Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2006-01-23

Pracowity rok burmistrza

Kunów nadal aktywny

Burmistrz Kunowa Andrzej Jabłoński zalicza miniony rok do bardzo udanych. W gminie zrealizowano zaplanowane inwestycje i udało się sfinalizować wiele znaczących projektów, z których najważniejszym jest hala sportowa w Kunowie.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
- W minionym roku poprzez dofinansowane do różnych form zatrudnienia, pomogliście największej liczbie osób bezrobotnych spośród gmin powiatu ostrowieckiego. Czy w roku bieżącym będzie nadal prowadzona taka polityka społeczna- pytamy burmistrza Andrzeja Jabłońskiego.

- Mamy w tej dziedzinie znaczący sukces. W ubiegłym roku udało się zatrudnić 177 osób,

w tym dla prawie 60 przedłużono umowę na kolejne miesiące. Na aktywne formy wsparcia bezrobotnych gmina wydała 450 tysięcy złotych, drugie tyle dołożył Powiatowy Urząd Pracy.

Chciałbym podkreślić, że potrzeby mieszkańców zawsze znajdowały należyte miejsce i uznanie,

a gmina stara się aktywnie uczestniczyć w ich zaspakajaniu. Celowo nie obsadzane są niektóre stanowiska. Od kilku lat nie ma na stałe zatrudnionych osób na etatach intendentki w przedszkolu w Kunowie, sprzątaczek w gimnazjum i Urzędzie Miasta czy opiekunki dzieci

w szkolnym gimbusie oraz opiekunki dzieci niepełnosprawnych, dojeżdżających do ostrowieckich placówek. W tym roku samorządy gminne otrzymały kolejną szansę zatrudniania osób bezrobotnych. Poprzez mający w najbliższym czasie zainaugurować swoją działalność Klub Integracji Społecznej planujemy uruchomić roboty publiczne, gdzie zatrudnienie przewidziane będzie dla osób, które przez ostatnie dwa lata nie mogły znaleźć pracy.

- Miniony rok gmina Kunów może zaliczyć do wyjątkowo udanych pod względem inwestycji. Udało się również przygotować kilka ważnych zadań, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków komunikacyjnych.

- Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. przygotowujemy, w całości finansowane przez gminę Kunów, opracowanie dokumentacji zadania pod nazwą "Przebudowa ulic Langiewicza, Fabryczna i Kolejowa w Kunowie, stanowiących ciąg drogi powiatowej Ostrowiec- Wymysłów- Janik- Kunów". Także z samorządem powiatowym będzie współfinansowany remont ulicy Warszawskiej w Kunowie. Przy ulicy tej, od strony zachodniej, powstanie ciąg pieszy. Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przygotowaliśmy projekt techniczny, również w całości zapłacony przez nas, przebudowy skrzyżowania w Kunowie. Cała dokumentacja wraz z pozwoleniami na budowę została przekazana do inwestora. Mam nadzieję, że złożone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zapewnienia spełnią się i budowa ronda w tym roku zostanie zrealizowana. Wraz z nim na odcinku 60 metrów będzie poprowadzona kanalizacja deszczowa z osiedla Langiewicza do rzeki Kamiennej, którą sfinansuje gmina. Bardzo starannie przygotowujemy się do przebudowy Placu Wolności łącznie z przyległymi ulicami. Dokumentacja zadania będzie gotowa do końca lipca.

- Za kilka dni radni uchwalą budżet na 2006 rok. Proszę powiedzieć, jakie zadania, oprócz wspomnianych, będą realizowane w tym roku?

- Najważniejszym zadaniem będzie budowa hali sportowej dla gimnazjum w Kunowie. Dużym przedsięwzięciem będzie również budowa kolektora sanitarnego w ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie. Przypomnę, że w ubiegłym roku do kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych 25 posesji z ulic: Warszawska, Kościuszki i Ogrodowa

w Kunowie. Pod koniec lutego przesądzi się sprawa projektu na kanalizację w Dołach Biskupich, Nietulisku Małym i Nietulisku Dużym. W przypadku dwóch ostatnich miejscowości, dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Konstruując budżet staraliśmy się, by z każdego sołectwa zostały uwzględnione wnioski mieszkańców. Na pewno nie uda się zrealizować wszystkich propozycji, ale myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. W Biechowie będzie uzupełnione oświetlenie uliczne, w Boksycce planujemy wyremontować drogę i myślimy także o budowie chodnika przy drodze powiatowej. W tym celu niebawem zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami starostwa. W Bukowiu planujemy wykonać projekt drogi asfaltowej z zatoką i poboczami. W Dołach Biskupich będzie zamontowane oświetlenie na Podlesiu, o co usilnie prosili mieszkańcy, a do Biura Usuwania Skutków Powodzi będzie zgłoszony remont fragmentu drogi na Gębice. Mieszkańców Janika na pewno ucieszy fakt, że do końca kwietnia zostanie przygotowany projekt drogi na ulicy Leśnej. Kończymy projekt na drogę w Karczmie Miłkowskiej w kierunku Wymysłowa. Również w fazie końcowej jest opracowywanie dokumentacji chodnika w Nietulisku Dużym, od przystanku do szkoły. Będzie on wykonany jeszcze w tym roku. Ze środków Programu Odnowy Wsi Polskiej w Nietulisku Małym i Nietulisku Dużym, do końca czerwca, zostaną zagospodarowane tereny przy szkole i remizie. Powstaną tam korty tenisowe, miejsca do rekreacji. Oprócz tego zostanie wyremontowany budynek starej portierni w Nietulisku Dużym, gdzie swoją siedzibę znajdzie miejscowe stowarzyszenie i gdzie będzie punkt informacji turystycznej. Przygotowywane przez nas projekty w zakresie budowy kanalizacji w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym, przebudowy ulic Langiewcza, Fabryczna, Kolejowa, Placu Wolności wraz z ulicami przyległymi w Kunowie oraz dróg w Bukowiu, Janiku i Karczmie Miłkowskiej stanowić będą podstawę dla samorządu gminy do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych.

- Oprócz budowy dróg i kanalizacji, w ostatnich latach samorząd poczynił też kilka znaczących przedsięwzięć, służących bezpośrednio mieszkańcom...

- W pomieszczeniach biblioteki powstało Gminne Centrum Informacji, które z powodzeniem służy nie tylko osobom bezrobotnym. Na bazie wcześniej wykonanego budynku sportowego Stal Kunów przystąpiono do realizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych. Dokończenie zaplecza sportowego będzie kosztować prawie 270 tysięcy złotych, a zawodnicy otrzymają go w sierpniu. Ważnym przedsięwzięciem jest również przebudowa dawnej stołówki zakładowej i dostosowanie bloku żywieniowego dla potrzeb gimnazjum w Kunowie. Przewidujemy, że remont zakończy się pod koniec maja. Z uwagi na to, że będzie to już końcówka roku szkolnego, stołówka zacznie funkcjonować od września. W sąsiedztwie obiektu powstanie parking dla 50 samochodów, a teren zostanie oświetlony.

- Panie burmistrzu nie sposób nie wspomnieć o budowie hali sportowej w Kunowie. Jeszcze nie rozpoczęła się realizacja inwestycji a już mieliście z nią wiele problemów.

- Inwestor powinien wejść na plac budowy w ubiegłym tygodniu, ale z uwagi na trudne warunki atmosferyczne rozpoczęcie budowy opóźni się. Natomiast pewne jest, że hala będzie gotowa w marcu przyszłego roku. Muszę przyznać, że było to dla nas wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ blisko rok czekaliśmy na ostateczną decyzję odnośnie finansowania budowy ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w grudniu 2004 roku, w połowie ubiegłego roku wyłoniliśmy wykonawcę, ale nie mając potwierdzenia środków, nie rozpoczynaliśmy inwestycji. Przypomnę, że zgodnie z umową, dostaniemy 2,8 miliona złotych. Hala sportowa, która będzie pierwszym tego typu obiektem w gminie, stanie przy Publicznym Gimnazjum w Kunowie. Jej budowa będzie kosztować około 3,3 miliona złotych. Brakujące środki, które już są zarezerwowane w budżecie, dołoży gmina.

Dziękuję za rozmowę.
/G. Misiewicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11012 razy,
ostatnio: 2020-11-23 18:16:42
Skomentuj artykuł:
Powrót