Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2009-11-09

Z wizytą w Niemczech

Uczniowska wymiana

Byli poszukiwaczami śladów i wyruszyli w podróż, aby zbadać trudne polsko- niemieckie stosunki i podążać śladami wydarzeń z czasów II wojny światowej. Stawiali pytania, szukali odpowiedzi na skomplikowane kwestie i próbowali zrozumieć, dlaczego pewne wydarzenia miały miejsce w historii oraz, co można zrobić, ażeby już nigdy więcej nie było wojen. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr III w Ostrowcu Św. uczestniczyli w wymianie polsko-niemieckiej, której program zatytułowany był "Podróż w czasie poprzez polsko- niemiecką historię. Ponadczasowe i międzykulturowe wezwanie do tolerancji i pokojowego współistnienia narodów".

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Pierwszym etapem wymiany była wizyta młodzieży niemieckiej. Przez kilka czerwcowych dni licealiści z "Bronka" gościli u siebie siedmioosobową grupę wraz z opiekunkami - Tamarą Kurz i Kathariną Kaiser z Gimnazjum im. Balthasara Neumanna w Marktheidenfeld w Bawarii. Razem zwiedzali najpiękniejsze zakątki rejonu, a więc Sandomierz i Baranów Sandomierski, Bałtów i Krzemionki, ale także pokazaliśmy naszym gościom Warszawę, Lublin i Kozłówkę. Odwiedziliśmy również Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z formami zajęć tam realizowanymi, podziwiać wykonywane przez uczestników Warsztatów przedmioty i przygotowany dla nich program muzyczno-taneczny. Wszyscy pracowali również nad projektem "Zachować pamięć". Ostatni dzień pobytu grupy niemieckiej w Polsce był jednocześnie ostatnim dniem roku szkolnego dla polskich uczniów. Goście mogli więc uczestniczyć w uroczystości rozdania świadectw.

W bieżącym roku szkolnym ostrowieccy uczniowie wraz z opiekunami Anettą Barańską i Jadwigą Wojsą przebywali z wizytą u swoich niemieckich kolegów w Marktheidenfeld. Uczestniczyli tam w zajęciach szkolnych i zostali przyjęci przez dyrekcję szkoły. Przy okazji zwiedzili m.in. Würzburg, Weimar, Muzeum Spessartu w Lohr, a takżefabrykę papieru w Homburg, gdzie mogli samodzielnie wykonać kartkę papieru. Kontynuowali również rozpoczętą w Polsce pracę nad projektem.

Zarówno podczas wizyty niemieckich uczniów w Polsce, jak i podczas rewizyty polskiej grupy w Niemczech odwiedzano obozy koncentracyjne i miejsca pamięci narodowej. W Polsce na trasie odwiedzin znalazło się Muzeum na terenie dawnego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, a w Niemczech były Obóz Koncentracyjny w Buchenwaldzie. Młodzi ludzie zajęli się również stereotypami, bo przecież jednym z ważniejszych zadań wymian uczniowskich jest uświadomienie uczniom, co daje obcowanie z innością, skłonienie do refleksji nad życiem ludzi z innych krajów, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Pracując nad pierwszą częścią projektu w Polsce uczniowie zapoznali się z polsko- i niemieckojęzyczną literaturą dotykającą czasów II wojny światowej. Okazało się, że uczniowie mieli dużo pytań, które skłoniły opiekunów do wspólnego podjęcia się rozliczenia się z przeszłością i historią. Wynikiem tego było wystawienie inscenizacji teatralnej przedstawiającej wydarzenia historyczne zaczynając od I wojny światowej, a na współczesności kończąc. Zadaniem uczniów było poruszenie szczególnie trudnych problemów polsko-niemieckiej historii w czasie II wojny światowej: deportacji i zagłady ludności oraz ich cierpienia. Chodziło o zachowanie pamięci o ich udrękach wyrażonych w utworach napisanych przez samych ocalonych, ale również o skłonienie widza do przemyśleń, uświadomienie mu, jakie były losy ludzkie w czasie wojny, podtrzymanie pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ażeby nigdy więcej nie mogły się one powtórzyć. W spektaklu wykorzystano dodatkowo utwory Paula Celana i Kurta Tucholskiego. Spektakl zakończył taniec w wykonaniu wszystkich uczestników przedstawienia oraz "Hymn Europy". Dla polskich uczniów występ był niewątpliwie dużym przeżyciem, ponieważ jeszcze w pierwszych dniach roku szkolnego nauczyli się na pamięć swoich ról, a musieli, pokonując tremę, wystąpić na scenie w obcym języku przed niemiecką publicznością. Po nagrodzonym gromkimi brawami przedstawieniu odbyła się debata poprowadzona przez nauczycielkę historii.

Na programie inscenizacji teatralnej wystawionej przez uczniów w czasie październikowej wymiany młodzieży w Marktheidenfeld znalazły się następujące słowa: "Ślady, ślady - mówią to i owo, / Ślady, ślady - opowiadają o czymś, / Ślady, ślady - pozostawię także ja, / Ślady, ślady - pozostawisz także ty."

Niezwykle cenna dla młodzieży inicjatywa wymiany polsko-niemieckiej odbywa się w Liceum im. Broniewskiego dzięki współfinansowaniu Fundacji Polsko-Niemieckiej.
/D. Stępień /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 20036 razy,
ostatnio: 2020-12-01 19:13:30
Skomentuj artykuł:
Powrót