Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-10-13

Pobudzać przedsiębiorczość - jak to zrobić


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      W ubiegły poniedziałek w siedzibie SiP odbyło się kolejne, ale pierwsze po wakacjach, comiesięczne spotkanie radnych klubu Samorządność i Przedsiębiorczość razem z Samoobroną.


    Spotkanie, na którym radni sprawozdali o swojej pracy w Radzie Miejskiej.


    Mówili o sprawach, którymi się zajmowali, które udało im się załatwić, a które - jako że są radnymi mniejszościowymi, nie. O pracach zarządu stowarzyszenia mówił jego wiceprezes, Grzegorz Pietrzykowski.


    Wśród prac, które udało się rozstrzygnąć pozytywnie, należy zaliczyć obniżkę czynszu za lokale handlowo-usługowe OTBS -u, sprzedaży alkoholu na targowicy. Nie udało się natomiast skontrolować ZUP, spółki gminy, na temat działalności której raz po raz krążą dziwne opowieści. W myśl obecnych przepisów spółki gminy podlegają bezpośrednio prezydentowi, który stanowi dla nich organ założycielski. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie mogła więc uzyskać dokumentów od tej spółki, co szczerze dziwi. Bo jak można sprawować funkcję gospodarza miasta nie mając możliwości sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania miejskich spółek. Spółek, które mają bezpośredni wpływ na warunki życia mieszkańców, na koszty utrzymania przez nich ponoszone. Woda, ciepło, komunikacja miejska. Im racjonalniej gospodarzą te spółki, tym mniej mieszkańcy wydają ze swoich kieszeni. A tu, jak na ironię rośnie cena ciepła, rosną opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej. Warto więc byłoby bliżej przyjrzeć się prawidłowości funkcjonowania tych spółek uważają radni Jerzy Białas i Alfred Skalski. Na ostatniej sesji RM ten ostatni wyraził głębokie zdziwienie np. faktem, że taka spółka jak Zakład Usług Pogrzebowych wykazuje niewielki zysk. Nie zgadza się z argumentacją prezydenta Jana Szostaka, że ZUP przed przekształceniem w spółkę prawa handlowego korzystał z dotacji z budżetu gminy, a sukcesem nazwał to, że dziś przynosi minimalny, ale zysk. Trzeba pamiętać, że nie jest to wynikiem wspaniałej pracy prezesa spółki ale wzrostu opłat za miejsca na cmentarzu. Radni zgromadzeni w cechu uważają więc, że miejskie spółki powinny być pod szczególną kontrolą także i Rady Miejskiej.


    Radnym Alfredowi Skalskiemu, Jerzemu Białasowi i innym członkom klubu za pomoc w rozwikłaniu konfliktu między prezydentem, Urzędem Miasta a prywatnymi przewoźnikami podziękował Jerzy Gała.


    Warto wspomnieć także, że na spotkaniu w cechu obecni byli działacze związkowi Solidarności: K. Grabowiec i K. Foremniak. Ten ostatni mówił o aktualnej sytuacji pracowników upadłej Huty Ostrowiec. Prezes stowarzyszenia SiP, Robert Minkina podkreślał potrzebę wsparcia ze strony związków dla byłych pracowników upadłych przedsiębiorstw pohutniczych.


    Jak zwykle wiele miejsca poświęcono pobudzaniu i tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. To przedsiębiorcy są dziś największymi sprzymierzeńcami władzy, bo dają pracę. Pracę, największe i bardzo deficytowe w Polsce dobro. Czy istnieją dziś warunki sprzyjające pobudzaniu przedsiębiorczości, należy wątpić. Czy istnieją mechanizmy ułatwiające start nowych przedsiębiorców, którzy tracąc miejsca pracy najemnej są gotowi tworzyć dla siebie warsztaty pracy, także nie. Ostatnio na przykład Powiatowy Urząd Pracy dysponuje dodatkowymi pieniędzmi na pożyczki dla bezrobotnych z przeznaczeniem na nowe miejsca pracy. Dysponuje z tym, że potencjalni przyszli przedsiębiorcy nie mogą z nich skorzystać, bo nie mają wymaganych poręczeń. Potrzebny jest zatem pilnie Fundusz Poręczeniowy. Jest to wymóg czasu i gmina, powiat powinny tym się szybko zająć.


    O przedsiębiorcach i przedsiębiorczości dużo mówił Stanisław Wodyński. Poparł on także inicjatywę prof. Z. Klepackiego, zorganizowania okrągłego stołu, przy którym dyskutowano by o najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszą lokalną społecznością.


    D. Rucńska
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11509 razy,
ostatnio: 2020-02-28 11:01:58
Skomentuj artykuł:
Powrót