Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2005-04-11

Stypendiów nie wystarczy dla wszystkich

Obietnice bez pokrycia


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Niewiele ponad 40 procent uczniów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., może liczyć na otrzymanie pomocy. Na potrzeby ponad 70-tysięcznego miasta ministerstwo przyznało zaledwie 340 tysięcy złotych.


    Do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Ostrowcu Św. wpłynęły 1704 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, przysługującego zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem uczniom szkół publicznych i niepublicznych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich i pracowników służb społecznych, a także słuchaczom nauczycielskich kolegiów niepublicznych, do czasu ukończenie kształcenia, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Pomoc miała być skierowana do osób najbiedniejszych, w których rodzinach dochód na jednego członka wynosi mniej niż 316 złotych. Założono, że najniższa kwota stypendium będzie wynosić 44.80, a najwyższa nie może przekroczyć 112 złotych miesięcznie.


    - Otrzymaliśmy tylko wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych, nie było wniosków o zasiłek szkolny, przysługujący uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji ze względu na zdarzenie losowe - mówi Jan Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM. - Niestety, nie będziemy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich, a nawet te osoby, które stypendia otrzymają, dostaną te najniższe.


    Ostrowiec Św. otrzymał z ministerstwa przydział w wysokości 340 tysięcy złotych. Oznacza to, że przy najniższej kwocie 44.80 zł miesięcznie, stypendia otrzyma 43 procent osób, które złożyły wnioski. Komisja, w której skład oprócz Jana Malinowskiego wejdą jeszcze dwaj pracownicy wydziału edukacji oraz pracownik MOPS, typować będą w pierwszej kolejności osoby o najniższych dochodach.


    - Zgodnie z regulaminem, stypendia będą wypłacane w formie zwrotów kosztów poniesionych na zakup pomocy szkolnych, po przedstawieniu rachunków w Biurze Obsługi Interesanta - mówi naczelnik.- Zdajemy sobie sprawę, że jest to niewiele, po raz kolejny ministerstwo zrzuciło ciężar na barki samorządów odpowiedzialność za niezrealizowane obietnice pomocy.


    Gmina przyznanej puli nie może zwiększyć, jednak przewidujemy przyznanie środków na stypendia za naukę i sport. W tej chwili zbieramy w szkołach informacje o uczniach mających średnie ocen 5,0 i więcej oraz osiągnięcia sportowe. Myślę, że będzie to około 400 osób.


    Jeszcze w tym miesiącu wszyscy, którzy złożyli wnioski o stypendia zostaną poinformowani o decyzji komisji. Zgodnie z ustawą, muszą osobiście otrzymać decyzję administracyjną. Obliczono, że gdyby decyzje wysyłane były pocztą, gmina zapłaciłaby za to 12,5 tysiąca złotych.


    A. Śledzińska
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11158 razy,
ostatnio: 2021-03-01 09:35:23
Skomentuj artykuł:
Powrót