Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-02-01

Śledztwo przeciwko syndykowi prawomocnie umorzone


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu umorzyła śledztwo przeciwko syndykowi masy upadłości Huty Ostrowiec S. A. Postanowienie, które zapadło 17 listopada 2003 roku, jest już prawomocne.


    -Syndyk był podejrzany o niegospodarność polegającą na zawarciu w dniu 18 lipca 2002 roku z ZOHO SA umowy dotyczącej dzierżawy majątku huty, na podstawie której czynsz w wysokości 650 tys. złotych miesięcznie nie uwzględniał wartości majątku, czym wyrządził szkodę majątkową w wielkich rozmiarach o wartości nie mniejszej w skali miesiąca niż 3 mln złotych. Chodziło tu o przestępstwo z art. 296 par. 3 Kodeksu karnego -mówi naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Jerzy Balicki. Śledztwo w tym punkcie umorzyliśmy wobec braku znamion czynu zabronionego.


    Decyzję uzasadniliśmy tym, że postępowanie syndyka nie wyrządziło szkody w masie upadłości huty.


    Drugi zarzut - stawiany syndykowi - polegał na przywłaszczeniu rzeczy ruchomych w postaci urządzeń hutniczych o wartości ponad 9 mln złotych należących do TLK SA, będących przedmiotem leasingu, które były nadal własnością Korporacji "TLK" S. A., a które syndyk bezprawnie wydzierżawił spółce ZOHO S. A., a także na przywłaszczeniu wyrobów walcowanych o wartości ponad 750 tys. złotych znajdujących się na stanie magazynowym, będących własnością Stalexport S.A. Chodziło tu o przestępstwo z art. 284 par. 1 K. k. w związku z art. 294 par. 1 K. k.


    Śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego.


    -Podstawą podjęcia takiej decyzji, co do pierwszej części tego zarzutu, było stwierdzenie, że postępowanie syndyka było zgodne z prawem upadłościowym, na podstawie którego syndyk mógł kontynuować wykonanie umowy wzajemnej, jaką jest leasing - mówi naczelnik Wydziału Śledczego, prokurator Jerzy Balicki. Natomiast w sprawie przywłaszczenia wyrobów należących do Stalexportu S. A. w Katowicach, na tym etapie kiedy skierowano do syndyka żądanie, trwała inwentaryzacja majątku, na podstawie którego dopiero sąd jako jedyny organ do tego uprawniony - mógł wyłączyć mienie z masy upadłości, co następnie uczynił.


    Śledztwo umorzono także w innych sprawach nie będących przedmiotem zarzutu, tj. w sprawie: uszczuplenia masy upadłości poprzez dokonywanie płatności w dniu 5 lipca 2002 roku (po upadłości), wyłudzenia od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pieniędzy w kwocie 29.827.683,51 złotych na rzecz zwalnianych pracowników, zaniżenia tzw. wyceny robót w toku sprzedanych następnie do ZOHO S.A., zawarcia umów kompensacyjnych z ZOHO S.A. oraz z innymi podmiotami gospodarczymi, a także finansowania w okresie od 18 lipca 2002 do kwietnia 2003 roku działalności gospodarczej ZOHO S. A.


    (w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15782 razy,
ostatnio: 2020-07-08 23:04:50
Skomentuj artykuł:
Powrót