Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2011-06-01

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok ubiegły. Informację o realizacji budżetu powiatu ostrowieckiego w roku 2010, przedstawił w poniedziałek na sesji absolutoryjnej, starosta Zdzisław Kałamaga.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Trzeba jednak przypomnieć, że w większości dane te dotyczą działalności Zarządu Powiatu i Rady Powiatu z poprzedniej kadencji.


W głosowaniu nad absolutorium radni byli jednomyślni.

Dochody powiatu w minionym roku wyniosły 109,5 mln złotych i były o 2,7 mln mniejsze od przyjętego po zmianach planu. Powodem ich niewykonania, było przede wszystkim niezrealizowanie dochodów w pozycji udział w podatku od osób prawnych.

- Mimo to wykonanie dochodów ma tendencję wzrostową w stosunku do roku 2009, a łącznie wzrosły one o 1,9 miliona złotych- mówił starosta Zdzisław Kałamaga.- Wydatki budżetowe wynosiły ponad 122 mln złotych i były niższe od zaplanowanych o 3 miliony złotych, między innymi dzięki oszczędnościom pozyskanym podczas postępowań przetargowych. Wydatki w minionym roku były większe o 6 milionów złotych w stosunku do roku 2009.

W czasie realizacji budżetu nastąpiło obniżenie planowanego deficytu budżetowego, który wyniósł 12,5 mln złotych i był niższy od planowane o około 300 tysięcy złotych.

- Ani starostwo, ani pozostałe jednostki, nie odnotowały na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych, a zadnia zostały zrealizowane- mówił starosta.- W trakcie ich realizacji, lista zadań była wciąż wzbogacana. Zrealizowane zostały również wszystkie uchwały Rady Powiatu, a także w większości sprawy, które radni sygnalizowali w formie interpelacji.

Rok 2010 był kolejnym bardzo dobrym dla ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Wzrósł poziom nauczania, czego doskonałym wskaźnikiem były wyniki matur- najlepsze w województwie świętokrzyskim i jedne z najlepszych w Polsce. Szkoły chętnie i aktywnie biorą udział w programach realizowanych w ramach projektów unijnych.

- Kontynuowaliśmy inwestycje w placówkach oświatowych. Zbudowano boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica i LO nr II im. J. Chreptowicza. Zmodernizowano halę sportową przy LO nr III im. W. Broniewskiego, oddano do użytku nowoczesne warsztaty szkolne przy ZS nr 4, przeprowadzono termomodernizację ZS nr 3- wylicza Zdzisław Kałamaga.- Kolejne boisko powstało przy Zespole Szkół nr 2, a termomodernizacji został poddany budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Łącznie samorząd powiatowy przeznaczył na to 6,5 mln złotych.

W zakresie transportu i dróg, chociaż jest to wciąż ważny i trudny problem, również udało się przeprowadzić znaczące inwestycje za ponad 13,7 mln złotych, co daje ponad 11 procent całości budżetu. Udało się to także dzięki dotacjom z budżetu państwa i współpracy z samorządami.

- Dzięki temu w minionym roku dokonaliśmy m.in. przebudowy ulicy Długiej, rozbudowy drogi Kunów- Janik- Wymysłów- Ostrowiec, remontu na odcinku Kunów- Śnieżkowice- Boksyce. Po długim oczekiwaniu rozpoczęła się budowa mostu w Rudzie Kościelnej, budowa drogi w Dołach Biskupich, remont odcinka Kunów- Janik- mówi starosta ostrowiecki.

Na zadania z zakresu polityki społecznej wydano prawie 21 milionów złotych, więcej o około 1,5 mln złotych w stosunku do 2009 roku. Powiatowy Urząd Pracy wykonał swój budżet w 100 procentach.

Wszystkie kluby radnych wystawiły pozytywne oceny sprawozdaniu z wykonania budżetu. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mówił radny Marek Bilski, który podkreślił, że w poprzedniej kadencji radni PiS pracowali w koalicji i w dużej części decydowali o kształcie budżetu.

- Doceniamy ilość zrealizowanych inwestycji, bo rok 2010 był trudny pod względem realizacji wpływów do budżetu- mówił Włodzimierz Szczałuba z klubu radnych Platformy Obywatelskiej.- Martwi nas pogarszająca się sytuacja finansowa szpitala oraz rosnący deficyt budżetu, ale będziemy głosować za udzieleniem absolutorium.

Pozytywne oceny przedstawili przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kryj i Komisji Budżetu Jerzy Grządziel. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, podobnie przebiegło głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
/tos.pl/
/MAcSi/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 7801 razy,
ostatnio: 2021-04-18 01:32:34
Skomentuj artykuł:
Powrót