Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-11-06

"Norwid" już w Europie

      IV LO imienia Cypriana Kamila Norwida gościło uczestników międzynarodowej konferencji nauczycieli, od dwóch lat realizujących program zacieśniania kontaktów między narodami Socrates Comenius 1. Do Ostrowca zjechali się pedagodzy z Niemiec, Portugalii, Rumunii i Francji, którzy podsumowali ubiegłoroczną pracę, a także nakreślili plany na najbliższą przyszłość.


    Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili dotychczasowe prace nad realizacją programu. Przypomnijmy tylko, że uczniowie IV LO z koleżankami i kolegami z innych państw omawiali 25, różnych tematów, podporządkowanych zagadnieniu "To eat or not to eat", czyli "Jeść albo nie jeść".


    Młodzież porozumiewała się za pomocą Internetu. Odbywały się wideo konferencje, a efektem tych prac było zbudowanie stron internetowych, dostępnych w światowej sieci. Z racji tego, że w realizację projektu zaangażowani są nauczyciele pięciu państw, wszyscy musieli się porozumiewać w języku angielskim. Postanowiono, że nadal współpracować będą ze sobą międzynarodowe grupy. Część poruszanych przez nich problemów omawianych będzie na przez nauczycieli IV LO na lekcjach biologii, chemii, przedsiębiorczości, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. W nurt prac włączą się również szkoły partnerskie. To nowe wyzwanie, wymagające przyjęcia nowych metod pracy i wykorzystania w jej metodyce dostępnych środków technologicznych i informatycznych. W trakcie obrad w Ostrowcu polscy i niemieccy nauczyciele postanowili także, że będą kontynuować program wymiany uczniów. Poszczególne klasy będą prowadziły wspólne lekcje, w języku niemieckim i angielskim, a w przyszłym roku uczniowie będą się wzajemnie odwiedzać.


    W trakcie ostrowieckiej konferencji stronę francuską i niemiecką reprezentowało po czterech nauczycieli z głównym koordynatorem programu Gerhardem Otte, portugalską trzech, a rumuńską jeden. Koordynatorem prac grupy polskiej jest Ewa Łatkowska, a w jej skład wchodzą Ewa Batkiewicz, Irena Stępniak, Joanna Gawrońska, Dorota Jaskuła - Przygoda, Anna Kucharska - Murzyn, Danuta Zając, Teresa arbowniczek i Artur Czechowski.


    W ramach wizyty w Ostrowcu goście odbyli spotkanie ze starostą Waldemarem Paluchem, wicestarostą Wojciechem Siporskim , a także naczelnikiem Wydziału Edukacji, Maciejem Kuszewskim . Rozmawiano o zbliżającym się przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej. Gerhard Otte stwierdził, że Polacy nie tylko wejdą do Unii Europejskiej, ale staną się obywatelami Europy i dlatego chociażby realizacja takich programów, jak właśnie Socrates Comenius mają ogromne znaczenie.


    Goście konferencji zwiedzili starożytną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, gdzie mieli rzadką okazję skosztowania polskiej kaszanki i grochówki. Wybrali się również do Sandomierza, w którym zwiedzili Stare Miasto, Katedrę i Dom Długosza. Swą kulinarną przygodę po polsku kontynuowali w restauracji "Ciżemka ". Odbyli wycieczkę na Święty Krzyż, gdzie z zaciekawieniem wysłuchali legend świętokrzyskich i zwiedzili klasztor. Najchętniej kupowaną pamiątką z pobytu w Górach Świętokrzyskich była czarownica z Łysej Góry.


    Następna konferencja odbędzie się pod koniec kwietnia przyszłego roku w Niemczech. Jak się dowiedzieliśmy, wyjazd nauczycieli i młodzieży z IV LO będzie możliwy dzięki funduszom uzyskanym z Agencji Unii Europejskiej.


    Dariusz Kisiel
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11303 razy,
ostatnio: 2020-07-11 22:43:11
Skomentuj artykuł:
Powrót