Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-09-06

Aura popsuła uroczystość

W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Ze względu na padający deszcz zrezygnowano z części uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. W Ostrowcu odprawiono jedynie mszę w intencji ojczyzny i to przy dość okrojonej liczbie delegacji oraz pocztów sztandarowych. Nie odbyła się uroczystość w Drygulcu. Mieszkańcy i samorządowcy z powiatu opatowskiego modlili się za ofiary wojny w kościele w Ptkanowie.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Modlitwa za ofiary wojny

Mszy świętej w intencji ojczyzny przewodniczył ks. Tadeusz Lutkowski, z kolei kazanie wygłosił ks. dr Rafał Kułaga.

- Zgromadziliśmy się dziś z racji 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wspominamy to historyczne wydarzenie, które jest ważne dla wszystkich narodów. Wspominamy dziś wszystkich poległych w czasie okupacji, wszystkich pomordowanych i poległych, którzy ponieśli śmierć na frontach. Módlmy się o pokój między narodami i pokój w narodzie, małej ojczyźnie rodzinach i sercu - mówił ks. Tadeusz Lutkowski.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, powiatu ostrowieckiego oraz Urzędu Miasta. Tłumnie stawili się kombatanci zrzeszeni w różnych organizacjach, strzelcy oraz harcerze. Niesprzyjająca aura spowodowała, że w nabożeństwie wzięło udział mało osób. Nie zabrakło jednak orkiestry dętej MCK. Tradycyjnie w południe w Ostrowcu zawyły syreny.

Kwiaty przed pomnikiem BCh

Rocznicę wybuchu II wojny mieszkańcy gminy Opatów obchodzą w Ptkanowie. Uroczystości połączone są z odpustem w miejscowej parafii. Podczas nabożeństwa kapłan mówił o tragicznych wydarzeniach, jakie przyniósł globalny konflikt z ubiegłego wieku. Po mszy nieliczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem "Pamięci żołnierzy 1939 r BCh Obwodu Opatowskiego poległych i pomordowanych za wolność Ojczyzny". Samorząd gminy Opatów reprezentował wiceburmistrz Adam Mazurek.
/K. Tomala, Jaz /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 16711 razy,
ostatnio: 2020-05-27 01:21:25
Skomentuj artykuł:
Powrót