Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-01-25

Plutonowa integracja

"Strzelcy" z Ożarowa

Od listopada ubiegłego roku na terenie Ożarowa działa Organizacja Społeczno - Wychowawcza "Strzelec" podległa ostrowieckiej jednostce. III pluton cyklicznie szkoli rekrutów, czynnie włącza się w uroczystości o charakterze patriotycznym na terenie miasta, zorganizował także pierwszą akcję pod kryptonimem "Integracja".

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
W listopadzie ubiegłego roku na terenie Ożarowa został przeprowadzony nabór wśród młodzieży, w wyniku którego powstał III pluton podległy Jednostce Strzeleckiej 2013 z Ostrowca Świętokrzyskiego. Głównym celem działalności Związku Strzeleckiego "Strzelec" OS-W jest wychowywanie młodych ludzi w duchu hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna".

- Osoby, które zaczynają przygodę ze "strzelcem" mają status rekruta i przechodzą szkolenie unitarne tzw. kandydackie kończące się egzaminem pisemnym, sprawnościowym i obozem unitarnym na bazie jednostki wojskowej - wyjaśnia sierż. ZS Damian Nowak, dowódca III plutonu. - W pierwszych miesiącach szkolenia kandydaci na strzelców skupiają się na opanowaniu podstaw wyszkolenia strzeleckiego, które po zaliczeniu egzaminu umożliwia rekrutowi przystąpienie do złożenia przyrzeczenia na sztandar, 3 maja lub 11 listopada.

Pełne opanowanie tych zagadnień umożliwia ożarowskim strzelcom oragnziację zbiórek, które odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki o godz.15 i w czwartki o godz.17 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie.

Szkolenie unitarne to szeroko pojęty zakres regulaminów: ogólnego, wewnętrznego, stopni strzeleckich i wojskowych, musztry indywidualnej i zespołowej.

- Nad tymi zagadnieniami strzelcy muszą spędzić wiele czasu ze względu na odmienny niż w szkole charakter prowadzenia zajęć oraz egzekwowania wiedzy - przyznaje dowódca Nowak.

Bardzo ważnymi elementami wyszkolenia podstawowego strzelca jest szkolenie z musztry indywidualnej i zespołowej.

- Podczas zajęć kładziemy ogromny nacisk na opanowanie tych umiejętności. Strzelcy bardzo często uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych, gdzie jako pododdział o charakterze wojskowym muszą prezentować wyszkolenie pod względem musztry w pełni profesjonalne - wyjaśnia ZS Damian Nowak.

Opanowanie musztry w sposób zadowalający nie jest łatwe. Każdy strzelec etapowo poznaje zasady rządzące wykonywaniem jej poszczególnych elementów, od poprawnego przyjmowania postawy zasadniczej, swobodnej, wykonywania zwrotów, w prawo, w lewo, w tył, marszu krokiem zwykłym i defiladowym, zachowania się w szyku oraz wzajemnego oddawania honorów. - - Tego rodzaju zajęcia prowadzone są przez około 2 miesiące, w celu wyrobienia podstawowych nawyków strzeleckiego zachowania. Rekruci poznają również podstawowe informacje na temat szkolenia ogniowego, topografii i terenoznawstwa, obrony przeciw broni masowego rażenia, taktyki indywidualnej oraz taktyki na szczeblu drużyny. Szkolenie rozszerzane jest o zagadnienia związane ze szkoleniem sanitarnym, obywatelskim oraz podstawami wspinaczki skałkowej - informuje sierż. ZS Damian Nowak.

Zagadnienia te, w zakresie teoretycznym, realizowane są na cotygodniowych zbiórkach strzelców z Ożarowa, natomiast praktycznie ćwiczone na organizowanych cyklicznie poligonach.

III pluton ma już za sobą pierwszą akcję pod kryptonimem "Integracja", podczas której odbyły się manewry razem z II plutonem JS2013 z Tarłowa.

- Jak sam kryptonim wskazuje, akcja miała na celu bliższe poznanie się obydwu plutonów, jako że działają praktycznie na tym samym terenie - wyjaśnia Nowak.

Podczas manewrów strzelcy i rekruci z II i III plutonu razem ćwiczyli znaki dowodzenia, szyki marszowe i poruszanie się w nocy po lesie. Pod koniec ćwiczeń zostało zorganizowane ognisko, podczas którego wymieniono spostrzeżenia.

Aktualnie w zbiórkach III plutonu uczestniczy ponad 30 członków, co jak na miasto wielkości Ożarowa jest sporą liczbą. W plutonie są już także wyznaczone osoby funkcyjne, do których należy szereg odpowiedzialnych funkcji i obowiązków. Dowódcami drużyn zostali Piotr Ruszkiewicz i Adam Tracz, skarbnikiem - Ewa Skoczylas, funkcję kwatermistrza pełni Hubert Kiec, jego zastępcą jest Mateusz Strzelec, zaś pisarzem plutonu Milena Nowak.

III pluton aktywnie uczestniczył także w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej na bazie M-GOK-u. Rekruci pomagali przy zbieraniu datków do puszek, dbali o bezpieczeństwo kwestujących wolontariuszy oraz aktywnie uczestniczyli podczas występów, obsługi zakulisowej i aukcji, które odbywały się na sali widowiskowej.
/K. Fałdrowicz /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 20645 razy,
ostatnio: 2020-11-30 20:55:58
Skomentuj artykuł:
Powrót