Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-10-13

Zamiast Celsa Polska - Celsa "Huta Ostrowiec"

Akt notarialny może być podpisany w październiku

      Celsa Polska Spółka z o. o. , to już historia. Mocą postanowienia sądowego z dnia 7 października br. podmiot zarządzający Hutą Ostrowiec nosi bowiem nazwę: Celsa "Huta Ostrowiec" Spółka z o. o. Siedziba nowej spółki będzie się mieściła najprawdopodobniej w Ostrowcu. Być może jeszcze w październiku zostanie podpisany akt notarialny sprzedaży przedsiębiorstwa upadłej Huty Ostrowiec.

Celsa "Huta Ostrowiec"

    Organem uprawnionym do reprezentowania nowej spółki, a więc Celsy "Huta Ostrowiec", jest zarząd, na którego czele stoi Angel Pueyo. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających wspólnie lub jeden członek zarządu działający wspólnie z prokurentem.


    Według postanowienia sądu, przedmiotem działalności nowego podmiotu gospodarczego jest kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, a także metalurgia proszków.


    A ponadto: obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; produkcja konstrukcji metalowych i ich części; jak również przesyłanie energii elektrycznej.

Co zrobić z 1 i 2 listopada
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 11914 razy,
ostatnio: 2020-10-01 05:07:38
Skomentuj artykuł:
Powrót