Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2020-05-19

III etap odmrażania obiektów MOSiR


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
itemprop="articleBody">
W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020r., poz. 878) od dnia 20 maja br. należy udostępnić korzystającym niżej wymienione obiekty sportowe zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim o charakterze otwartym na wymienionych zasadach.
 
I. Uwagi ogólne.
1. Obiekty są udostępniane wyłącznie grupom zorganizowanym.
2. Wszystkich korzystających z obiektów obowiązuje "dystans społeczny" - zalecana odległość pomiędzy osobami około 2 m.
3. Maksymalna liczba osób korzystająca z obiektu równocześnie - wskazana poniżej, przy opisie obiektów.
4. Uczestników obowiązuje weryfikacja przebywania na obiekcie - za weryfikację  odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Kierownika danego obiektu (dyspozytor, portier, konserwator). Opiekun grupy/trener jest zobowiązany do dostarczenia imiennej listy uczestników konkretnych zajęć przed rozpoczęciem korzystania z obiektu. Listy te są przechowywane w dokumentacji obiektu.
5. Korzystającym z obiektów należy zapewnić możliwość korzystania z WC. Szatnie, przebieralnie i natryski nie są udostępniane.
6. Zaleca się korzystania przez uczestników z własnego sprzętu treningowego, a przypadku korzystania ze sprzętu/urządzeń obiektu urządzenia te i sprzęt sportowy dezynfekuje się po każdym użyciu i każdej grupie korzystających - dotyczy zarówno infrastruktury zewnętrznej jak i hal oraz sal sportowych.
7. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. Zapewnienie warunków technicznych do dezynfekcji leży po stronie zarządcy obiektu.
7. Należy zapewnić 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczać kontakt pomiędzy grupami korzystających.
8. Przy wejściu na obiekt należy umieścić w widocznym miejscu informację dotyczącą
• maksymalnej liczby osób mogących równocześnie korzystać z obiektu,
• konieczności zachowania dystansu społecznego,
• konieczności dezynfekcji rąk wszystkim osobom wchodzącym i opuszczającym obiekt.
9.  Podczas zajęć sportowych na obiekcie nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.
 
II. Wykaz i charakterystyka udostępnianej zewnętrznej infrastruktury sportowej.
1. Zespół Obiektów Sportowych KSZO ul. Świętokrzyska 11
- dwa boiska piłkarskie. Korzystanie   z obiektu umożliwia się klubom sportowym prowadzącym szkolenie w piłce nożnej i korzystającym z obiektów na podstawie umów.
Równocześnie na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi obiektu. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać po 16 osób plus 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5 metrową strefę buforową.
2. Zespół Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych ul. Kolejowa 20c - dwa boiska piłkarskie. Korzystanie z obiektu umożliwia się klubom sportowym prowadzącym szkolenie w piłce nożnej i korzystającym z obiektów na podstawie umów.
Równocześnie na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi obiektu. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać po 16 osób plus 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5 metrową strefę buforową.
3. Zespół Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych ul. Różana - boisko piłkarskie. Korzystanie z obiektu umożliwia się klubom sportowym prowadzącym szkolenie w piłce nożnej i korzystającym z obiektów na podstawie umów.
Równocześnie na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi obiektu. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać po 16 osób plus 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5 metrową strefę buforową.
4. Boiska wielofunkcyjne ORLIK - os. Ogrody i ul. Chopina, boiska wielofunkcyjne na terenie Parku Miejskiego (obok ul. Mickiewicza) oraz w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Świętokrzyskiej.
Udostępnienie w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów a w drugiej kolejności innym zorganizowanym grupom pod opieką osoby pełnoletniej. Równocześnie na boisku może przebywać do 14 osób zawodników i 2 trenerów
z wyłączeniem obsługi obiektu - dotyczy całego terenu boiska wewnątrz ogrodzenia.
Organizacja zajęć BiegamBoLubię - możliwość prowadzenia równocześnie zajęć na każdym z boisk dla jednej grupy o liczebności nie większej niż 14 osób plus max. 2 trenerów z wyłączeniem obsługi ośrodka. Brak możliwości korzystania z przyborów sportowych będących na stanie ośrodka. Weryfikacja uczestników przez trenerów prowadzących zajęcia - imienne listy uczestników przekazywane po zajęciach koordynatorowi BBL.
5. Ośrodek Wypoczynkowy GUTWIN ul. Gościniec.
- Kort tenisowy - maksymalna liczba osób korzystających równocześnie - nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem obsługi kortu.
- Wypożyczalnia sprzętu pływającego - maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z jednostki pływającej wynosi tyle ile dopuszczalna liczba (zgodnie z dokumentacją konkretnej jednostki pływającej.
- Dwa boiska do siatkówki plażowej - maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z jednego boiska - nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem obsługi boisk.
- Boisko do plażowej piłki nożnej - maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z boiska - nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi boisk.
 
III. Wykaz i charakterystyka udostępnianych sal i hal sportowych
1. Zespół Obiektów Sportowych KSZO ul. Świętokrzyska 11
- Hala sportowo-widowiskowa.
Udostępnienie w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów. Równocześnie na hali może przebywać do 32 osób zawodników i 3 trenerów z wyłączeniem obsługi obiektu - dotyczy całej hali wraz z trybunami.
- Sala sportów walki, sala bokserska, sala baletowa.
Udostępnienie w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów. Równocześnie w każdej z sal może przebywać do 12 osób zawodników i 1 trenera z wyłączeniem obsługi obiektu.
- siłownia, sauna oraz pomieszczenia odnowy biologicznej nadal nie podlegają udostępnianiu.
-  wynajem stołów do tenisa - w sali max. 3 stoły i 4 osoby, sprzęt sportowy (rakietki i piłeczki)
wyłącznie  własne uczestników zajęć,
- zajęcia yogi i pilatesu od 25 maja, liczba uczestników zajęć nie więcej niż 12 plus jeden prowadzący zajęcia, sprzęt sportowy wyłącznie własny uczestników.
Informacje o zmianie zasad udostępnienia infrastruktury sportowej od dnia 20 maja 2020 roku i nowych zasadach korzystania z niej należy przekazać do lokalnych mediów oraz zamieścić na stronie internetowej MOSiR a także zapoznać z nimi pracowników poszczególnych obiektów.
/MOSiR O-c/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 3379 razy,
ostatnio: 2020-11-26 05:27:51
Skomentuj artykuł:
Powrót