Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2011-05-20

Zaproszenie na konferencję

Nowe wyzwania w pielęgniarstwie i położnictwie

W dniu 3 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Hotelu Gromada w Ostrowcu Św. ul. Aleja 3 Maja 13 odbędzie się konferencja dla pielęgniarek i położnych pod hasłem: "Nowe wyzwania w pielęgniarstwie i położnictwie".
Karta zgłoszenia i program konferencji dostępne na stronie www.tos.pl w zakładce Referat Zdrowia (KONFERENCJA 3 czerwca).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26.05.2011 r. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37, nr tel. (41) 247-61-30 w godz. 7:30 - 15:30.

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.powiat.ostrowiecki.eu/ref_ds_zdrowia_pdf/formularz_zgloszeniowy.pdf

Program:
http://www.powiat.ostrowiecki.eu/ref_ds_zdrowia_pdf/program_konferencji.pdf

NOWE WYZWANIA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE
3 czerwca 2011 r. o godz. 10.00
połączona z rozstrzygnięciem plebiscytu
LEKARZ – PIELĘGNIARKA – POŁOŻNA – REHABILITANT ROKU 2010
ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
w Hotelu Gromada w Ostrowcu Św. ul. Aleja 3 Maja 13

PROGRAM KONFERENCJI:
Godz. 9.00 Rejestracja uczestników konferencji
Godz. 10.00 Otwarcie konferencji
Sesja I
Godz. 10.15 - 12.15
· Ustawa o działalności leczniczej. Zmiany w ustawie o zawodzie pielęgniarkii położnej.
mgr Zofia Małas - Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
· Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – prawo a rzeczywistość.
mgr Zofia Małas - Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
· Samodzielność zawodowa polskiej pielęgniarki i położnej .
mgr Ewa Mikołajczyk - Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
· Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych – rola i zadania.
lic. piel. Jacek Gawłowski - Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

Sesja II
Godz. 12.30 - 13.30
· Pielęgniarstwo opieki długoterminowej w podstawowej opiece zdrowotnej .
mgr Marian Nadziejko - Przewodniczący Zespołu ds / opieki długoterminowej - Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
· Kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej.
Przedstawiciel Oddziału Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Godz. 13.30 - 14.30 Lunch

Sesja III
Godz. 14.30 - 16.30
· Instytucjonalne zabezpieczenie opieki długoterminowej wobec pacjentów
przewlekle chorych.
prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
· Poród rodzinny po przygotowaniu w Szkole Rodzenia jako standard
w nowoczesnym położnictwie.
lic. położna specjalistka Monika Wójcik - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
· Standard opieki okołoporodowej.
Małgorzata Madyś - Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
Godz. 17.00
Rozstrzygnięcie Plebiscytu – wręczenie nagród laureatom
Część artystyczna
Godz. 19.00
Uroczysta kolacja


Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. i obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, lunch
Opłata dodatkowa : 30 zł. kolacja
Zgłoszenia podpisane i zeskanowane prosimy nadsyłać e-mailowo na adres: amz@tos.pl lub faxem nr 41 247-61-30

Wpłaty należy dokonać do dnia 26. 05. 2011 r. na konto:
WSB i P ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553
z dopiskiem: ,,Konferencja pielęgniarska”.
Komitet organizacyjn : Anna Męczkowska, Zofia Małas, Henryka Majkowska, Edyta Góra, Bożena Zboina, Joanna Góra.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
/MAcSi/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8653 razy,
ostatnio: 2021-04-15 23:08:25
Skomentuj artykuł:
Powrót