Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2001-05-14

Aby nigdy nie wylała Kamienna

      Nie tak dawno odbyło się spotkanie powołujące do życia Związek Gmin "Czysta i Bezpieczna Kamienna".

    Program "Czysta i Bezpieczna Kamienna", realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Kamiennej, dotyczy uregulowania gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami i ochrony powietrza w całym dorzeczu rzeki, w tym regulacji jej biegu, budowy zbiornika "Wióry", regulacji zbiorników wodnych w Starachowicach, Brodach, Bzinie oraz budowy i rozbudowy ostrowieckiej oczyszczalni ścieków. Przy okazji wdrażania programu prowadzona będzie również kanalizacja Ćmielowa i Bodzechowa oraz budowa kanału do ostrowieckiej oczyszczalni ścieków. Powstaną również nowe inwestycje na wysypisku odpadów "Janik". Samorządy liczą, że przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska realizacja projektu "Czysta i Bezpieczna Kamienna" będzie możliwa dzięki wykorzystaniu unijnych środków przedakcesyjnych. Do realizacji programu włączyły się wszystkie gminy z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego oraz części opatowskiego i koneckiego.

    Jak przyznał prezydent Jan Szostak, istnieje spora szansa na znaczne przyspieszenie budowy zbiornika "Wióry" na rzece Świślinie, ale pod warunkiem zmiany jego przeznaczenia z rezerwuaru wody pitnej na zbiornik retencyjny, zwłaszcza że w naszym regionie mamy do czynienia z częstymi powodziami.

    -Ostatnie dni pokazały, jak groźna jest Świślina, kiedy podczas opadów deszczu rzeka podawała taką ilość wody na sekundę, przy jakiej przy maksymalnym otwarciu zbiornika w Brodach jest spuszczana.

    Zdaniem prezydenta, dotychczasowe zasoby miejskie wody są tak duże, że wystarczą na długie lata.

    Zmiana przeznaczenia inwestycji pozwoli na znaczne obniżenie kosztów i przyspieszenie jej realizacji.
/ Dariusz Kisiel /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 29229 razy,
ostatnio: 2020-07-14 18:31:34
Skomentuj artykuł:
Powrót