Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2005-04-01

Rewitalizacja Śródmieścia

Źródło: Urząd Miasta


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Już wkrótce Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozpocznie realizację "Programu Rewitalizacji Śródmieścia". Ma on na celu powstrzymanie procesu degradacji tej części miasta i przywrócenie jej jako centrum życia społecznego. W tym celu na ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli stosowną uchwałę.


      "Program Rewitalizacji Śródmieścia" będzie realizowany od 2005 do 2020 roku z podziałem na podokresy działań. Ogólny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 95 milionów złotych z czego 75 procent pokryją fundusze z Unii Europejskiej.


      Realizacja tego Programu wpłynie między innymi na zmniejszenie bezrobocia, spadek przestępczości oraz wzrost atrakcyjności Śródmieścia. Wraz z przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzone będą działania na rzecz podniesienia umiejętności i kwalifikacji mieszkańców, bezpieczeństwa publicznego, ograniczenia patologii społecznych, bezrobocia, rozwoju małej przedsiębiorczości, sportu, rekreacji, kultury i nowoczesnych form oświaty. Za najważniejsze uważa się zmniejszenie patologii społecznych, wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej dzielnicy oraz likwidację przyczyn stwarzających problemy komunikacyjne.


      W ramach Programu Gmina będzie realizowała szereg zadań dążących do aktywizacji zawodowej i społecznej grup zamieszkujących tą część miasta, a także zapewni zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym. Działania techniczno-materialne przewidziane do realizacji w ramach programu pozwolą na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, poprawę standardu mieszkań i lokali użytkowych, budowę i modernizację obiektów sportowych oraz miejsc rekreacji i wypoczynku. Przewidziano również szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu dróg, placów, chodników oraz budowę nowych ciągów pieszych.


      Jako pierwsze zadanie przewidziana jest przebudowa i modernizacja płyty głównej Rynku. Rozpoczęcie prac planuje się na sierpień tego roku.
     
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14284 razy,
ostatnio: 2022-06-27 08:41:55
Skomentuj artykuł:
Powrót