Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-11-03

K.O. domaga się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta J.Szostaka

Dlaczego Komitet Obywatelski domaga się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Ostrowca Św. , Jana Szostaka

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA (GMINY) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

      Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że grupa obywateli naszego Miasta wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Pana Jana Szostaka, przed upływem kadencji.


    Pytanie referendum, na które będziemy odpowiadać w czasie jego przebiegu, brzmi: Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski - Pana Jana Szostaka, przed upływem kadencji. Warianty odpowiedzi będą dwa: TAK lub NIE.


    Konieczność przeprowadzenia referendum, we wskazanym powyżej zakresie, wyłoniła się z niezadowolenia znacznej części społeczeństwa, krytycznie oceniającego sposób, skuteczność i rzetelność sprawowania tej zaszczytnej funkcji przez obecnego Prezydenta - Pana Jana Szostaka.


    Nie chcąc ograniczać się do sloganów, pragniemy przytoczyć jedynie niektóre z faktów, mających znaczenie dla negatywnej oceny działań Pana Prezydenta.


    Ponieważ: 1. Toczą się przeciwko Janowi Szostakowi postępowania prokuratorskie. Prokuratura postawiła prezydentowi zarzut natury korupcyjnej. Toczy się również śledztwo w sprawie narażenia na olbrzymie straty spółek gminnych.


    2. Sprzedaż huty, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, bez należytego zabezpieczenia interesów hutników, co spowodowało wybuch gwałtownych protestów społecznych.


    3. Gwałtowny, bo kilkusetprocentowy wzrost bezrobocia w mieście. Z 4000 w 1998 r. do ponad 9000 w 2002 r. i narastająco. Brak jakiejkolwiek polityki sprzyjającej przyjściu do miasta inwestorów zewnętrznych.


    Prezydent, który podejrzany jest o propozycje korupcyjne w stosunku do biznesmenów, skutecznie odstrasza potencjalnych inwestorów; brak pakietu zachęcającego inwestorów do lokowania pieniędzy w Ostrowcu Św.


    4. Brak autentycznej troski o najbiedniejszych, pozbawionych środków do życia, akcji dożywiania, pomocy w spłacaniu zadłużeń, polityki wyrównywania szans dla dzieci, młodzieży z rodzin bezrobotnych i najbiedniejszych.


    5. Brak polityki zabezpieczającej interesy rodzimych firm i współpracy z przedsiębiorcami, tworzącymi nowe miejsca pracy, restrykcyjna polityka fiskalna w stosunku do nich.


    6. Wykorzystując pozycję monopolistyczną Gminy, ograniczono dostęp ostrowieckich firm do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku lokalnym.


    7. Szerzące się w mieście kumoterstwo i kolesiostwo. Praca, awanse i przywileje tylko dla klakierów, popleczników i rodziny. Otaczanie się ludźmi bezwzględnie posłusznymi i bezwolnymi.


    8. Zapaść sportu młodzieżowego i wyczynowego. Skonfliktowanie i rozbicie środowiska związanego ze sportem. Brak koncepcji maksymalnego wykorzystania obiektów sportowych: stadionu i budowanego basenu na Rawszczyźnie.


    9. Zła polityka wobec spółek gminnych. Zadłużenie MZK, mierne wyniki ZUP, zła, restrykcyjna polityka w stosunku do setek samodzielnych podmiotów gospodarczych na Targowisku Miejskim, zakulisowe próby przejęcia "prywatyzacji" targowiska.


    10. Polityka skutecznie blokująca budowę społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Samorząd lokalny, to nie tylko prezydent i jego urzędnicy. To także wszystkie funkcjonujące organizacje i stowarzyszenia, to także wszyscy mieszkańcy miasta.


    Brak współpracy z Radą Powiatu i innymi nie podlegającymi gminie organizacjami i stowarzyszeniami.


    Przedstawione uzasadnienie podjętej decyzji inicjatora referendum, jest tylko niewielkim wycinkiem przejawów postępującej destrukcji naszego miasta. Uwzględniając, iż osobą która ma największy wpływ na politykę strukturalną Ostrowca Świętokrzyskiego jest właśnie Prezydent Jan Szostak, podjęcie stosownych działań w ww. zakresie jest konieczne. Nie bez znaczenia w tej sytuacji mają również ostatnie wydarzenia, mające miejsce wokół osoby Pana Prezydenta, związane z zarzutami, jakie zostały przedstawione Panu Prezydentowi w związku ze sprzedażą Huty Ostrowiec.


    Grupa Inicjatywna - komitet obywatelski Pełnomocnik - Krzysztof Grabowiec


Skład komitetu obywatelskiego ds. referendum
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 10861 razy,
ostatnio: 2021-03-02 07:50:23
Skomentuj artykuł:
Powrót