Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-11-25

"Czysty punkt" - koniec z natrętną reklamą?


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Skrzynki pocztowe, z których wysypują się ulotki, stosy druków, reklam na wycieraczkach - to obraz bardzo dobrze znany mieszkańcom ostrowieckich osiedli. Każdego dnia trafia do nas po kilka, a nawet kilkanaście materiałów promocyjnych i reklamowych. Te nieprzydatne lądują często na podłodze. Nic więc dziwnego, że mamy zaśmiecone klatki schodowe i windy.


    Dostarczanie materiałów wprost pod nasze drzwi lub ich wieszanie na klamce także nie budzi naszego entuzjazmu. To bowiem znak, że nie ma nas w domu, a nasz dobytek zostaje wystawiony na łup złodziei.


    Tymczasem każdy z nas, konsumentów powinien mieć prawo wyboru, móc decydować o tym, czy chce być informowany o ofercie i produktach firm poprzez ulotki. Wielu, owszem, nie ma nic przeciwko dostarczaniu informacji w taki właśnie sposób, jednakże co mają powiedzieć ci, którzy nie chcą być odbiorcami materiałów promocyjnych i reklamowych dostarczanych do skrzynek i pod drzwi? Na szczęście, nie tak dawno ruszyła - zorganizowana przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego i Federację Konsumentów - akcja "Czysty punkt", która ma na celu ochronę konsumentów przed otrzymywaniem niepożądanych ulotek. To także reakcja na ostrą krytykę prasową, która od lat słusznie wskazywała na to, że praktyka "podrzucanych" reklam stanowi zaprzeczenie profesjonalnej działalności marketingowej i jest uciążliwa dla odbiorcy.


    Głównym elementem akcji jest kolportaż naklejek "Czysty punkt", które będziemy mogli umieszczać na drzwiach lub skrzynce pocztowej jako swoisty znak niechęci do otrzymywania bezadresowych materiałów reklamowych.


    Naklejki będą wkrótce dystrybuowane przez największe gazety w Polsce. Już dziś są dostępne w terenowych oddziałach Federacji Konsumentów. Można zamówić je również pod adresem internetowym: www.smb.pl.


    Naklejka ma być sygnałem dla doręczyciela, że adresat nie chce otrzymywać niezamawianych materiałów promocyjnych. Lokator, w przypadku zmiany zdania, będzie ją mógł w każdej chwili usunąć.


    Według pomysłodawców, akcja "Czysty punkt" niesie korzyści zarówno dla konsumentów, jak i firm oraz instytucji poważnie traktujących przesyłki masowe. Skrzynki pocztowe nie zawsze chcianych ulotek zniechęcają odbiorców i odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego. Firmy, stosujące ten sposób dotarcia do klientów, ponoszą straty, związane z produkcją i dystrybucją materiałów reklamowych, które lądują w koszu, a konsumenci rzadko zapoznający się z treścią ulotek - nabierają niechęci do natrętnych, w ich odczuciu, reklamodawców. W miejsce nieprofesjonalnej natarczywości otrzymamy więc prawo wyboru tego, czy chcemy, czy też nie chcemy otrzymywać reklamy w taki sposób.


    Reklamujące się firmy tym samym wprowadzą nowy standard dystrybucji materiałów bezadresowych, zaoszczędzą pieniądze, podwyższą efektywność reklamy i znacznie poprawią swój wizerunek. Z kolei konsumenci otrzymają szansę ochrony przed otrzymywaniem niechcianych materiałów promocyjnych.


    Akcja - miejmy nadzieję - przyczyni się także do przywrócenia estetyki miejsc, w których mieszkamy, a także podwyższy nasze bezpieczeństwo.


    Od 1996 roku Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego prowadzi również Listę Robinsona, będącą swoistym systemem ochrony prywatności konsumenta. To przedsięwzięcie wzorowane jest na analogicznych akcjach prowadzonych w krajach zachodnich.


    Lista zawiera nazwiska konsumentów, którzy nie chcą, by przysyłano do nich niezamówione, bezadresowe materiały promocyjne i reklamowe. Lista została zarejestrowana przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju, może zaprenumerować listę, nabywając prawo do aktualizacji danych. Aby zostać wpisanym na listę, wystarczy dostarczyć do biura (adres: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa) pisemny wniosek o wpis, zawierający imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy wnioskodawcy, a także jego własnoręczny podpis. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 654-68-33. Nie dla wszystkich jednak respektowanie regulaminu Listy Robinsona jest obowiązkowe, dlatego akcja "Czysty punkt" może okazać się bardziej skuteczna.


    Dariusz Kisiel
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14642 razy,
ostatnio: 2020-07-11 22:17:40
Skomentuj artykuł:
Powrót