Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2000-12-04

Przecięcia wstęgi nie będzie

W dniu 30 klistopada rozpoczął się odbiór techniczny obwodnicy Ostrowca, odcinka od Boksycki do mostu na Romanowie. Członkowie komisjii odbiorowej zgłosili wprawdzie kilkanaście niedoróbek, ale żadnej poważniejszej, której usunięcie trwałoby dłużej niż parę godzin.

- Na tak dużej budowie zawsze mogą wystąpić jakieś minimalne usterki - mówi Andrzej Grzeszczyk, kierownik budowy z ŚPRD. - Jesteśmy przygotowani do wpuszczenia ruchu kołowego na obwodnicę. To kwestia podpisania protokołu odbiorowego i ustawienia dwóch znaków drogowych.

Jak się dowiedziała GO, kierownik Andrzej Grzeszczyk , który wyobrażał sobie, iż ta obwodnica będzie budową jego życia, musi zweryfikować swój pogląd. Wkrótce przejdzie na jeszcze bardziej prestiżową. ŚPRD z Dębowej Woli wygrało bowiem przetarg na wykonanie korekty drogi krajowej nr 9 w Brodach Iłżeckich. Owa korekta polegać bedzie na złagodzeniu, a można nawet powiedzieć, że skasowaniu niebezpiecznego wirażu, budowie dwóch obiektów inżynierskich: nasypu ziemnego i wiaduktu nad torami i Kamienną.
Krótko mówiąc, droga krajowa łagodnym łukiem ominie Brody Iłżeckie. I to wcale nie będzie obwodnica!
/ Ż /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 54163 razy,
ostatnio: 2021-04-18 00:50:28
Skomentuj artykuł:
Powrót