Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2018-01-07

Rok inwestycji w Kunowie

Bieżący rok w gminie Kunów zapowiada się bardzo pracowicie. W budżecie zapisano sfinansowanie kilku bardzo istotnych zadań, na realizację których mieszkańcy czekali wiele lat.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

Dochody gminy Kunów na rok bieżący zaplanowano w kwocie 43,2 mln zł. Wydatki natomiast to 49,8 mln zł. W tym roku będzie też fundusz sołecki. Na zadania zgłoszone przez mieszkańców jest zarezerwowane ponad 343 tys. zł.
Gmina może liczyć na 11,3 mln zł z tytułu subwencji oświatowej, dotacje celowe z budżetu państwa to 11,9 mln zł. Dochody własne gminy oszacowano na poziomie 12,6 mln zł. Oświata gminna ma kosztować 13,8 mln zł, a na opiekę społeczną jest zapisane 14,1 mln zł.
W bieżącym roku gmina Kunów na inwestycje wyda ponad 16,7 mln zł i jak podkreśla burmistrz Lech Łodej, jest to rekordowa kwota.
- Będziemy realizować wiele ważnych i potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Mamy zabezpieczone pieniądze na duże zadania, ale nie zapomnieliśmy o konkretnych potrzebach mieszkańców, jak na przykład drogi, chodniki, miejsca do rekreacji. Część tych zadań będzie wykonanych, podobnie jak w latach ubiegłych, z funduszu sołeckiego- podkreślił burmistrz Kunowa Lech Łodej.
Ale oczywiście za tymi wielomilionowymi nakładami stoją konkretne zadania. Najważniejsze z nich to modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie. Ta ważna inwestycja, o którą władze gminy zabiegały od początku kadencji, ma kosztować 9,7 mln zł. Nie bez znaczenia jest również termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. To zadanie pochłonie 2,4 mln zł. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem będzie przebudowa i zmiana charakteru użytkowania budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej. Na dole będą pomieszczenia do prowadzenia działalności usługowej, natomiast górna kondygnacja zostanie zaadaptowane na mieszkania socjalne. Będzie to kosztowało 720 tys. zł.
Kolejna inwestycja, na realizację której szykuje się gmina, to wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Montaż paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych to kolejne wielkie zadanie, wycenione na około 1,4 mln zł. G. Soboń
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28486 razy,
ostatnio: 2022-07-02 09:55:57
Skomentuj artykuł:
Powrót