Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-12-03

Dobra ocena dla szkół ponadgimnazjalnych

Wiele uwagi poświecono na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego stanowi oświaty ponadgimnazjalnej. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami o organizacji tego roku szkolnego, jak również wynikami pracy szkół w poprzednim roku szkolnym.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

W bieżącym roku szkolnym do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto tylko o 20 uczniów mniej, niż przed rokiem. Na wynik rekrutacji wpłynęła mniejsza liczba absolwentów gimnazjum, spowodowana niżem demograficznym. Dla uczniów przygotowano rozbudowaną ofertą kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym także dla uczniów spoza powiatu ostrowieckiego. Licea posiadały w ofercie 436 miejsc, technika - 476 miejsc, a szkoły branżowe - 136 miejsc. W rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 przyjęto łącznie 939 uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz 37 uczniów do podstawowej szkoły sportowej. Naukę w liceach kontynuuje 404 uczniów, w technikach - 416 uczniów, a w szkołach branżowych - 119 uczniów. Łącznie przyjęto o 57 uczniów mniej, co przekłada się przeliczeniowo na niespełna 2 oddziały klasowe.
Nie odnotowano wzrostu zainteresowania kształceniem w klasach wielozawodowych z możliwością wyboru różnych specjalności, pomimo różnorodnej oferty wzmocnionej poprzez deklaracje pracodawców o możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Z uwagi na postępujący niż demograficzny, z czym wiąże się malejąca liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, rok szkolny 2017/2018 jest trudny finansowo z uwagi na relatywny spadek subwencji oświatowej, która nie pokrywa całości zadań stojących przed samorządem powiatowym. Mimo to, wysiłkiem samorządu, wszystkie szkoły i placówki oświatowe są właściwie przygotowane do roku szkolnego. Przed powiatową oświatą rysują się kolejne znaczące wyzwania i zadania, a wśród nich poprawa bazy sportowej w ZS nr 3, budowa międzyszkolnego stadionu sportowego ZSOMS oraz poprawa warunków funkcjonowania internatu tej szkoły czy też docelowe rozwiązanie lokalizacji SOSW.
- Powiat ostrowiecki do subwencji oświatowej dokłada około 4 mln zł. Ten wysiłek finansowy ma swoje wymierne przełożenie i efekt zarazem w poziomie kształcenia, wynikach matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych oraz innych sukcesach uczniów, co stanowi inwestycję w rozwój społeczny, inwestycję w młodego człowieka- uważa starosta Zbigniew Duda.
O wysokim poziomie kształcenia w szkołach prowadzonych przez powiat świadczy fakt, że zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych była w nich wyższa w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kraju czy województwie. Najwyższe wskaźniki uzyskały LO Nr II i LO Nr III, a wśród techników THM.
- Wyrażam głębokie uznanie dla władz powiatu za wysoki poziom edukacji w naszych szkołach. Świadczą o tym wyższe, niż w województwie wyniki matur i egzaminów zawodowych. Nic dziwnego, że uczniowie tak chętnie kontynuują naukę w szkołach powiatu ostrowieckiego- mówiła radna Agata Adamek, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Analizując sytuację w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat zarysowała się tendencja wzrostu zainteresowania uczniów kształceniem w szkołach zawodowych, w tym także tych z terenów powiatów sąsiednich. Powiatowa oświatowa prowadzi je także w oparciu o tzw. klasy patronackie takich firm, jak Celsa, Finnow Polska czy Wólczanka. Naukę w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowiecki podjęło około 100 gimnazjalistów spoza terenu powiatu ostrowieckiego, co przeliczeniowo skutkuje 3 dodatkowymi oddziałami klasowymi. G. Soboń
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8581 razy,
ostatnio: 2020-05-27 22:01:02
Skomentuj artykuł:
Powrót