Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-10-13

Pani wiceprezydent w akcji

      Inga Kamińska jest pierwszym wiceprezydentem. Oznacza to, że zastępuje prezydenta podczas jego nieobecności we wszystkich sprawach związanych z bieżącym kierowaniem Urzędem Miasta. Bezpośrednio podlegają jej dwa Wydziały: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Mienia Komunalnego. Ponadto pani wiceprezydent będzie sprawowała nadzór nad spółkami gminnymi, Zakładem Usług Komunalnych i Targowiskiem Miejskim, którego dochody, po ostatnich kontrolach, za 4 ostatnie miesiące, wzrosły o ponad 100 tys. zł.


    -Będę się starała, aby wszystkie moje działania służyły miastu i społeczeństwu -mówi pani wiceprezydent.


    Dotyczy to podległych mi wydziałów Urzędu Miasta, jak i spółek gminy. Jestem zdania, że zarówno Urząd Miasta, jak i spółki gminy powinny działać tak, aby byli z tego zadowoleni mieszkańcy. Jeśli zaś chodzi o ewentualne zmiany, co może nastąpić w późniejszym okresie, to najpierw będą one konsultowane z prezydentem, a potem wprowadzane w życie.


    Pani wiceprezydent wyjaśniła, że w ZUO "Janik" jej obowiązki przejęła Krystyna Skrzypczak, wiceprezes zarządu. Spółka miała zaplanowany rok do końca grudnia. Dotyczy to planu finansowego, planu strategicznego, planu remontowego czy planu inwestycyjnego.


    -Obecnie jest opracowywany - w oparciu o ustawę o ochronie środowiska - program gospodarki odpadami w naszym mieście -mówi wiceprezydent, Inga Kamińska. Istnieje już Plan Gospodarki Odpadami na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Na szczeblu powiatowym prace jeszcze trwają. Plan gminny musi być spójny z planem powiatowym, wiele spraw musi być konsultowanych. Nasze województwo zostało podzielone na pięć rejonów. Powiat ostrowiecki i miasto Ostrowiec są w rejonie północnym, w którym przewiduje się budowę dwóch sortowni i dwóch kompostowni. Jest duża szansa na to, aby w naszym rejonie takie zakłady zostały sfinansowane ze środków unijnych.


    (w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11648 razy,
ostatnio: 2020-02-28 18:15:02
Skomentuj artykuł:
Powrót