Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót1970-01-01

Regulaminy kart abonamentowych

1. Sprzedaż kart abonamentowych (kaucyjnych) dla klientów indywidualnych odbywa się w portalu kasowym Pływalni "Rawszczyzna" w godzinach funkcjonowania pływalni.2. Przy sprzedaży karty abonamentowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 25,00 zł. Kaucja jest zwracana klientowi przy zwrocie karty w kasie pływalni (za kartę zniszczoną, pogiętą kaucja nie jest zwracana).3. Z karty może korzystać każda osoba będąca w jej posiadaniu (karta na okaziciela).4. Równocześnie z karty może korzystać do 5 osób (opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie).5. Przy uiszczaniu płaty za usługi za pomocą kart abonamentowych należność naliczana jest według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczęta minutę a w przypadku pozostałych usług kwota z karty odliczana jest jednorazowo.6. Przed zakupem usługi klient musi przekazać kartę kasjerowi w celu odnotowania sprzedaży usługi w systemie.7. Przy sprzedaży usług czasowych, klient przy wejściu otrzymuje pasek otwierający szafkę ubraniową, uruchamiający czas świadczenia usługi i rozliczający całkowity czas świadczenia usługi (basen, sauna i siłownia).8. Karta abonamentowa jest ważna 90 dni od momentu zakupu lub uaktualnienia (doładowania), albo do wyczerpania kwoty abonamentu.9. Uaktualnienie karty polega na zwiększeniu wartości konta w trakcie ważności karty lub w ciągu 10 dni od upływu daty ważności karty. 10. Kartę abonamentową po sprzedaży można doładować tylko jeden raz, kolejne doładowania mogą nastąpić dopiero po wykorzystaniu przynajmniej części poprzedniego uaktualnienia.11. W przypadku uaktualnienia karty okres ważności przedłuża się o kolejne 90 dni licząc od dnia uaktualnienia, a znajdujące się na karcie środki przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.12. Istnieje możliwość uaktualnienia karty abonamentowej po terminie 10 dni od utraty ważności  poprzez uiszczenie w kasie pływalni opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł. Opłata ta nie zasila konta karty abonamentowej tylko przedłuża ważność karty o 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.13. W przypadku wyczerpania limitu środków na karcie abonamentowej w trakcie pobytu na Pływalni "Rawszczyzna", klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką w kasie pływalni.14. MOSiR nie wypłaca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie zarówno w trakcie jej ważności jak i po utracie ważności karty.15. W razie zagubienia karty abonamentowej MOSiR nie wydaje duplikatu karty.16. W przypadku rozmagnesowania karty MOSiR wyda duplikat a środki zostaną przelane na konto nowej karty.17. Zakup karty abonamentowej jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni "Rawszczyzna".
 
REGULAMIN BEZKAUCYJNYCHKART ABONAMENTOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
1. Sprzedaż kart abonamentowych (bezkaucyjnych) dla klientów instytucjonalnych odbywa się tylko w administracji Pływalni "Rawszczyzna" po zawarciu stosownej umowy lub złożeniu zamówienia.2. Karty abonamentowe wydawane są na okres zawarcia umowy (do jednego roku). Ważność kart upływa z dniem wygaśnięcia zawartej umowy.3. Przy sprzedaży karty abonamentowej bezkaucyjnej nie pobierana jest kaucja zwrotna. 4. W przypadku zniszczenia, zagubienia karty lub nie zwrócenia karty zgodnie z terminem ustalonym w umowie pobierana jest opłata odtworzeniowa w wysokości 25,00 zł.5. Z karty może korzystać każda osoba będąca w jej posiadaniu (karta na okaziciela).6. Równocześnie z karty może korzystać do 99 osób (opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie).7. Przy uiszczaniu opłaty za usługi za pomocą kart abonamentowych należność naliczana jest według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczęta minutę, a w przypadku pozostałych usług kwota z karty odliczana jest jednorazowo.8. Przed zakupem usługi klient musi przekazać kartę kasjerowi w celu odnotowania sprzedaży usługi w systemie.9. Przy sprzedaży usług czasowych, klient przy wejściu otrzymuje pasek otwierający szafkę ubraniową, uruchamiający czas świadczenia usługi i rozliczający całkowity czas świadczenia usługi (basen, sauna i siłownia).10. Uaktualnienie (doładowanie) kart abonamentowych w trakcie trwania umowy w formie bezgotówkowej może się odbyć w administracji Pływalni "Rawszczyzna" a uaktualnienia gotówkowe indywidualnie w kasie pływalni. W przypadku jednostek budżetowych doładowanie kart może odbywać się wyłącznie w administracji pływalni i musi być potwierdzone fakturą VAT.11. Kartę abonamentową po sprzedaży można doładować tylko jeden raz, kolejne doładowania mogą nastąpić dopiero po wykorzystaniu przynajmniej części poprzedniego uaktualnienia.12. W przypadku wyczerpania limitu środków na karcie abonamentowej w trakcie pobytu na Pływalni "Rawszczyzna", klient jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką w kasie pływalni.13. MOSiR nie wypłaca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karcie zarówno w trakcie jej ważności, jak i po utracie ważności karty.14. W razie zagubienia karty abonamentowej, karta może zostać zablokowana na zlecenie klienta po zgłoszeniu numeru karty. Kwota z konta zagubionej karty zostanie przelana na konto nowej po uprzednim uiszczeniu opłaty odtworzeniowej.15. W przypadku rozmagnesowania karty MOSiR wyda duplikat, a środki zostaną przelane na konto nowej karty.16. Zakup karty abonamentowej jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni "Rawszczyzna".
/MOSiR O-c/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 21505 razy,
ostatnio: 2020-09-25 12:30:34
Skomentuj artykuł:
Powrót