Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2001-05-29

Międzynarodowa konferencja w Ostrowcu

      Stowarzyszenie "EGO" i WSBiP w dniach 07-08.06.2001 organizuje międzynarodową konferencję "Wolontariat profilaktyką bezrobocia i szansą edukacyjną młodzieży". Patronat nad konferencją objął Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Płażyński oraz Wojewoda Świętokrzyski, Wojciech Lubawski.


    -Najważniejszym celem dla Ostrowca Świętokrzyskiego jest powołanie Lokalnego Funduszu Żelaznego, który będzie polegał na dobrze zorganizowanych i skoordynowanych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie nie komercyjnych przedsięwzięć stypendialnych, kulturalnych, oświatowych, pomocy socjalnej i psychologicznej - mówi Jarosław Kuba, prezes stowarzyszenia "EGO".


    -Inicjatywa powołania tego funduszu zrodziła się z braku odpowiedniej oferty na rynku ostrowieckim dla dzieci i młodzieży. Myślę tu o ofercie, która wypełniałaby pozalekcyjny, wolny czas w sposób bezpieczny, edukacyjny i wspierający rozwój młodego człowieka. W Ostrowcu obecna oferta dla tej grupy wiekowej jest zastraszająco niska. Ważnym elementem w ramach tego funduszu będzie uruchomienie programu stypendialnego "Dajmy naszej młodzieży szansę powrotu do Ostrowca". Będzie to fundusz kontraktowy pomiędzy firmami a przyszłymi studentami, który pomoże firmom w zatrudnianiu kompetentnej kadry, a studentom umożliwi uzyskanie pracy i dobry start po powrocie do Ostrowca. Mam nadzieję, że program stypendialny pozwoli ściągnąć do naszego miasta młodą inteligencję. Cieszy fakt, że ostrowiecki mały i średni biznes zainteresował się tym programem, dostrzegając w nim szansę także dla siebie. Patronat nad funduszem stypendialnym obejmie przedsiębiorca, Wojciech Wiśniewski, właściciel firmy WW Auto Haus. Pan Wojtek Wiśniewski, jako pierwszy powołując fundusz wesprze go czekiem na kwotę 10 tys.zł.


    Jednym z planowanych elementów konferencji będzie zainicjowanie utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum wspierając się doświadczeniami niemieckich organizacji, będzie odgrywało rolę interdyscyplinarnej jednostki, opartej na czterech pionach działania. Ponieważ organizacje zajmują się zazwyczaj różnymi dziedzinami, nie jest możliwe aby każda z nich była samowystarczalna. Stąd też wynika konieczność powołania Centrum, które będzie katalizatorem pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi, w ramach którego prowadzona będzie działalność informacyjna, poradnictwo, szkolenia, itp. Centrum będzie posiadać własną bibliotekę, bazę danych o organizacjach pozarządowych, będzie dysponować wszelkimi informacjami z zakresu programów pomocowych, grantowych i szkoleniowych.


    Tutaj też będzie można uzyskać dokładną poradę, jak pisać projekty i do kogo. Jednym z ważnych elementów Centrum będzie utworzenie Banku Informacji Pozarządowej.


    Będzie to pełna baza danych o lokalnych organizacjach a tym samym narzędzie ułatwiające współpracę z samorządem. Zasada działania BIP-u jest prosta: każda organizacja, która chce brać udział w programie "współpracy" a co się z tym wiąże: korzystać z lokali, pośrednictwa i poradnictwa itp., będzie zobowiązana wypełnić ankietę zawierającą podstawowe dane na temat organizacji. Zebrane informacje trafią następnie do komputerowej bazy danych. Ponadto każda z organizacji będzie miała swoją teczkę dokumentującą jej działalność tj.statut, wycinki prasowe, ulotki i informatory promocyjne. Na podstawie BIP-u rozsyłane będą do organizacji zawiadomienia o sesjach grantowych, spotkaniach i innych informacjach przydatnych w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Ponadto będzie ona posiadać informacje o aktualnych funduszach, z których można obecnie korzystać. Dotyczy to zarówno funduszy krajowych jak i zagranicznych.


    Konferencja finansowana jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko -Niemieckiej. Informacje ze szczegółowym programem konferencji otrzymają wszystkie szkoły, organizacje pozarządowe, ukaże się też w mediach.
/ k /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 30579 razy,
ostatnio: 2021-03-01 08:51:54
Skomentuj artykuł:
Powrót