Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-07-05

Maturzyści z powiatu ostrowieckiego najlepsi w województwie

Matematyka nie taka straszna

W środę maturzyści w całym kraju odbierali świadectwa dojrzałości. Jak wynika ze wstępnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uzyskało je 81% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w liceach ogólnokształcących - 91%, a w technikach - 70%. W województwie świętokrzyskim do matury przystąpiło 13160 osób, a średnia zdawalność wyniosła 78,1%. Najlepiej w regionie wypadł powiat ostrowiecki. Spośród 1235 uczniów egzamin dojrzałości zdało 85,2%. Wysoko uplasował się również powiat opatowski, gdzie średnia zdawalności wyniosła 70,3%.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
nym, na który zdecydowało się 30 osób - 61%. To efekt determinacji uczniów i nauczycieli, którzy włożyli dużo pracy i poświęcili swój wolny czas na zajęcia dodatkowe. Jednym słowem, sprawdziły się nasze metody nauczania i sposób, w jaki podchodzimy do młodzieży.

Imponująco przedstawiają się również wyniki z przedmiotów dodatkowych. Uczniowie "Staszica" chętnie wybierali wos (średni wynik- 62,1%), historię (61%), biologię (66,33%) i tradycyjnie języki obce (około 90%).

Podobne nastroje towarzyszyły 209 uczniom, ich nauczycielom i dyrekcji LO nr III im. Władysław Broniewskiego, gdzie także wszyscy zdali.

- Tegoroczne wyniki matury to powód do wielkiej radości - przyznaje Robert Warda, dyrektor LO nr III. - Rewelacyjnie wypadła matematyka, której obawiało się wiele osób, szczególnie humanistów. Tymczasem średni wynik to ponad 70%. Z całą pewnością można stwierdzić, że podjęte przez nas działania zmierzające do zwiększenia liczby godzin z przedmiotów ścisłych przyniosły zamierzone efekty.

Niewiele gorzej wypadło LO nr II im. Joachima Chreptowicza, gdzie na 197 maturzystów tylko dwie osoby powtórzą w sierpniu matematykę.

- Mimo wszystko mamy powody do dumy. Wyniki naszych uczniów uważam za bardzo dobre, są one dużo wyższe niż średnia krajowa. Średni wynik z matematyki to 75 % na poziomie rozszerzonym. Wysoko wypadły również chemia - 67% oraz biologia - 64% - komentuje Piotr Pobiega, wicedyrektor LO nr II.

W LO nr IV im. Cypriana Kamila Norwida na 154 uczniów podchodzących do egzaminu dojrzałości dwie osoby nie zdały, a czternaście czekają sierpniowe poprawki. Tym samym średnia zdawalność w szkole wyniosła 89,7%.

- Uważam jednak, że mamy duże powody do radości, gdyż wszystkie wyniki są powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej - przyznaje Zygmunt Kochański, dyrektor LO nr IV.

Matura w Bałtowie i Kunowie

W Zespole Szkół w Bałtowie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 48 maturzystów, a zdawalność wyniosła 52%. Obowiązkową matematykę zaliczono na poziomie 55%. Spośród przedmiotów dodatkowych szczególną popularnością cieszyła się biologia. Zdawało ją 14 osób, a średnia wyniosła 82%.

- W porównaniu do roku ubiegłego z całą pewnością mogę przyznać, że jesteśmy do przodu - twierdzi Jarosław Chodała, dyrektor ZS w Bałtowie. - Trzeba przyznać, że byliśmy przerażeni obowiązkową matematyką, zdawalność w stosunku do kraju i województwa może być niższa, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Uczniom bardzo pomogły dodatkowe godziny.

Z kolei w Zespole Szkół w Kunowie maturę zdawało 10 osób. Zdawalność wyniosła tyle, co średnia krajowa w technikach, czyli 70%. Egzamin dojrzałości "oblały" trzy osoby. Pocieszające jest, że WOS wybierany najchętniej jako przedmiot dodatkowy maturzyści z Kunowa zdali na 100%.

Technika powyżej średniej

Dość dobrze wypadła matura w ostrowieckich technikach. W Zespole Szkół nr1 im. Mikołaja Kopernika na 76 uczniów zdających maturę egzamin pozytywnie zakończyło 69 uczniów (91%), kilka osób czeka poprawka. Jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali najczęściej biologię i geografię. Dobrze wypadła u nich matematyka, gdzie zdawalność wyniosła 97,4%.

W Zespole Szkół nr 2 maturę zdawało 40 uczniów. Tylko jedną osobę w tej szkole czeka poprawa egzaminu z języka polskiego, toteż zdawalność wyniosła tam 97,5%. Najczęściej uczniowie tej szkoły na przedmiot dodatkowy wybierali geografię i WOS.

Aż 151 uczniów przystąpiło do matury w Zespole Szkół nr 3, czyli w dawnym THM-ie. Zdawalność - 96,5%. Najczęściej uczniowie tej szkoły jako przedmiot dodatkowy wybierali geografię i WOS.

W Zespole Szkół nr 4 do matury przystąpiło 25 osób. Zdawalność w Technikum nr 4 wyniosła 75%, z kolei w Technikum Uzupełniającym - 80%. Wszyscy uczniowie zdali matematykę, a jako przedmiot dodatkowy najczęściej wybierali geografię.

W Ostrowcu do matury przystąpili także słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tu egzamin dojrzałości pisało 49 osób. Język polski zdało 77% słuchaczy. Bardzo dobrze wypadły WOS, język rosyjski, język włoski, geografia oraz biologia.

- Sądzę, że wyniki egzaminu nie wypadły źle; jeśli weźmiemy pod uwagę, że do naszej placówki uczęszczają osoby dorosłe, które nieraz wracają do szkolnych ław po dwudziestu latach. Kilku osobom zabrakło kilku punktów do pozytywnego zakończenia egzaminu - mówi Krystyna Jurys, wicedyrektor CKU.

Nieźle w opatowskim

W największej szkole ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół nr 2 w Opatowie zdawalność egzaminu była na poziomie 96 procent.

- Matury nie zdało dziewięć osób, z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego- mówi Barbara Kasińska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

Wbrew wcześniejszym obawom bardzo dobrze wypadła matematyka. Dwie klasy o profilu matematycznym realizowały innowację pedagogiczną, młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach, a efekty ich pracy odzwierciedla wynik egzaminu maturalnego.

- Wielu uczniów zdało matematykę rozszerzoną na 100 procent- dodaje Barbara Kasińska.

W drugim opatowskim Zespole Szkół do egzaminu maturalnego przystąpiło 53 uczniów. Matury nie zdało 18 osób, a 27 będzie miało poprawki z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

W Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie na 30 osób dwie nie zdały. W technikum do matury przystąpiło 34 uczniów, nie zdały 4 osoby.

- Z wyniku z matematyki jesteśmy zadowoleni. Okazuje się, że najwięcej problemów uczniowie mieli z językiem angielskim, choć byli tacy, którzy zebrali 100 procent punktów z tego przedmiotu- powiedział Mirosław Adamek, dyrektor ożarowskiego Zespołu Szkół.
/K. Fałdrowicz; K. Tomala, A. Misiewicz /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 26408 razy,
ostatnio: 2021-10-20 14:09:36
Skomentuj artykuł:
Powrót