Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-12-23

Bez strat


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Działalność usługowa, jaką prowadził w dwóch ostatnich miesiącach syndyk Zakladów Ostrowieckich, nie przyniosła strat. Zatem wszystko wskazuje, że do czasu znalezienia nabywców na nieruchomości i urządzenia upadłych zakładów, dalej prowadzona będzie działalność umożliwiająca zaopatrzenie w niezbędne media dla firm produkcyjnych na terenie tzw. starej huty. Jest to o tyle ważne, że syndyk zatrudnia przy tej działalności aż 76 osób.


    -Zapewniamy naszym odbiorcom na terenie starej huty dostawy energii elektr ycznej, wody, gazu i ochronę obiektów. Prowadzimy też badania laborator yjne. Normalnie pracuje transport kolejowy. Gdybyśmy nie zapewnili ciągłości dostaw mediów i obsługi kolejowej, podmioty gospodarcze, któr ych jest na tym terenie kilkanaście, musiałyby zatrzymać działalność produkcyjną i usługową - twierdzi Andrzej Opała, pełnomocnik syndyka.


    Zima jest najgorszym okresem dla hutnictwa. Syndyk liczy, że wiosną nastąpi ożywienie na r ynku i przyjdą zamówienia na wyroby hutnicze, a to automatycznie spowoduje wzrost zatrudnienia w firmachprowadzących działalność produkcyjną i usługową na terenie starego zakładu huty. Na zatrudnienie liczy kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników, którzy w tym roku utracili pracę. Duże nadzieje wiąże się z przyjściem inwestora do odlewni rur. (fk)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 15655 razy,
ostatnio: 2021-04-18 03:38:51
Skomentuj artykuł:
Powrót