Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-02-02

Burmistrz Kunowa nie zmienił budżetu, ale radni go uchwalili


Radni Kunowa przyjęli budżet na rok 2010. Mimo osiągniętego przed sesją kompromisu z burmistrzem, przeciwko przyjęciu uchwały głosowało pięciu radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Po nieuchwaleniu budżetu na sesji grudniowej, Rada Miejska w Kunowie zajęła się gminnymi finansami na piątkowej sesji.
- Radni Rady Miejskiej rozumiejąc stan wyższej konieczności związany z budżetem gminy Kunów na rok 2010, postanowili go przyjąć w wersji obecnej - poinformował Roman Kowalski, przewodniczący rady w specjalnym oświadczeniu Rady Miejskiej odczytanym przed głosowaniem.

PROBLEM W DRODZE I KANALIZACJI


Przypomnijmy, że powodem nieprzyjęcia budżetu w grudniu były rozbieżności między radnymi a burmistrzem w sprawie budowy kanalizacji w Nietulisku Dużym i Małym, zaplanowanej w budżecie do realizacji w latach 2012-2014. Radni chcieli ujęcia tego zadania w tegorocznym budżecie, a przesunięcia terminu budowy drogi lokalnej w Rudce. Burmistrz Ireneusz Ożdżyński utrzymywał, że należy inwestycje rozłożyć w czasie, gdyż nie można zaciągnąć większych kredytów, niż te przewidziane w uchwale budżetowej - bez łamania przepisów prawa i narażenia gminy na utratę płynności finansowej. Burmistrz stanowiska nie zmienił, dlaczego zmienili radni?

CZEKAJĄ NA WIEŚCI Z MINISTERSTWA


- Decydujący wpływ na stanowisko rady ma informacja o rozstrzygnięciach, jakie zapadną w ministerstwie środowiska na przełomie marca i kwietnia tego roku w sprawie wspólnego wniosku złożonego z gminą Bodzechów i Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Ostrowcu. Przyznanie środków lub ich brak stanowić będzie podstawę do zmian w budżecie, co do zakresu zadań inwestycyjnych, szczególnie związanych z kanalizacją Nietuliska Dużego i Małego - kontynuował Roman Kowalski.
Mimo kompromisu osiągniętego 27 stycznia na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, z udziałem przewodniczących wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz burmistrza, skarbnik i innych pracowników Urzędu Miejskiego, budżet poparło ośmiu radnych, pięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
/Waldemar FRAŃCZAK, 2 lutego 2010, 11:25/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 10629 razy,
ostatnio: 2021-12-07 06:16:54
Skomentuj artykuł:
Powrót