Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-10-31

Rozmowa tygodnia

O bogatej ofercie edukacyjnej oraz zmianach jakie zachodzą w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie rozmawiamy z dyrektor Magdaleną Gdowską i kierownikiem organizacyjnym jednostki Tomaszem Świątkiem.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

Wasza szkoła posiada rozległą ofertę edukacyjną, można powiedzieć, że każdy znajdzie tu coś dla siebie...Tomasz Świątek: To prawda, w naszej szkole posiadamy kilka bardzo atrakcyjnych kierunków, większość związana jest z nauką w czteroletnim technikum. Pod względem historii pojawiania się tych kierunków, najstarsze jest Technikum Pojazdów Samochodowych. To najdłużej funkcjonująca szkoła o takim profilu kształcenia, nie tylko u nas, ale też w okolicy. W ofercie edukacyjnej znajduje się także Technikum Żywienia i usług Gastronomicznych. Już od kilku lat cieszy się ono dużym zainteresowaniem. W procesie nauczania młodych kucharzy stosujemy nowoczesne metody, a uczniowie mają do swojej dyspozycji profesjonalnie wyposażone klasopracownie. Od czterech lat działa również Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Zostało ono utworzone dzięki wsparciu starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka. Technikum także cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie teraz gdy swoją działalność zakończyła szkoła w Bałtowie.Magdalena Gdowska: Przy tworzeniu nowych kierunków kształcenia, które potem umieszczamy w ofercie edukacyjnej, ważna jest analiza rynku pracy i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. W taki właśnie sposób powstało Technikum Logistyczne. Według rankingu "Rzeczpospolitej" w 2020 roku logistyk będzie jednym z najbardziej popularnych zawodów. W naszym Zespole Szkół mamy też Technikum Hotelarskie, od kilku lat istnieje także Liceum Służb Mundurowych. W ramach tego kierunku kształcenia szkoła współpracuje z formacją GROM Combat majora Jacka Kowalika. Młodzież cyklicznie wyjeżdża na szkolenia prowadzone przez komandosów, ale także i my gościmy przedstawicieli formacji u nas. TŚ: Cały czas prowadzimy też Zasadniczą Szkołę Zawodową, która zgodnie z nową reformą będzie szkołą branżową pierwszego stopnia. Mamy klasy mechanik pojazdów samochodowych i klasy wielozawodowe, w których można zdobyć wykształcenie związane z najbardziej popularnymi zawodami, to jest: fryzjer, cukiernik, piekarz, murarz, monter zabudowy, hydraulik czy dekarz. Ponadto dla wszystkich absolwentów szkół technikalnych i zawodowych oraz uczniów, którzy w trakcie nauki ukończą 18 lat, szkoła podejmuje działania mające na celu zdobycie dodatkowych uprawnień w spawalnictwie. Kurs spawalniczy prowadzimy w metodach TIG i MAG. Jest on certyfikowany przez Unię Europejską i podpisywany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, czyli główną instytucję spawalniczą w Polsce.Który kierunek cieszy się największym powodzeniem?TŚ: W tej chwili największym zainteresowaniem młodzieży cieszy się Technikum Logistyczne. Wcześniej dużą popularność miało Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Śmiało można powiedzieć, że młodzież chętnie uczestniczy w każdych zajęciach, ponieważ nasza szkoła od lat kładzie nacisk na naukę w systemie dualnym. Oprócz teorii uczniowie odbywają również praktyki w zakładach pracy. Dzięki temu mogą przetestować swoją wiedzę i nabrać doświadczenia w wykonywaniu zawodu.Na czym polega różnica pomiędzy szkołą branżową a szkołą zawodową?MG: Obecna szkoła branżowa to dawna szkoła zawodowa. Jak wskazuje sama nazwa, szkoła branżowa przygotowuje ucznia do pracy nie tylko w określonym zawodzie, ale także w całej branży z nim związanej. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ dziś przy wykonywaniu równych zawodów wymaga się podobnych kwalifikacji.TŚ: W dawnej zawodówce uczono przede wszystkim zawodu, my natomiast staramy się wykształcić młodego człowieka w taki sposób, aby stał się osobą atrakcyjną na rynku pracy. Z tego względu prowadzimy także szeroki zakres kształcenia z tzw. doradztwa zawodowego.MG: W tym miejscu trzeba nadmienić, że system edukacji pozwala również na uzupełnienie wykształcenia. Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia lub odbywać szkolenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.TŚ: Jedynym warunkiem uczestnictwa w KKZ jest osiągnięcie pełnoletności, dlatego na szkolenia oprócz absolwentów mogą zapisywać się także osoby dorosłe. Na kursach kształcimy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik handlowiec. Po dwóch latach nauki uczestnicy kursów mogą uzyskać kwalifikacje bądź tytuł technika i otworzyć własną działalność lub stać się atrakcyjną osobą na rynku pracy. W waszej szkole można zdobywać wiedzę nie tylko podczas lekcji. Realizujecie także projekty, dzięki którym młodzież może przetestować zdobyte umiejętności w praktyce. MG: Staramy się, aby nasi uczniowie w trakcie swojej nauki odbywali jak najwięcej zajęć praktycznych. Dodatkowym urozmaiceniem zajęć są praktyki zagraniczne, w których również mogą brać udział. Uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych cyklicznie od dwóch lat odbywają trzytygodniowe praktyki poza granicami kraju w Portugalii, gdzie mogą zdobywać umiejętności w najlepszych hotelach i restauracjach. W listopadzie natomiast na kolejne praktyki zagraniczne wyjeżdżają uczniowie z Technikum Pojazdów Samochodowych do Włoch, będą tam odbywać praktyki w zakładach mechanicznych. Zaplanowane zostały również już praktyki dla logistyków i hotelarzy, które odbędą się w Hiszpanii i Niemczech. Możemy śmiało powiedzieć, że nasza młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności w całej Europie. Stosowane metody kształcenia przynoszą efekty, świadczy o tym chociażby dwoje uczniów nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów - to duże wyróżnienie.TŚ: Najlepszych należy zawsze nagradzać, a w naszej szkole nie brakuje uczniów wyróżniających się i odnoszących sukcesy na szczeblach konkursów i olimpiad. Cieszymy się, że mamy w gronie swoich uczniów stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to zdobyli uczniowie z technikum i liceum. Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nie jedyny sukces naszych uczniów. Możemy pochwalić się również 98% zdawalnością matury i 100% zdawalnością egzaminów zawodowych, co jest ewenementem w skali kraju, ponieważ zdawalność matury na poziomie technikum wynosi w granicach 70%. Na uwagę zasługuje również fakt, że w zeszłym roku nasza szkoła zdobyła nagrodę Perspektyw - Brązową tarczę dla najlepszych techników. W tej chwili na liście technikum w województwie świętokrzyskim znajdujemy się na piątym miejscu.MG: Cieszy nas również to, że zdobyte sukcesy przekładają się na stale zwiększający się nabór. W stosunku do roku poprzedniego 2016/2017, tegoroczny nabór został zwiększony o ponad 20 osób. W praktyce oznacza to, że utworzona została dodatkowa klasa, co w szkołach zawodowych stanowi wyjątek. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół zawodowych w województwie, ale też w Polsce, która zwiększyła nabór przyjęć nowych uczniów. W procesie edukacji oprócz nauczania ważne jest też zaplecze edukacyjne. W wakacje na terenie szkoły rozpoczął się remont, proszę opowiedzieć jakie prace zostały wykonane. TŚ: Realizując projekty unijne oraz korzystając z własnych środków finansowych udało się nam wykonać kompleksowy remont pięciu sal dydaktycznych. Została również wyposażona klasopracownia językowa i tak zwane laboratorium fonetyczne. Następnie do użytku naszych uczniów oddaliśmy nową salę gastronomiczną - salę obsługi klientów, pracownię logistyki i hotelarstwa. Jednak największą inwestycją do tej pory, która została już zakończona i stanowi powód do dumy to klasopracownia do nauki mechatroniki. Nowa klasopracownia mechatroniczna, której wyposażenie i remont kosztowały w sumie prawie 200 tys. zł jest obecnie najnowocześniejszą pracownią w naszym regionie. W tej chwili na terenie szkoły realizowane są inwestycje związane z dużym projektem prowadzonym przez powiat opatowski. Dzięki podjętym staraniom przez władze powiatowe jest możliwa rozbudowa szkoły. Głównym elementem prowadzonych inwestycji jest budowa nowej profesjonalnej hali sportowej i odnowienie starego bloku sportowego. Młodzież będzie mogła korzystać po zakończeniu inwestycji z solidnych łazienek, szatni, siłowni i sali do fitnessu. Nauczyciele natomiast będą korzystać z nowego pokoju dla grona pedagogicznego. Wyremontowana stara sala gimnastyczna połączy się z nową profesjonalną halą. Oprócz wymienionych inwestycji poddane pracom remontowym zostaną również warsztaty szkolne, które zostaną doposażone przede wszystkim w sprzęt rolniczy, mechaniczny i spawalniczy. Podsumowując można powiedzieć, że wszystkie przeprowadzone inwestycje, które mają zakończyć się jesienią przyszłego roku przekroczą kwotę 6 mln zł.Jakie są pozytywne strony realizacji projektu rozbudowy szkoły?TŚ: Przede wszystkim nadążenie za postępem technicznym i za wymogami rynku pracy. Chcemy również dostosować bazę dydaktyczną do wymogów młodzieży, która chce się uczyć na nowoczesnym sprzęcie z wykształconą kadrą i oczywiście przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Jest pan przewodniczącym komisji oświaty. Jak z tej perspektywy ocenia pan rozwój opatowskich szkół ponadgimnazjalnych? TŚ: Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu opatowskiego cały czas się rozwijają, wzbogacają ofertę edukacyjną, a co za tym idzie także zachęcają większą ilość młodzieży do nauki właśnie na naszym terenie. Rozwój opatowskich szkół średnich oceniam bardzo dobrze. Wszystkie działania prowadzone w poszczególnych szkołach przez władze powiatowe zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Zarówno nasza szkoła jak i Zespół Szkół w Ożarowie wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Wiem, że w Ożarowie znakomicie działa technikum informatyczne jak również mechatroniczne. Natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego już od lat stanowi perełkę edukacyjną w naszym regionie. Utworzone profile zapewniają młodemu pokoleniu mocne wybicie się na dobre uczelnie. Katarzyna Kaszluga, Weronika Stanisławska
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 10815 razy,
ostatnio: 2020-11-30 19:09:39
Skomentuj artykuł:
Powrót