Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-03-19

Prowizja dla sołtysów

      KUNÓW Od dość rozbudowanej części zapytań i interpelacji oraz ogłoszenia stanowiska Zarządu Miasta i Gminy w sprawie ważniejszych problemów stojących przed samorządem, a wynikających z upadłości "Pro - Agro", rozpoczęło się 48 w tej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej Kunowa.


    Dopiero po godzinie radni przystąpili do rozpatrywania projektów dziewięciu uchwał.


    Jednogłośnie podjęta została uchwała określająca tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin lekcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. Zasada jest taka, że im mniej oddziałów w szkole, tym więcej godzin lekcyjnych ma dyrektor szkoły (przedszkola) i jego zastępca. Funkcja wicedyrektora może zaistnieć, gdy w szkole jest co najmniej 12 oddziałów. Dyrektor szkółki liczącej do 7 oddziałów musi odbyć tygodniowo 10 godzin lekcyjnych, do 16 oddziałów - sześć lekcji, powyżej 17 - trzy godziny lekcyjne. Dyrektor przedszkola z dwoma oddziałami - 12 godzin, z trzema - osiem, z czterema i więcej - sześć godzin.


    Uchwały o zasadach wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu oraz zmniejszeniu liczby sklepów sprzedających alkohol z 45 do 40 i zwiększeniu liczby barów i punktów gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe powyżej 4,5% z siedmiu do dwunastu podjęte zostały jednogłośnie. Napoje alkoholowe dostępne będą także na stacjach benzynowych! W kolejnych dwóch uchwałach radni wprowadzili zmianę do Statutu Miasta i Gminy Kunów, polegającą na tym, że gmina powołuje komisję przetargową spośród pracowników UMiG, a także rozwiązali komisję przetargową, w której uczestniczyło sześciu radnych i uzupełnili skład Komisji Geodezji, Urbanistyki i Rolnictwa RM. W jej skład wszedł radny E. Cierluk.


    Gładko przegłosowana została uchwala o sprzedaży nieruchomości gminnej położonej we wsi Janik.


    Dziewięcioarowa działka może być wykorzystana pod zabudowę.


    W następnym punkcie porządku obrad radni zastanawiali się nad określeniem wysokości prowizji dla sołtysów i inkasentów pobierających podatek. Radny Jan Wesołowski z Biechowa był niezadowolony z propozycji Zarządu Miasta. Twierdził, iż podatek zbiera się coraz trudniej, a prowizje w gminach Bodzechów i Waśniów są wyższe niż w Kunowie. Sołtysi zabierający głos w tej sprawie, również domagali się wyższych odpisów procentowych.


    Ostatecznie przegłosowano, że zbierający podatek ma 1,10 zł za każdą pozycję fiskalną, pięć procent od zebranych kwot, a inkasenci z Karczmy Miłkowskiej i Kurzaczy także ryczałty dojazdowe w wysokości 250 złotych rocznie. Tylko czterech radnych poparło wniosek J. Wesołowskiego.


    Jednogłośnie przeszła uchwała w sprawie wniosków inwestycyjnych skierowanych do PHARE "Odbudowa 2". Gmina Kunów złożyła trzy wnioski pomocowe dotyczące budowy dróg: Nietulisko Małe- Kunów z włączeniem w to zadanie ul. Małachowskiej- Kolonia Piaski (w tym 300 metrów kanalizacji sanitarnej), Kunów ul. Laski- Nietulisko MałeNietulisko Małe przez wieś (w tym 600 metrów kanalizacji sanitarnej) i Udziców Górny- Udziców Dolny- Biechów. O tym, które z tych wniosków otrzymają pomoc, zadecyduje ranking szkód i dochodów własnych gminy.


    W ostatnim punkcie głosowania radni zaakceptowali zmianę w Statucie Związku Międzygminnego "Eko Recykling", polegającą na wykreśleniu spośród członków Związku gminy Brody Iłżeckie. Obecnie w Związku tym pozostaje siedem gmin.


    Po zakończeniu obrad radni spotkali się z mieszkańcami Dołów Biskupich, którzy dość licznie przybyli na sesję.


    A. Żak
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 17867 razy,
ostatnio: 2020-07-10 20:00:25
Skomentuj artykuł:
Powrót