Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-03-24

Udogodnienia dla przedsiębiorców


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Gminny program przeciwdziałania bezrobociu zakłada cały szereg form tzw. aktywnej pomocy ze strony miasta dla przedsiębiorców. Chodzi m. in. o ułatwienia w zdobywaniu kredytów czy przyznawanie ulg dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy.


    -W fazie tworzenia znajduje się Fundusz Poręczeń Kredytowych, trwają rozmowy z bankami -mówi prezydent, Jan Szostak. Fundusz ma udzielać poręczeń dla wielu nowo powstających, jak również już funkcjonujących na terenie miasta podmiotów gospodarczych.


    Przedsiębiorcy otrzymają też ulgi w podatku od nieruchomości. Rzecz jasna otrzymają je ci, którzy będą inwestować na terenie miasta. Co prawda już dziś ten sposób pomocy jest stosowany, ale na mniejszą skalę. W przyszłości ulgi zostaną rozszerzone na podmioty, które zatrudniają nawet do 5 pracowników, a więc na tzw. firmy rodzinne.


    -Gmina otrzymała w tej sprawie pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -mówi J. Szostak.


    Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie rozpatrywana uchwała poświęcona temu zagadnieniu.


    Władze Ostrowca wystąpiły do Rady Powiatu o zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ta sprawa leży w gestii powiatu, stąd też gmina - chcąc uruchomić takie centrum - musi dogadać się z powiatem.


    Centrum będzie się mieściło w obiektach przy ul. Sandomierskiej -mówi J. Szostak Jego zadaniem będzie bezpłatne kształcenie ludzi w wieku powyżej 18 lat w różnych, oczekiwanych przez przedsiębiorców zawodach. Będzie to szansa dla osób, które chcą zdobyć lub zmienić zawód. Oferta kształcenia centrum będzie modyfikowana w zależności od rynku pracy.


    Rozmowy w tej sprawie z udziałem władz gminy, powiatu, przedstawicieli urzędu pracy, przedsiębiorców, Ostrowieckiego Forum Pracodawców już się odbyły.


    Gmina planuje stopniowe zastępowanie zatrudnienia w formie prac interwencyjnych i robót publicznych prawdziwymi, stałymi miejscami pracy tworzonymi w różnych, miejscowych firmach i instytucjach. Tworzy się również rozwiązania, które umożliwią młodym ludziom zdobywanie szlifów zawodowych w ramach tzw. pracy wolontariackiej.


    -Dobrze wróży proces modernizacji huty podjęty przez Grupę Celsa -mówi prezydent. DyrektorAngel Pueyo poinformował mnie, że w najbliższych latach w hucie będzie bardzo duże zapotrzebowanie na młodą kadrę inżynieryjnotechniczną. Wokół huty - poprzez odpowiednią politykę zaopatrzeniową i handlową - ma powstać wiele małych firm, które będą pracowały na rzecz metalurgicznego kolosa lub prowadziły handel wyrobami huty.


    W związku z realizowanym ciągiem komunikacyjnym, widać duże zainteresowanie inwestorów obszarem starego zakładu. Chodzi o tu tereny po PBMiK i Obszarze Przemysłowym. Jest duża szansa na powstanie również tam pewnej ilości miejsc pracy.


    (w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 18330 razy,
ostatnio: 2020-07-06 12:46:45
Skomentuj artykuł:
Powrót