Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-01-05

Będzie więcej ofert


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      -W ubiegłym roku dysponowaliśmy znacznie większymi środkami na aktywizację zawodową. Nie czekaliśmy na te środki biernie. Opracowaliśmy wspólnie ze starostwem programy, które ministerstwo zaakceptowało i na które zapewniło nam środki. W ten sposób powstały miejsca pracy na terenie starego zakładu huty, OZMO oraz w kilku innych, mniejszych firmach, które rozpoczęły działalność na terenie Ostrowca. Główny nacisk - zgodnie zresztą z polityką społeczną - położyliśmy w minionym roku na aktywizację absolwentów. Wielu dziewiętnastolatków ma już za sobą pierwsze doświadczenie zawodowe.


    Łatwiej im będzie znaleźć pracę w przyszłości. W 2003 roku, po raz drugi z rzędu, skorzystaliśmy ze środków przedakcesyjnych. Były to pieniądze z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i po raz pierwszy z funduszu PHARE 2001, przeznaczone głównie na szkolenia i różne inne formy podnoszenia kwalifikacji.


    Mówiąc o zmianach chciałbym podkreślić jedną z nich, niezmiernie ważną, która pozwoliła nam w 2003 roku na efektywniejsze gospodarowanie środkami funduszu pracy. W poprzednich okresach musieliśmy tak planować współpracę z partnerami z r ynku pracy, aby umowy kończyły się w listopadzie lub na początku grudnia. Teraz możemy zawierać z pracodawcami umowy, które przechodzić będą na następny rok. Poza tym nie musimy czekać z podpisywaniem nowych do czasu uchwalenia budżetu.


    Dawniej pierwsze kwartały roku były okresami martwymi. Pier wsze umowy podpisywaliśmy dopiero w kwietniu.


    Mamy zapewnienia przedstawicieli Ministerstwa Pracy, że w 2004 roku urzędy otrzymają nie mniej pieniędzy niż w roku poprzednim. Liczymy, że w tym roku popłyną szerszym strumieniem środki unijne. Już dziś wiadomo, że będą realizowane duże programy szkoleniowe. Umożliwią one osobom poszukującym pracy, lepsze dopasowanie się do potrzeb rynku, jak również zdobycie kilku zawodów. Osoby zarejestrowane w naszym urzędzie, otrzymają w tym roku znacznie więcej ofert szkoleniowych. Chciałbym zachęcić miejscowe firmy prowadzące działalność szkoleniowa, aby połączyły się i spróbowały wziąć udział w przetargach na oferty szkoleniowe.


    Szkoda, aby zadania te, a co za tym idzie środki finansowe, przejęły firmy spoza Ostrowca.


(fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 17323 razy,
ostatnio: 2021-01-19 10:33:43
Skomentuj artykuł:
Powrót