Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2009-03-16

Ojczyzna w dolinie Kamiennej

"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna" (Seneka Młodszy)

Blisko 80 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wychowanków placówek szkolno-opiekuńczych z terenu powiatu ostrowieckiego i opatowskiego zostało zgłoszonych na konkurs "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej", stanowiący oddziałowy etap wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
W minionym tygodniu zostały ogłoszone wyniki XIII edycji konkursu "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej, odbywającego się pod patronatem prezydenta Ostrowca Św., Jarosława Wilczyńskiego. W tym roku przebiegał on pod hasłem "2008 - Rok Przyrody w PTTK". Jego organizatorami byli Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu przy współudziale Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Konkurs "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej" stanowi część składową ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznę". Jego głównym celem jest: poznanie ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu oraz dokumentowanie poznawanych obiektów za pomocą fotografii, rysunków, nagrań dźwiękowych, filmowych i innych.

Tematyka konkursu jest bardzo szeroka. Jego uczestnicy mogą przedstawić między innymi: historię swojej rodziny, jej tradycje i zwyczaje, dzieje swojego miejsca urodzenia i zamieszkania, losy swoich bliskich bądź rodaków zarówno w kraju, jak i na obczyźnie, sylwetki zasłużonych dla regionu i kraju osób, które wywodziły się z ich miejscowości, obiekty zabytkowe oraz ścieżki krajoznawczo-turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej czy historię szkoły, do której uczęszczają.

Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej, dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowawczych.

Na tegoroczną edycję konkursu "Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej" wpłynęło blisko 80 prac z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. Trzyosobowa komisja konkursowa w składzie Alicja Mężyk i Roman Kałuża, wiceprezesi Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. S. Jeżewskiego oraz Jolanta Wiśniewska stanęła przed nie lada trudnym zadaniem.

- Na tegoroczną edycję konkursu identycznie jak w ubiegłych latach najwięcej prac otrzymaliśmy od uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niewiele za to wpłynęło na konkurs prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych- mówi Roman Kałuża. - Najciekawsze prace wykonali gimnazjaliści. Z kolei uczniowie szkół podstawowych dostarczyli wiele prac plastycznych. Wśród zgłoszonych na konkurs prac znalazły się: rysunki, plakaty, makiety, opowiadania, albumy, pokazy multimedialne, filmy, a nawet zielnik i kalendarz.

- W kilku pracach autorzy podjęli ciekawy temat opisania dziejów swoich rodzin oraz interesujących postaci zasłużonych dla regionu. Duża liczba autorów zdecydowała się zaprezentować obiekty zabytkowe wznoszące się w naszych okolicach oraz omówić ścieżki turystyczne, które wiodą przez urokliwe zakątki Ziemi Świętokrzyskiej- podsumowuje Alicja Mężyk, przewodnicząca komisji konkursowej.- Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić i nagrodzić przede wszystkim te pracy, które powstały w oparciu o niepublikowane materiały.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Aleksandra Szcześniak z PSP nr 5 w Ostrowcu Św. za pracę "Mój pradziadek Czwartak", Iga Komar za "Chodźmy na spacer" oraz jej młodsza siostra, Adrianna Komar za film "Mój wujek", uczennice SP im. St. Staszica w Nietulisku Dużym. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Barańskiemu z PSP nr 5 w Ostrowcu Św. za "Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje". Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie PSP nr 5 w Ostrowcu Św.: Sylwia Kędzierska za pracę pt. "Ćmielów" oraz Michał Piątkowski za "Świętokrzyski Park Narodowy".

Komisja postanowiła również wyróżnić prace przygotowane i nadesłane przez: Paulinę Delegiewicz, Małgorzatę Dobosz, Dominikę Klechowską, Mateusza Kolasę, Agnieszkę Nizielską, Karolinę Ornatowską, Oliwię Patrzałek, Weronikę Pękalską, Annę Przytułę, Gabrielę Salczyńską, Oliwię Wójcicką i Annę Zalewską z PSP nr 5, Ewelinę i Bartłomieja Sałków z PSP w Pętkowicach oraz Darię Adamczyk, Kingę Cukierską i Patrycję Przydatek z SP w Wólce Bałtowskiej.

Specjalne wyróżnienia otrzymali Albert Borcuch, Krzysztof Cabaj, Mateusz Danielski oraz Mateusz Sadrak.

- Swoją pracę zadedykowałam mojemu dziadkowi, który został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych- powiedziała Aleksandra Szcześniak z PSP nr 5. - Przygotowując się do konkursu, przede wszystkim przeprowadziłam wywiad z dziadkiem. W dalszej kolejności, pisząc o bitwach, w których brał udział, sięgnęłam po książki i korzystałam z Internetu.

- Moja praca "Chodźmy na spacer" stanowi opis wędrówki, która zaczyna się od szkoły w Nietulisku Dużym, do której uczęszczam oraz ruin walcowni i prowadzi po naszych okolicach. Na jej trasie znajdują się piękne wąwozy, pomnik przyrody oraz wiele innych osobliwości przyrodniczych- opowiada Iga Komar, uczennica klasy VI SP Nietulisku Dużym. Sporo miejsca w mojej pracy zajmują fotografie.

- Na konkurs przygotowałam film o moim wujku, a zarazem ojcu chrzestnym, Wojciechu Gębusi z Nietuliska Małego, mechaniku samochodowym, którego pasją jest zbieranie i spisywanie legend. Kilka miesięcy temu wydał on książkę pt. "Legendy znane i nieznane z gminą Kunów związane"- mówi Adrianna Komar.

W kategorii szkół gimnazjalnych komisja przyznała dwa pierwsze miejsca. Jedno przypadło Jakubowi Jagielle z PG nr 3 w Ostrowcu Św. za pracę pt. "Cenne wartości, trudna sztuka wyborów", drugie Małgorzacie Nowak i Bartoszowi Domagale z Gimnazjum w Kunowie za pracę pt. "Aby czas nie zatarł i niepamięć…". Drugie miejsce wywalczyły: Karolina Cielebąk, Aleksandra Chodała i Paulina Stojek z Gimnazjum w Bałtowie za "Jest takie miejsce…" oraz Kinga Lasota z ZSO w Ożarowie za "Ożarów - zabytki". Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z ZSO w Ożarowie - Mateusz Grzesiak, autor pracy "Wybrane miejsca kultu religijnego w mojej małej ojczyźnie" oraz Tomasz Gradziński, który przygotował pracę "Widziane oczyma, zapisane w sercu".

Oprócz tego komisja konkursowa wyróżniła Karolinę Dyjach, Aleksandrę Kopeć i Iwonę Walerowicz z PG nr 1 w Ostrowcu Św., Magdalenę Horosz i Weronikę Sarnę z PG nr 4 w Ostrowcu Św., Renatę Margulę i Magdalenę Świątek z ZSO w Ożarowie oraz Dianę Walczyk i Mateusza Łatę z Gimnazjum w Bałtowie.

- Moje opowiadanie przygotowane na konkurs mówi o członkach mojej rodziny zarówno po mieczu, jak i po kądzieli oraz wyborach życiowych, jakie oni podejmowali, zarówno osobistych, jak i zawodowych- relacjonuje Jakub Jagiełło.- Powstało ono w oparciu o relacje ustne moich bliskich. Jedynie pisząc o moim pradziadku, który zginął w Miednoje, sięgnąłem do książek o zbrodni katyńskiej, odwiedziłem również Muzeum Katyńskie w Warszawie, gdzie szukałem informacji o nim.

- To jest bardzo ciepła, rodzinna praca- podkreśliła jedna z nauczycielek PG nr 3, do której uczęszcza laureat konkursu.

- Przygotowana przez nas praca opowiada o naszych lokalnych bohaterach, którzy walczyli o Polskę na frontach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, głównie w legionach Józefa Piłsudskiego oraz armii gen. Józefa Hallera. Jako inwalidzi wojenni w okresie dwudziestolecia międzywojennego założyli oni osadę- Kolonię Inwalidzką, która zawdzięcza im swą nazwę i w której do dziś żyją ich potomkowie- mówi Bartosz Domagała. - Nasza praca powstała głównie w oparciu o wywiady przeprowadzane z członkami rodzin inwalidów wojennych, którzy założyli wieś - Adamem Cebulą, Janem Skowronem i Jadwigą Banasik oraz zachowanych nielicznych dokumentach. Stanowi ona hołd dla tych obrońców naszej Ojczyzny, którzy po II wojnie światowej byli poddawani represjom ze strony nowej władzy i którym nie dane było doczekanie obecnej Polski, znowu niepodległej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli: Joanna Romańska, uczennica LO nr IV w Ostrowcu Św., autorka pracy "Puszcza Jodłowa - przewodnik turystyczny" oraz Ewelina Grabska, Ewa Łucka i Tomasz Parcheta z LO nr IV w Ostrowcu Św. za pracę "Krzemionki". Ponadto wyróżniono: Katarzynę Lasek z LO nr II w Ostrowcu Św., Marlenę Bartos i Katarzynę Kłonicę z LO nr III w Ostrowcu Św., Izabelę Bonatowską, Agnieszkę Łobas i Monikę Rybus z ZS nr 4 w Ostrowcu Św. oraz Paulę Tacik z ZSO w Ożarowie.

- Na konkurs przygotowaliśmy film prezentujący historię Krzemionek oraz dokumentujący pracę archeologów, którzy obecnie prowadzą tam badania- mówią Ewelina Grabska, Ewa Łucka i Tomasz Parcheta.

Spośród nagrodzonych prac komisja konkursowa postanowiła wysłać na ogólnopolski etap konkursu prace Aleksandry Szcześniak, Adrianny i Igi Komar, Jakuba Jagiełły, Małgorzaty Nowak i Bartosza Domagały, Joanny Romańskiej oraz Eweliny Grabskiej, Ewy Łuckiej i Tomasza Parcheta.

Jury przyznało również nagrody książkowe nauczycielom i opiekunom, którzy przygotowali swych podopiecznych do konkursu. Wśród nich znaleźli się: Anna Barańska, Dorota Dziubek, Iwona Kara, Barbara Kiljańska, Alicja Krzysztofiak, Mirosława Zaremba i Bogusław Wojtkiewicz z PSP nr 5 w Ostrowcu, Beata Celebańska i Aneta Tokarska-Wojtasik z SP w Nietulisku Dużym, Beata Kacuga z PSP w Pętkowicach, Barbara Krzemińska z SP w Wólce Bałtowskiej, Anna Lenart z PG nr 1 w Ostrowcu Św., Alina Bek, Halina Sadowska i Edyta Skwirowska z PG nr 3 w Ostrowcu Św., Elwira Maciejko i Dorota Moskalewicz z PG nr 4 w Ostrowcu Św., Teresa Szczygieł i ks. Marcin Sajnóg z Gimnazjum w Bałtowie, Małgorzata Kowalska i Joanna Francuz z Gimnazjum w Kunowie, Anna Wilczak z ZSO im. E. Szylki w Ożarowie, Wiesława Kaczmarska i Bożena Tomkowiak z LO nr II w Ostrowcu Św., Renata Olszańska z LO nr III w Ostrowcu Św., Grzegorz Ciździel i Zbigniew Tyczyński z LO nr IV w Ostrowcu Św., Małgorzata Cholewińska z ZS nr 4 w Ostrowcu Św. oraz s. Bożena Olech z SOW nr 2 w Ostrowcu Św.

Konkursowi towarzyszyła wystawa prac zgłoszonych na konkurs oraz pokaz multimedialny o regionie świętokrzyskim przygotowany przez Roberta Kamińskiego, prezesa Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Św.
/Monika M. Bryła-Mazurkiewicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 7241 razy,
ostatnio: 2020-07-07 08:09:00
Skomentuj artykuł:
Powrót