Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-09-11

Zainteresowanie CKU rośnie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z sukcesem zakończyło rekrutację na nowy semestr. Od września słuchacze będą kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: krawiec, elektryk, opiekun medyczny, florysta, technik architektury krajobrazu, fryzjer. O zainteresowaniu placówką, planach na przyszłość rozmawiamy z dyrektor CKU dr Anetą Pierścińską-Maruszewską.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Za CKU kolejny dobry nabór, czyli sukces...
- W ciągu roku szkolnego uruchamiamy 12-14 nowych oddziałów, to dużo i to doskonały dowód na zainteresowanie kształceniem w naszej placówce. Dobra kadra, niebanalne inicjatywy, działania nastawione na doskonalenie słuchaczy i pedagogów, życzliwa atmosfera czynią naszą ofertę atrakcyjną. Ubolewam, że niektórzy kandydaci zgłaszają się do nas dopiero we wrześniu, zwykle nie ma wówczas wolnych miejsc. Przepisy oświatowe wyznaczają terminy rekrutacji do szkół i my się do nich stosujemy. Gdyby te osoby zgłosiły się wcześniej, we wrześniu otworzylibyśmy jeszcze więcej oddziałów.Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa jest kształcenie zawodowe. Jak wypełnia je CKU?
- Nasze działania koncentrują się w dużej mierze na jak najlepszym przygotowaniu słuchaczy do konkretnych zawodów oraz promowaniu postaw przedsiębiorczych. Współpracujemy z pracodawcami, nie tylko podczas realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych. Organizujemy konferencje z udziałem doradców zawodowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy aktywnie działają, odnoszą sukcesy i - co dla nas istotne - prezentują wysoki poziom etyki. Nasi słuchacze wykorzystują możliwości, jakie tworzy CKU i świetnie zdają egzaminy zawodowe (zwykle wszyscy przystępujący do egzaminów w danej sesji zdają je), ale też dobrze radzą sobie na rynku pracy. Wielu pracodawców zgłasza się do nas w poszukiwaniu pracowników, co potwierdza skuteczność naszego kształcenia i dobrej współpracy ze środowiskiem. Analizując rynek pracy, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, wyznaczamy kierunki, którymi podążają także inne placówki. Egzaminatorzy stawiają za wzór nasze pracownie i przygotowanie stanowisk do egzaminów. Nasze starania są dostrzegane, w poprzednim roku szkolnym chociażby otrzymaliśmy zaproszenie do pracy w zespole, którego rolą jest rozwijanie kształcenia zawodowego w województwie, uzyskaliśmy również w ogólnopolskim konkursie tytuł Dobre praktyki. Nie zaniedbujemy także kształcenia ogólnego, doskonalimy skrypty dla naszych słuchaczy, prowadzimy dodatkowe konsultacje, organizujemy wykłady tematyczne. Trzeba tylko zechcieć skorzystać z oferowanej pomocy. Nasze działania spotykają się z aprobatą słuchaczy, co potwierdziła również przeprowadzona w ubiegłym roku szkolnym ewaluacja. Oczywiście pracujemy nie dla pochwał, ale nie jest niczym niezwykłym, że każdego cieszy dostrzeżenie jego wysiłku, pracy, zdolności, bo dodaje otuchy i bardziej mobilizuje do pracy.Zatrzymajmy się na współpracy ze środowiskiem. CKU włącza się w wiele lokalnych inicjatyw.
- Nie może być inaczej, przecież jesteśmy dla naszych mieszkańców. Współpracujemy ze wszystkimi, którzy na współpracę się otwierają, którzy chcą skorzystać z potencjału placówki. Podjęliśmy wiele wspólnych działań ze stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej, leczenia uzależnień, z placówkami oświatowymi, kultury, uczelnią, wolontariuszami, współpracowaliśmy nawet z zakładem poprawczym, ośrodkami socjoterapii. Jest w tym duża wartość, to nas rozwija, poza tym pomagając innym, czujemy się szczęśliwsi. Podam tylko kilka przykładów szerokiej współpracy z ostatniego roku szkolnego: konferencje nt. Skutecznego doradztwa i poradnictwa zawodowego, a także Metod efektywnego kształcenia dorosłych czy "Od pomysłu do sukcesu", podczas której przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta przybliżyli kwestie formalne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązania wobec tychże instytucji, natomiast zaproszeni przedsiębiorcy przedstawili swoje codzienne zmagania również z machiną biurokratyczną. Dalej - spotkanie poświęcone "Etyce w biznesie", podczas którego Cezary Styczyński, prezes Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej, omówił szeroko to zagadnienie z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracodawcy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Opieki Zdrowotnej im. A. Górnisiewicza i uczelniami wyższymi realizujemy projekt "Edukacja, trzeźwość, świadoma ciąża i macierzyństwo", którego podsumowanie odbędzie się 29.09.2017 w CKU podczas konferencji popularnonaukowej. Wizyty naszych kursantek kształcących się w zawodzie fryzjer w MOS-ie, porady odnośnie pielęgnacji i stylizacji włosów dla słuchaczy UTW, warsztaty florystyczne dla półkolonistów i przedszkolaków.
U nas na pewno dzieje się i nadal będzie się dziać wiele fantastycznych rzeczy, powiedziałabym nawet magicznych. Taki akcent w celu wyeksponowania tej idei pojawi się już we wrześniu. Edukacja, czyli odkrywanie świata, ma przecież wiele z magii.
(WS)
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8430 razy,
ostatnio: 2020-06-01 06:38:31
Skomentuj artykuł:
Powrót