Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-06-22

Gorąco było w OSM


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Ponad 7 godzin obradowali w sobotę w Dziecięcym Domu Kultury przedstawiciele członków Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


    Walne zgromadzenie spółdzielców było burzliwe. Na wniosek 17 przedstawicieli os. Słoneczne odbyło się tajne głosowanie nad udzielaniem absolutorium za 2003 rok poszczególnym członkom zarządu OSM. W głosowaniu uczestniczyło 61 delegatów. Za udzieleniem absolutorium obecnemu prezesowi, Markowi Zarębie było 48 delegatów, a za udzieleniem absolutorium wiceprezes Grażynie Orłowskiej - 47. Najwięcej uwag do sposobu i jakości zarządzania OSM mieli delegaci z os. Słoneczne. Józef Staniszewski postulował przeprowadzenie głębokich zmian organizacyjnych. Zagroził, że jeśli Rada Nadzorcza nie wymusi takich zmian, wtedy delegaci z tego osiedla rozważą możliwość odejścia ze struktury spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zbigniew Maj bronił jedności spółdzielni. Opowiedział się za polityką integracji społeczności osiedlowych i realizacją programu wyborczego prezesa Marka Zaręby, który zawiera wiele przedsięwzięć oszczędnościowych. Przewodniczącego rady poparli zdecydowanie przedstawiciele os. Pułanki, Sienkiewiczowskiego i XXV-lecia. Delegaci wyraźną większością głosów przyjęli sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu OSM za 2003 rok oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZPCz.


(fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15990 razy,
ostatnio: 2020-07-01 01:50:17
Skomentuj artykuł:
Powrót