Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-03-11

Gwarancja rozwoju czy przetrwania


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Rada Miasta (16 głosami za) przyjęła budżet na rok 2004. Ustala on dochody w wysokości 99.244.398 złotych, a wydatki w wysokości 116.806.420 złotych. Oznacza to, że mamy budżet z deficytem w kwocie 17.562.022 złotych.


    Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, a także komisję budżetu Rady Miasta.


    -Warto zwrócić uwagę, że na wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy 38.813.691 złotych, czyli 33,2 proc. wszystkich wydatków budżetu -powiedział przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta, radny Józef Grabowski .


    Do głównych zadań inwestycyjnych, które będziemy finansować w tym roku, należą: budynek komunalny, termomodernizacja pięciu placówek oświatowych, dokończenie budowy basenu olimpijskiego na Rawszczyźnie oraz rewitalizacja obszarów przemysłowych realizowana przy udziale środków PHARE.


    Duże środki, bo 12.443.104 złote zarezerwowano na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki ponad 3.380 tys. złotych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 4.400 tys. złotych. Z kolei na utrzymanie szkół gminnych, przedszkoli i ognisk budżet wyda 31.071 tys. złotych. Wydatki na gospodarkę komunalną, remonty i utrzymanie ulic wyniosą ok. 4.800 tys. złotych. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego pochłonie 479.900 złotych.


    W budżecie nie zapomina się o bezrobotnych. Na program ograniczenia bezrobocia w mieście -realizowany poprzez dopłaty do kosztów zatrudnienia bezrobotnych - przewidziano 511 tys. złotych. Miasto zleci również roboty miejskie Zakładowi Usług Miejskich na kwotę 1.739 tys. złotych. Z kolei na założenie ostrowieckiego Funduszu Przedsiębiorczości, który będzie m. in. wspomagał osoby chcące uruchomić własny biznes, wydany zostanie kolejny 1 mln złotych.


    Deficyt w kwocie 17.562.022 złotych (być może uda się go zmniejszyć o 7 mln złotych po podliczeniu nadwyżki za ub. rok) ma być pokryty kredytem, co oznacza dalsze zadłużenie miasta. Jednak łączna kwota długu budżetu wyniesie 25 proc. i będzie znacznie mniejsza od ustawowego progu określonego na 60 proc.


    Prezydent Jan Szostak podkreślił, że budżet powstawał w trudnych warunkach. Nowe przepisy ograniczyły bowiem dochody gmin, przydając do realizacji nowe zadania. Nie będzie już niektórych dotacji i subwencji, np. na oświetlenie ulic, na dodatki mieszkaniowe, subwencji drogowej, czy środków na dożywianie dzieci, natomiast przybył (od 1 maja) obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych.


    -Mimo trudności udało nam się skonstruować budżet gwarantujący rozwój i stabilizację miasta -stwierdził prezydent Jan Szostak. Szczególnie godne podkreślenia jest to, że ponad 33 proc. środków możemy przeznaczyć na inwestycje. Gwarantuje to powstanie dodatkowych miejsc pracy przy ich realizacji, ale na przyszłość stwarza możliwość podniesienia atrakcyjności miasta i przyciągnięcia kolejnych inwestorów.


    Prezydent pochwalił się za udany proces oddłużenia huty i wybór Celsy na nowego jej właściciela. Wydarzenia te zostały dobrze odebrane przez inwestorów, którzy wyrażają większe niż dotychczas zainteresowanie inwestowaniem w Ostrowcu. Ponoć w mieście zaczyna już brakować wolnych terenów pod inwestycje. Te, które są, wydają się za mało atrakcyjne.


    Przeciwko budżetowi wypowiedział się, w imieniu Klubu Radnych PiS, Lech Janiszewski, który zarzucił budżetowi zbytnią ogólnikowość, czy to gdy chodzi o niektóre zadania inwestycyjne, kiedy to nie podaje wszystkich kosztów, które są z nimi związane, czy to gdy chodzi wzrost niektórych wydatków, np. wzrost o 100 tys. złotych wydatków na Radę Miasta, administrację i plany zagospodarowania przestrzennego, a także na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik".


    Za budżetem głosowało 16 radnych, 4 było przeciw a 2 się wstrzymało od głosu.


    W. Rogala
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 18969 razy,
ostatnio: 2020-07-14 13:41:22
Skomentuj artykuł:
Powrót