być zaskoczeniem, bo to właśnie Okręg Świętokrzyski ZPAF w Kielcach od wielu lat był "Mekką" polskiego pejzażu. Tu dzięki Pawłowi Pierścińskiemu powstała słynna Kielecka Szkoła Pejzażu, która na trwałe wpisała się w historię fotografii. W Kielcach, co dwa lata odbywały się Biennale Polskiego Pejzażu wraz z sympozjami organizowanymi w Ameliówce.


    Wernisaż wystawy i promocja albumu odbyły się 4 czerwca w Galerii Sztuki w Łodzi. We wrześniu część wystawy prezentowana była w Pałacyku Zielińskich w Kielcach, gdzie ze względu na szczupłość powierzchni wystawienniczej nie byłoby możliwe pokazanie większej ilości prac. Cała wystawa obejmuje 260 fotogramów - w Ostrowcu pokazanych zostało 180.


    Są to barwne lub czarno-białe prace wykonane w różnych technikach, łącznie z cyfrowym zapisem obrazu i przetworzeniem komputerowym. Techniki specjalne obejmują gumy, jedno lub wielobarwne oraz izohelie. Wśród artystów, których prace znalazły się w albumie, jest jeden fotografik z Ostrowca, Andrzej Łada. Na wystawie możemy zobaczyć pięć jego dzieł, w tym jedno czarno - białe, dwa kolorowe i dwie izohelie. Są też prace wybitnych pejzażystów, niestety już nieżyjących.


    Wystawę możemy oglądać przez cały miesiąc. Z Ostrowca przeniesiona zostanie do Białegostoku, później do innych miast, także za granicami kraju.

 
/ K.Żak /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 18051 razy,
ostatnio: 2020-08-08 12:11:44
Skomentuj artykuł:
Powrót