Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-08-27

Kunowski boom inwestycyjny


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      W miniony piątek obradowała Rada Miejska Kunowa. Sesja rozpoczęła się od uczczenia chwilą ciszy zmarłego Mariana Gaja, długoletniego działacza samorządowego - sołtysa wsi Bukowie.


    W części sprawozdawczej radni wysłuchali relacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Zanosi się na to, że rok 2003 będzie rekordowym pod względem rozwojowym gminy. Wydatki inwestycyjne wynosić będą aż 6 mln złotych, co stanowić ma 36% ogólnych wydatków budżetowych. Środki własne, zapisane w budżecie na rozwój gminy, umożliwiły pozyskanie z preakcesyjnych funduszów pomocowych kwotę 2, 8 mln zł.


    Radni podzielili opinię RIO, iż realizacja kunowskiego budżetu jest dynamiczna i prawidłowa.


    Radny Wł. Ćwiek, przewodniczący komisji oświaty zrelacjonował przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Największym zadaniem jest bez wątpienia zakończenie adaptacji biurowca na potrzeby kunowskiego Gimnazjum. Przebiega ono bez zagrożeń. W kunowskiej oświacie o 4 osoby zmniejszyła się liczba nauczycieli. Nowych przyjęć nie będzie.


    Kolejne sprawozdanie złożył dr Rusak, dyrektor PZOZ. Dotyczyło ono kosztów funkcjonowania kunowskiego Ośrodka Zdrowia. Wyniosły one w roku ubiegłym 1012 tys złotych i były wyższe od planowanych o około 3%. Strata wyniosła 16 tysięcy złotych, ale zrównoważyły ją odpisy amortyzacyjne - nie uwzględnione w tym rachunku - w kwocie ponad 29000 złotych, de facto więc wynik finansowy jest dodatni. Ośrodek Zdrowia w Kunowie nie utracił ani prez chwilę płynności finansowej.


    W części prawodawczej radni wprowadzili zmianę w zapisie uchwały Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającą na przeznaczeniu pieniędzy z koncesji za sprzedaż alkoholu na utworzenie izby, w której mogłyby z pomocy terapeutów korzystać żony alkoholików. W kolejnej uchwale przegłosowano, iż oceny kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Ostrowcu dokonywać bedzie komisja samorządowa. W Kunowie jest 41 osób zainteresowanych piastowaniem funkcji ławników. Inna uchwała wprowadziła odpłatność administracyjną za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego. Za dokonanie wypisu opłata wynosi 45 złotych, zaś za wyrys, który zastępuje "warunki zabudowy" - 85 złotych. W pozostałych uchwałach dokonano zmian budżetowych i wyrażono zgodę na sprzedaż działek budowlanych oraz zakup działki pod budowę drogi.


    (ż)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28959 razy,
ostatnio: 2020-11-24 02:03:50
Skomentuj artykuł:
Powrót