Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-09-13

Mieszkańcy protestują. Nie chcą smrodu!

Na prywatnej działce w Skarbce Dolnej, w pobliżu oczyszczalni ścieków, inwestor chce budować zakład polepszacza glebowego. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji przez gminę o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Mieszkańcy sołectw znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie planowego zakładu, tj. Skarbki i Pętkowic, już na tym etapie wyrazili zdecydowany sprzeciw. Obawiają się, że tego typu działalność negatywnie wpłynie na jakość ich życia.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

- Budowa zakładu tak blisko przyczyni się do obniżenia wartości naszych nieruchomości, gdzie ze względu na piękne okolice, jak również znajdujący się w pobliżu Bałtowski Kompleks Turystyczny wielu mieszkańców nastawionych jest na prowadzenie agroturystyki. Traktujemy te tereny jako rekreacyjne, korzystamy z nich, spacerując, jeżdżąc na rowerze. Jak z każdego takiego zakładu prędzej czy później będzie śmierdziało, szczególnie, że planowany przerób wynosi 78 tys. ton rocznie, na co składać się będą m.in. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, resztki doglebowe, w tym z zawartością kamieni, odpady z kory i drewna, trocin i wiór, paszy roślinnych, tytoniowe, wysłodki, fosfogipsy, wapno pokarbidowe. Jednym ze składników polepszacza w wysokości ok. 30% jego masy mają być ustabilizowane osady pochodzące z oczyszczalni ścieków w ilości bagatela 25 tys. ton rocznie - argumentują swój niepokój mieszkańcy Skarbki Dolnej, Górnej i Bidzińszczyzny.
- Nasza gmina jest zaliczona do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, jak również programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody UE Natura 2000. Istnieje wiele innych ustronnych miejsc, gdzie budowa takiego zakładu nie będzie miała tak negatywnego wpływu zarówno dla mieszkańców, jak i atrakcyjności terenu - dodają protestujący z Pętkowic.
Mieszkańcy obydwu sołectw złożyli w Urzędzie Gminy w Bałtowie petycje podpisane łącznie przez 167 osób. Zapowiadają też, że będą składali skargi i wnioski do wójta w sytuacji wydania decyzji zezwalającej na budowę przedmiotowego zakładu.
- W kwietniu bieżącego roku wpłynął do nas wniosek spółki Bio-Degra z Warszawy, która zamierza na działce prywatnej w Skarbce wybudować zakład polepszacza glebowego. W toku wydawania decyzji środowiskowej o planowanej inwestycji zawiadomiliśmy "sanepid", regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz - ze względu na fakt, że w tym rejonie przewidziane są stanowiska archeologiczne - wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obecnie czekamy na wytyczne tych instytucji i niewykluczone, że zajdzie potrzeba np. opracowania raportu oddziaływania na środowisko - mówi wójt Bałtowa Andrzej Jabłoński. - Zawsze dążymy do tego, żeby prowadzone działania i zamiary inwestycyjne odbywały się w równowadze społecznej. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że uciążliwości, o których mówią mieszkańcy, nawet jeśli produkcja okaże się niezagrażająca środowisku, nie wpłyną negatywnie na sąsiedztwo. W najbliższym czasie, zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego teren ten ma spełniać funkcje mieszkalno-usługowe. Będziemy starali się zweryfikować wszystko zgodnie z prawem i jednocześnie wziąć pod uwagę racje mieszkańców. Jeśli inwestorzy będą dążyć do takiej lokalizacji zakładu, doprowadzimy do bezpośredniego skonfrontowania z nimi. To poważny temat i podchodzimy do niego bardzo odpowiedzialnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczne.
Obecnie w każdej miejscowości odbywają się spotkania dotyczące funduszu sołeckiego. Temat lokalizacji zakładu w Skarbce z pewnością będzie na nich poruszany. K.F.
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8623 razy,
ostatnio: 2020-07-06 18:26:18
Skomentuj artykuł:
Powrót