Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-12-13

Komisja stwierdziła. Burmistrza ma rację

Pod koniec listopada bieżącego roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kunowie przeprowadziła kontrolę działania burmistrza gminy Kunów w zakresie zgłoszonych roszczeń przez ZUO Janik sp. z o.o. Dotyczą one zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej na odcinku od istniejącej sieci gminnej w miejscowości Wymysłów do ZUO Janik.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

W maju 2015 roku zarząd spółki ZUO Janik zwrócił się do burmistrza gminy Kunów o ujęcie w budżecie gminy zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu przez samorząd wodociągu do zakładu. Decyzję o wybudowaniu wodociągu podjęła spółka, realizując zalecenia Komendy Powiatowej PSP z 2014 roku, a dotyczące braku zaopatrzenia w wodę pitną oraz niespełniania wymogów przeciwpożarowych. Inwestycję sfinansowała spółka ZUO Janik, a w bieżącym roku jej zarząd zwrócił się do gminy o przejęcie wodociągu i zwrot kosztów budowy w wysokości blisko 140 tys. zł, sporządzając umowę przekazania wodociągu. Burmistrz Lech Łodej stoi na stanowisku, że gmina nie powinna i nie może przejąć na swój majątek wodociągu doprowadzającego wodę do wysypiska "Janik" ze w względu na fakt, że nie spełnia on parametrów hydraulicznych, to jest wydajności i ciśnienia, określonych prawem.
- Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odmowa realizacji tego żądania jest uzasadniona, gdy urządzenia nie spełniają warunków technicznych wskazanych w odpowiednich regulacjach prawnych. Z analizy pełnej dokumentacji technicznej, a szczególnie protokołu z badań wydajności i ciśnienia hydrantów na nowo wybudowanej sieci wodociągowej wynika, że sieć tych warunków nie spełnia- wyjaśnia burmistrz Lech Łodej.
Z kolei władze spółki uważają, że brak wydajności oraz odpowiedniego ciśnienia w hydrantach spowodowany jest nieodpowiednim nastawieniem urządzeń hydraulicznych u źródła zasilania w wodę bądź też w przepompowni w miejscowości Wymysłów.
Sprawą roszczeń ZUO "Janik" zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kunowie. Podjęła się sprawdzenia, czy rzeczywiście stanowisko burmistrza o nieprzejmowaniu wodociągu jest słuszne. Przeanalizowała szereg dokumentów, zwracając szczególną uwagę na protokoły odbioru technicznego, które wskazywały na niesprawności wybudowanej sieci oraz na niekorzystne zapisy w umowie, z których wynikało, że po przejęciu wodociągu to gmina jest odpowiedzialna za jego stan techniczny. Zdaniem gminy przejęcie go na podstawie tej umowy wymagałoby natychmiastowego, nieokreślonego bliżej, wkładu finansowego ze strony gminy w celu doprowadzenia go do osiągania wymaganych prawem parametrów.
W protokole pokontrolnym czytamy: "Komisja uznaje za słuszne dotychczasowe działania burmistrza w kwestii dążenia do stwierdzenia, czy wybudowany wodociąg spełnia określone prawem normy. Komisja podziela stanowisko burmistrza w kwestii odmowy odpłatnego przejęcia wzmiankowanego wodociągu ze względu na fakt, iż dotychczasowe ustalenia wskazują, że nie spełnia on wymaganych parametrów technicznych. Przejęcie niesprawnego wodociągu byłoby niegospodarnością ze strony gminy".
Burmistrz Kunowa dodaje, że 28 listopada na prośbę ZUO Janik odbyło się kolejne komisyjne badanie wydajności i ciśnienia hydrantów na nowo wybudowanej sieci oraz parametrów pracy gminnych urządzeń hydraulicznych. Badanie to potwierdziło wcześniejsze ustalenia. G. Soboń
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 29035 razy,
ostatnio: 2022-07-02 10:45:03
Skomentuj artykuł:
Powrót