Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-09-18

W tym roku ruszy inkubator

      W tym roku gmina przekazała Agencji Rozwoju Lokalnego w wieczyste użytkowanie obiekt warsztatu szkolnego przy ul. Sandomierskiej. Powstanie w nim Inkubator Przedsiębiorczości.


    Spore nadzieje na ożywienie gospodarcze i nowe miejsca pracy wiążemy z powstaniem w Ostrowcu inkubatora przedsiębiorczości. Tego typu przedsięwzięcia w kilku polskich miastach zakończyły się sukcesem. Ostrowiec otrzymał od wojewody środki na częściowy remont budynku i adaptację pomieszczeń do nowych potrzeb.


    Marek Nowak, prezes liczył, że jeszcze w tym roku będzie można wprowadzić do inkubatora pierwsze firmy.


    -Niestety, stan techniczny budynku okazał się gorszy, niż sądziliśmy. Trzeba ocieplić ściany, niektóre są ze szkła, wymienić nieszczelne okna, naprawić przeciekający dach, a przede wszystkim wymienić skorodowane sieci grzewcze. Gdybyśmy pozostawili je w dotychczasowym stanie, zbankrutowaliśmy na cieple w krótkim czasie.


    -Poza tym zaistniały nowe fakty -dodaje dyrektor inkubatora, Lech Janiszewski. Starostwo po ocenie akcji naboru młodzieży do szkół ponad gimnazjalnych, zrezygnowało ostatecznie z warsztatu przy ul. Sandomierskiej.


    Szkolnictwo zawodowe korzystać będzie wyłącznie z bazy warsztatowej przy ul. Mickiewicza. Przesłano nam pod koniec sierpnia aneks do umowy. Mamy do dyspozycji cały obiekt. W tej sytuacji musimy zmienić plany. Środki od wojewody nie wystarczą na wyremontowanie obiektu. W pierwszej kolejności chcemy naprawić dach. Planujemy sukcesywnie wprowadzać użytkowników do pomieszczeń, które są w dobrym stanie. Zaproponujemy, im, aby partycypowali w kosztach adaptacji pomieszczeń i ogrzewali je grzejnikami elektrycznymi. Liczymy, że niebawem przyjdą do nas pierwsi użytkownicy.


    Inkubator będzie szansą dla firm rodzinnych lub dla realizacji niewielkich przedsięwzięć. Jest on przygotowany do przyjęcia małych firm, a także osób, które mają pomysły na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź usługowej i chcą swoje zamierzenia zrealizować.


    -Mogą oni liczyć na pomoc w formie minimalnego czynszu, usługach doradczych, pomocy prawnej, księgowej biurowej, itp. Można dziś mówić o sprzyjającym klimacie dla tego typu przedsięwzięć. Na naszym terenie rozpoczną niebawem działalność instytucje wspierające rozwój małych firm. Mam tu na uwadze fundusz pożyczkowy, czy fundusz gwarancyjny. Możemy zaoferować pomieszczenia pod różny rodzaj działalności, małe o powierzchni 30 m i 60 metrów kw pod usługi czy handel i większe pod drobną wytwórczość.


    W hali warsztatów znajduje się nawet suwnica, zatem będzie można uruchomić produkcję.


    Gmina Ostrowiec zgłosiła wniosek do PHARE 2003 dotyczący kompleksowego zagospodarowania byłego kompleksu szkolnego przy ulicy Sandomierskiej. Planuje się tam stworzyć Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.


    - Jest to jedyny wniosek z województwa świętokrzyskiego. Będzie on oceniany na szczeblu unijnym do końca grudnia tego roku i jeśli ocena ta będzie dla nas pozytywna w 2004 roku rozpoczna się prace adaptacyjne, a wyremontowany kompleks zostanie oddany do użytku w II kw. 2005 roku - mówi Jarosław Wilczyński, wiceprezes ARL w Ostrowcu.


    (fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15820 razy,
ostatnio: 2020-07-03 18:21:38
Skomentuj artykuł:
Powrót