Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-06-13

Ostrowiecki szpital kontra Sejm RP


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Ósmego czerwca, w Sądzie Okręgowym w Kielcach doszło do precedensowej, pierwszej w kraju rozprawy, w której stronami był szpital powiatowy i Sejm RP. Po wielokrotnie podejmowanych staraniach, po wyczerpaniu innych, dostępnych możliwości, ostrowiecki ZOZ wystąpił do sądu o odszkodowanie z tytułu realizacji tzw. ustawy 203, domagając się wypłaty ok. 10 mln zł od wojewody, jako przedstawiciela Skarbu Państwa, NFZ i Sejmu RP, jako ustawodawcy. Tak ostrowiecki, jak i inne szpitale były bierną stroną wspomnianej ustawy, ale to na nich spoczął (jak wynika z wyroków sądowych) obowiązek wypłaty personelowi medycznemu podwyższonych wynagrodzeń. Ostrowiecki szpital, z tytułu ustawy 203 wypłacił dotąd 150 tys. zł. Pozostały zobowiązania na kwotę 110 tys. zł. Kwoty dotychczas wypłacone pochodziły z pieniędzy przeznaczonych na inne zobowiązania, które nie zostały z tego powodu zrealizowane.


    Na pierwszej rozprawie stawili się oprócz powoda pełnomocnicy wojewody i NFZ. Stwierdzili, że wypłata odszkodowania szpitalowi powiatowemu w Ostrowcu nie leży w ich gestii. Również Kancelaria Sejmu, co wynikało z przesłanego do sądu i odczytanego na rozprawie pisma, stwierdziła, że nie jest stroną w tej sprawie. Posiedzenie sądu zakończyło wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy na 9 września br.


    -Nie poprzestaniemy na dochodzeniu należnych pieniędzy drogą sądową - mówi Józef Grabowski, dyrektor ostrowieckiego ZOZ. Podejmujemy i inne starania.


    Ja i pozostali dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Związku Pracodawców Powiatowych Zakładów Opieki Zdrowotnej Woj. Świętokrzyskiego wystosowaliśmy apel do pana prezydenta RP, premiera, ministra zdrowia, marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania palących problemów służby zdrowia.


    Uważamy - i to uwzględniliśmy w apelu, że najpierw trzeba przekazać szpitalom należne im środki finansowe, a dopiero później przeprowadzać restrukturyzację i przekształcać w spółki użyteczności publicznej. Oszczędności w szpitalach doszły już w wielu przypadkach do granic absurdu. Personel pracuje bez podwyżki płac od 2000 roku. Dekapitalizuje się baza lecznicza szpitali, gdyż przy działaniach oszczędnościowych brak jest środków na jej odnawianie. Nie ma już na czym i na kim oszczędzać. Cały ciężar transformacji ustrojowej i skutki związanego z tym kryzysu służby zdrowia, przerzucono na barki dyrektorów szpitali. Nie możemy i nie chcemy zaciągać kredytów pomostowych na wypłatę wynagrodzeń wynikających z ustawy 203, gdyż są to zobowiązania Państwa wobec pracowników ochrony zdrowia. Szpitalom potrzebne są pieniądze już teraz. Brak ich grozi zapaścią w udzielaniu świadczeń i konfliktem społecznym, nie tylko wśród personelu medycznego, ale również społeczeństwa.


    Apelujemy w związku z tym o podjęcie natychmiastowych działań, o przekazanie placówkom służby zdrowia środków z rezerwy budżetowej. Chodzi tu o kwotę 3, 5 mld zł w skali całego kraju, zaś o ok. 100 mln zł dla woj. świętokrzyskiego.


    Gdyby wypłacono szpitalom należne pieniądze, ich zadłużenie, przynajmniej placówek z terenu naszego województwa, zmniejszyłoby się do 70 proc. Jest więc o co walczyć!


/m/
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 16669 razy,
ostatnio: 2020-07-07 22:02:59
Skomentuj artykuł:
Powrót