Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-03-24

Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Z udziałem burmistrzów, wójtów i przedstawicieli miasta odbyła się w starostwie powiatowym narada, poświęcona problematyce reagowania kryzysowego.


    Status prawny Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego wyjaśnił pełnomocnik starosty, Wojciech Siporski.


    Poinformował, że PZRK w Ostrowcu funkcjonuje na podstawie ustawy o stanie klęski żywiołowej i rozporządzenia Rady Ministrów, a został przez starostę powołany w lipcu ub. roku. Na jego czele starosta, który koordynuje działania antykryzysowe w poszczególnych gminach. W ramach zespołu działają grupy robocze o charakterze stałym i czasowym. Celem PZRK jest monitorowanie występowania stanu klęsk żywiołowych oraz prognozowanie i minimalizacja ewentualnych zagrożeń na terenie powiatu ostrowieckiego oraz współpraca, w ramach zwalczania klęsk, z powiatami sąsiednimi - lipskim, opatowskim , starachowickim i grodzkim kieleckim. Do końca I kwartału ma być zatwierdzony plan działania PZRK na 2004 rok, który koreluje z zadaniami Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.


    -W tym roku PZRK odbędzie cztery posiedzenia, z których jedno poświęcone będzie zagrożeniom powodziowym i epidemiologicznym -mówi W. Siporski. -W maju odbędą się specjalne ćwiczenia, dotyczące zwalczania sytuacji kryzysowych.


    Inne ćwiczenia będą miały na celu wdrożenie gry decyzyjnej o mobilizacji obrony na terenie województwa w ramach kryzysu polityczno- administracyjnego.


    Mam nadzieję, że nie będziemy mieli powodów do odbywania posiedzeń w trybie natychmiastowym, a więc w sytuacji klęski żywiołowej.


    Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Martoś, mówił w trakcie narady o koordynacji działań poszczególnych zespołów kryzysowych, potencjalnych zagrożeniach i pomocy, z jaką w tej materii może przyjść komórka wojewody.


    O roli straży pożarnej w przeciwdziałaniu kryzysowym mówił komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Wiesław Woszczyna, który podzielił się również wiadomościami ze spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie ministrowie Oleksy i Brachmański omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem ewentualnym kryzysom. W. Woszczyna zwrócił uwagę na niedoskonałość i nieaktualność rozwiązań prawnych kwestii zwalczania klęsk żywiołowych, wprowadzonych w życie po powodziach 1997 i 2001 roku. Wiele rozwiązań sugeruje zachowanie służb kryzysowych dopiero po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej. Co jednak czynić, jeśli ten stan nie zostanie wprowadzony - na to pytanie przepisy już nie udzielają odpowiedzi. Trwają więc prace nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie ratownictwa. Według brygadiera Woszczyny w ślad za nimi musi iść reforma ustawy o obronie cywilnej w kierunku założeń bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego i ratownictwie medycznym.


    -System jest niedoskonały i jeśliby coś się wydarzało, to ofiarą będziemy wszyscy -przestrzegał komendant wojewódzki. -Powstają zespoły kryzysowe, przypisywane są kompetencje, ale najgorzej wygląda pozyskanie wykwalifikowanej kadry i infrastruktura, pozwalająca prowadzić koordynację obserwację przebiegu działań antykryzysowych.


    Niestety, brakuje środków finansowych. Coraz większe obowiązki i wydatki finansowe spadają na zarządzających w gminach. W stanach klęski odpowiedzialnymi więc za działania sztabu kryzysowego będzie konkretna osoba - prezydent, burmistrz, wójt.


    Ważne jest, aby odpowiedzialni na własny użytek zbudowali siatkę bezpieczeństwa, zawierającą siły i środki do walki z zagrożeniami kryzysu.


    Dariusz Kisiel
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 19024 razy,
ostatnio: 2020-08-05 19:12:53
Skomentuj artykuł:
Powrót