Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2018-01-08

Wójt Waśniowa stawia na inwestycje

Rada Gminy w Waśniowie jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 rok. Wójt Krzysztof Gajewski podkreśla, że bieżący rok upłynie pod znakiem inwestycji, na które samorząd już ma pozyskane fundusze.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

Budżet gminy Waśniów na 2018 rok zakłada dochody w kwocie 33,8 mln zł, w tym dochody własne -5 mln zł, subwencja ogólna - 12,5 mln. zł, a dotacje celowe - 16,3 mln zł. Wydatki to 37,7 mln zł. Planowany deficyt - 3,9 mln zł - zostanie pokryty z kredytów.
- Na bieżące utrzymanie dróg mamy zaplanowane 1,3 mln zł, blisko 8 mln zł wydamy na oświatę i wychowanie. 10 mln zł to wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej i rodziny- wylicza wójt Krzysztof Gajewski.
Bieżący rok w gminie Waśniów minie po znakiem wielu inwestycji. Budżet zakłada wydatki na inwestycje w kwocie 12,2 mln zł. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć: budowę 211 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 3,9 mln zł, budowę i doposażenie hali sportowej w Mominie wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska, co będzie kosztować 2,8 mln zł czy termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia w Garbaczu oraz budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie. Ta inwestycja ma kosztować 2 mln zł.
- Przebudowywać i rozbudowywać będziemy strażnice OSP wraz ze świetlicami w Grzegorzowicach, Witosławicach i Garbaczu. Wartość projektów szacuje się na 1,1 mln zł. Wraz z pięcioma gminami będziemy realizować projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii. Swój udział zadeklarowało 38 mieszkańców naszej gminy. Wartość projektu to 676 tys. zł. Złożyliśmy też wniosek na realizację zadania pod nazwą "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja gminy Waśniów". Na to zadanie wartości 4,2 mln zł chcemy pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego -dodaje wójt Krzysztof Gajewski.
W 2018 roku będzie kontynuowana przebudowa ośrodka zdrowia w Waśniowie, a wartość projektu to 1,6 mln. zł.
Nie zabraknie w tym roku zadań z zakresu poprawy infrastruktury drogowej. Na te inwestycje w budżecie jest ponad 3 mln zł. W planach zostały ujęte: remont drogi gminnej w Nowym Skoszynie na odcinku 1860 mb o wartości 849 tys. zł, przebudowa drogi powiatowej Kosice-Janowice na odcinku Momina o wartości 1,5 mln zł. Środki gminy Waśniów to 531 tys. zł. Na remonty dróg dojazdowych do pól zarezerwowano 250 tys. zł.
Gmina zamierza również zakupić wiaty przystankowe, na które zaplanowano kwotę 55 tys. zł. Będą kontynuowane prace na osiedlu po byłym PGR w Mirogonowicach w zakresie przebudowy wodociągu, budowy kanalizacji oraz przebudowy dróg i chodników.
- Planowane do realizacji zadania będą wspomagane środkami z RPO, PROW, wojewody oraz województwa świętokrzyskiego, a ich wartość szacuje się zgodnie z podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami na kwotę 6,5 mln zł.
Liczymy, że w ciągu roku uda się pozyskać kolejne fundusze- stwierdza wójt K. Gajewski i dodaje, że jeśli chodzi o inwestycje, to poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko.- Już w ubiegłym roku nasza gmina była w czołówce w województwie świętokrzyskim, jeśli chodzi o pozyskiwane fundusze w przeliczeniu do dochodu na jednego mieszkańca. Mam nadzieję, że wynik w tym roku poprawimy.
Przyjęty budżet jest realny do wykonania, co potwierdziła uchwałą RIO w Kielcach. Również Rada Gminy nie miała wątpliwości, popierając go jednogłośnie. G. Soboń
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 30649 razy,
ostatnio: 2022-07-02 08:07:43
Skomentuj artykuł:
Powrót