Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-11-25

Butterfly-Niemcy, Czechy i nasz kraj


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      W dniach 27-30 października 2003 roku odbyło się II seminarium dla uczniów i opiekunów z klubów uczniowskich w ramach programu Klub-net.


    Szkolenie to miało miejsc w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA. Łącznie przyjechało na nie 30 osób (po 6 osób z każdego klubu na terenie Polski tj: Słupska, Gdańska, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kłodzka oraz Bystrzycy Kłodzkiej).


    Tematem przewodnim tego seminarium była: "Realizacja projektów międzynarodowych, analiza pracy klubu ucz ni owski ego ". Koordynatorami programu byli: Arkadiusz Brzeziński i Wojciech Ronatowicz z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Gabriela Futterer-stypendystka Fundacji im. Rober ta Boscha.


    Po przyjeździe do stolicy odbyła się krótka wizy ta w biurze Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, spotkanie z pracownikami oraz zajęcia integracyjne.


    W drugim dniu odbywał y się już zajęcia w z wiązku z definiowa niem barier we współ pracy międzynarodowej i szukaniem rozwiązań "współpracy modelowej ".


    W dniu trzecim nasz klub przedstawił projekt dotyczący realizacji gazetki międzynarodowej -Butter fly. Byłaby to gazeta polsko-czesko-niemiecka która w interesujący sposób ułatwiłaby turystom z tych trzech krajów zwiedzanie miasta, a także zawierałaby szereg informacji o naszych kulturach, rodzinach i zainteresowaniach.


    Odpoczynkiem od tak wyczerpujących i "żmudnych" zajęć stało się zorganizowanie "gier ulicznych" na terenie Warszawy.


    Seminarium zakończyło się sukcesem co ma związek z tym, że uczniowie dobrze się rozumieli. Także opiekunowie klubów uczniowskich (w naszym wypadku prof. Sławomir Miszczuk i Jarosław Kuba) nauczyli się wiele nowego i zdobyli niezbędne doświadczenie.


    Karina Gaik
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 19636 razy,
ostatnio: 2021-12-08 11:40:35
Skomentuj artykuł:
Powrót