Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2006-02-06

Marcin Majcher: Zawsze znajdzie czas

Rok pod znakiem inwestycji

Marcin Majcher, burmistrz miasta i gminy Ożarów, za największe sukcesy ubiegłego roku uważa inwestycje, które w znaczący sposób nie tylko podziałały dobrze na rozwój miejscowej gospodarki, ale przede wszystkim przyniosły korzyści mieszkańcom gminy.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
-Jak ocenia Pan znaczenie minionego roku dla miasta i gminy?

-Na pewno jeśli chodzi o inwestycje, to było to bardzo szczęśliwe dwanaście miesięcy. Jeszcze pod koniec 2004 roku baliśmy się, że nie zrealizujemy naszych planów finansowych i będzie nam groził deficyt budżetowy. Tak się nie stało, a co więcej, ubiegły rok udało nam się zamknąć dodatnim bilansem.


-Najważniejszą inwestycją w 2005 roku była...

-Zdecydowanie trwająca kilkanaście miesięcy modernizacja oczyszczalni ścieków, która kosztowała ponad 4,6 miliona złotych. Cześć środków w wysokości niemal 1,7 mln złotych uzyskaliśmy z unijnego funduszu SAPARD.

Umorzona została dzięki temu bardzo wysoka kara naliczona nam przez kontrolerów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Musielibyśmy zapłacić 1 milion złotych grzywny, gdyby przebudowa oczyszczalni, nie została zakończona w wyznaczonym terminie. Jednak po otrzymaniu dokładnego sprawozdania z modernizacji oraz po zapoznaniu się z pierwszymi wynikami oczyszczalni Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska umorzył w całości karę finansową.


-Dużym wydarzeniem było także oddanie do użytku odnowionej hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie.

-Ten poważny remont kosztował ponad 630 tys. złotych, z czego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 209 tys. złotych dotacji z ministerstwa edukacji. Resztę pieniędzy na odnowę sali wyłożyliśmy z budżetu gminy. Po trwających ponad trzy miesiące pracach, delikatnie mówiąc, mocno wysłużona już hala odzyskała nowy blask. Wymieniono stropy, parkiet, oświetlenie oraz wszystkie drzwi w tym segmencie szkoły. Sala została także wyposażona w nowy sprzęt sportowy i zaplecze socjalne.


-Czy szkoły z terenu gminy także i w tym roku mogą liczyć na tego typu modernizacje?

-Zaplanowaliśmy kompleksową wymianę sieci grzewczej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, remont i wykonanie dachów stromych w szkole podstawowej oraz ocieplenie budynku i modernizację sieci grzewczej w Przedszkolu Publicznym w Ożarowie. Oprócz tego odnowione i docieplone zostaną budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach i Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, gdzie dodatkowo będzie wymieniona sieć grzewcza.


-A czy istnieją inne plany remontowe na ten rok?

-Dokonamy budowy dachu stromego, modernizacji, ocieplenia budynku oraz modernizację sieci grzewczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ożarowie. Przygotowujemy także generalny remont stadionu Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit Ożarów, gdzie wymienimy trybuny oraz dobudujemy budynek klubowy i zaplecze socjalne.


-Znaczące zmiany zaszły na drogach gminnych.

-Wydaliśmy na nie ponad 2,5 miliona złotych. Pewną nowością było wykonanie betonowej nawierzchni w miejscowości Przybysławice-Prusy, na odcinku 1150 metrów. Była to tzw. "próbna" inwestycja, ale myślę, że z czasem uda się nam przejść na tego rodzaju dobrą technologię budowania dróg służących do transportu lokalnego.

Współfinasowaliśmy w 2005 roku także ze Starostwem w Opatowie drogi powiatowe. Dołożyliśmy do ich budowy 400 tys. złotych i dzięki temu powstała nowa droga w Grochocicach. W tym roku planujemy wydać 1 milion złotych na budowę kolejnych odcinków dróg gminnych, a 200 tys. złotych przeznaczyliśmy na współpracę ze Starostwem Opatowskim i liczymy przy tym szczególnie na odbudowanie drogi na trasie Ożarów-Gliniany.


-Możecie się pochwalić wykonaną w 100% siecią wodociągową na terenie miasta i gminy. A co z kanalizacją?

-Posiadamy ponad 260 km sieci wodociągowej i na terenie gminy nie ma domu, w którym nie byłoby wody. Jeśli chodzi o rozbudowę kanalizacji, to przyjęliśmy dwie koncepcje: kompleksowej sieciowej kanalizacji gminy, a na terenach, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi posesjami planujemy wykonać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jesteśmy aktualnie na etapie zapoznawania się z tym drugim rozwiązaniem i w tym celu ostatnio gościliśmy w Czechach, gdzie mieliśmy możliwość przyjrzenia się z bliska tej technologii. Sądzę, że w oparciu o rozwiązania zastosowane przez Czechów przygotowane przez nas wnioski uzyskają akceptację i zostaną wkrótce dofinansowane ze środków unijnych.


-Czy była w ubiegłym roku jakaś sprawa, której nie udało się zrealizować?

-Liczyliśmy na modernizację obiektów sportowych oraz na przeniesienie dworca autobusowego z centrum Starego Miasta na obrzeża, bo na jego miejscu, w ramach rewitalizacji obszarów miejskich chcieliśmy zbudować Rynek z prawdziwego zdarzenia. Mam jednak nadzieję, że w tym roku uda nam się zrealizować te projekty.


-A czy gmina nadal przeznacza ze swojego budżetu duże środki na pomoc społeczną?

-W 2006 roku przeznaczymy około 400 tys. złotych na dopłaty do czynszów mieszkaniowych dla rodzin najbiedniejszych - zarówno żyjących w mieście jak

i w mniejszych miejscowościach na terenie naszej gminy. Miesiąc temu w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. L. Mazurkiewicza 19 w Ożarowie utworzony został Punkt Interwencji Kryzysowej, czyli miejsce, gdzie ofiary przemocy domowej z terenu gminy są już i będą także w przyszłości objęte opieką psychologa, pedagoga, prawnika oraz pracownika socjalnego. Poszkodowani uzyskują przede wszystkim dostęp do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, które jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sprawach kierowanych do sądu przez ofiary domowych kłótni W punkcie interwencyjnym utworzono także gabinet poradnictwa specjalistycznego wraz z poczekalnią

i łazienką oraz zorganizowano miejsce hotelowe.

Warto też wspomnieć o tym, że w październiku minionego roku w Ożarowie otwarta została jadłodajnia dla najbiedniejszych mieszkańców gminy, w której z gorących posiłków korzysta codziennie kilkadziesiąt osób.


-Ożarów ma bardzo rozwinięte życie kulturalne.

-Od 15 lat istnieje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym prowadzone są różnorodne zajęcia i działają ciekawe pracownie zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych oraz starszych. W tym roku przeznaczyliśmy 630 tys. złotych z budżetu na jego działalność i jak na taką nie dużą aglomerację jaką jest Ożarów, to jest to naprawdę znaczna kwota. Co roku mieszkańcy mają okazję obejrzeć przegląd dorobku kulturalnego gminy, uczestniczą też w hucznie obchodzonych "Dniach Ożarowa", a co cztery lata gości u nas dużo młodych osób z krajów europejskich, bo odbywają się u nas międzynarodowe warsztaty teatralne młodzieży.


-Jak układa się Panu współpraca z Radą Miejską?

-Rada składa się z ludzi bardzo pozytywnie nastawionych do gminy i dzięki temu można z nimi śmiało realizować wszystkie zadania, które mają na celu poprawienie jakości życia wszystkich osób zamieszkujących teren gminy. Tematy podejmowane na sesjach pochodzą często od samych mieszkańców i radni zawsze wnikliwie się tymi wnioskami zajmują i dużo nad nimi dyskutują.


-Jak często w pracy mogą się z Panem kontaktować w różnych sprawach mieszkańcy gminy?

-Wtorki są ustalonymi dniami przyjęć i wtedy najczęściej, zarówno ja, jak i mój zastępca spotykamy się z mieszkańcami. Z racji jednak tego, że wiele osób przyjeżdża do nas z odległych zakątków gminy, to jeśli tylko mam wolną chwilę, to chętnie rozmawiam z każdym z mieszkańców bez wyjątków.


-Dziękuję za rozmowę.
/M. Godlewska/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 12021 razy,
ostatnio: 2020-11-23 16:51:48
Skomentuj artykuł:
Powrót