Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-11-13

Rewitalizacja z rogatkami i sygnalizacją świetlną


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Firmy, znajdujące się na terenie starej huty, nie chcą rezygnować z transportu kolejowego...


    Pełnomocnik syndyka masy upadłościowej Obszaru Przemysłowego Zakładów Ostrowieckich, Andrzej Opała rozwija przed nami mapę terenu, uwzględniającą - po wdrożeniu w życie programu rewitalizacji obszaru przemysłowego - wydzielenie terytorialne poszczególnych zakładów oraz siatkę mających w przyszłości powstać tam nowych dróg publicznych.


    Gołym okiem widać, że w efekcie wprowadzenia w życie programu rewitalizacji obszar starej huty zostanie rozgrodzony, a sieć nowych dróg oddzielała będzie od siebie poszczególne zakłady pracy, dziś znajdujące się wewnątrz tego samego ogrodzenia.


    Co jednak stanie się z położonymi wewnątrz starej huty torami kolejowymi? Pytanie to wydaje się zasadne tym bardziej, że - jak doszły nas słuchy - szefowie przedsiębiorstw nie mają zamiaru rezygnować z transportu swych wyrobów drogą kolejową. Wciąż bowiem transport koleją jest tańszy, a poza tym jedyny możliwy w przypadku wyrobów ciężkich, hutniczych.


    -Odbyło się w tej sprawie spotkanie projektantów budowy dróg w ramach programu rewitalizacji obszaru przemysłowego z przedstawicielami gminy oraz właścicielami terenów na starej hucie -mówi pełnomocnik syndyka masy upadłościowej OPZO, Andrzej Opała. -Uzgodniono, że pozostanie na tym terenie kilka torów, bez których podmioty, znajdujące się na obszarze starej huty, nie miałyby szans na dalsze funkcjonowanie.


    Jak się dowiedzieliśmy, jeden z torów w dalszym ciągu będzie prowadził na składowisko warszawskiej firmy Partners Trade, która przed laty zainwestowała w naszym mieście właśnie ze względu na możliwość korzystania z transportu kolejowego swych wyrobów. Kilka kolejnych torów pozostanie w dyspozycji Towarzystwa Inwestycyjnego Zakładów Ostrowieckich i Zakładu Walcowni, z której wysyłka eksportowa prowadzona jest drogą kolejową. Transportu kolejowego wciąż potrzebować będzie Odlewnia Rur. Jedynym podmiotem, który nie będzie już korzystał z sieci kolejowej, jest znajdujące się w upadłości Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji.


    -Gdyby rewitalizacja obszaru przemysłowego oznaczała likwidację sieci kolejowej, nie byłoby możliwości podjazdu wagonami pod suwnice składowisk poszczególnych przedsiębiorstw. Koniecznością stałby się transport kołowy, prowadzący do przeładunku towarów na rampach PKP, a to znacznie zwiększyłoby koszty funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw -twierdzi Andrzej Opała.


    Na szczęście, scenariusz nowych rozwiązań komunikacyjnych w dolnej części miasta nie oznacza likwidacji wewnątrzakładowych linii kolejowych. Tak więc na nowo wybudowanych drogach w ramach rewitalizacji obszaru przemysłowego będzie co najmniej kilka przejazdów kolejowych. Z pewnością ich jakość musi być znacznie wyższa od dotychczasowej, a poziom torów taki sam, jak dróg, aby można było przejeżdżać przez tory bezkolizyjnie. Z racji tego, że nowo wybudowane ulice będą drogami publicznymi, przejazdy kolejowe będą musiały być specjalnie zabezpieczone i zgodnie z przepisami ruchu drogowego bezpieczne dla wszystkich użytkowników dróg. Niewykluczone więc, że na drogach zostaną postawione rogatki kolejowe, albo nawet zamontowana sygnalizacja świetlna.


    Dariusz Kisiel Krzysztof Florys
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 12678 razy,
ostatnio: 2021-03-06 21:53:22
Skomentuj artykuł:
Powrót