Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2009-10-01

Motywem akt kobiecy

Wernisaż w OOK

Wernisaż grupy plastycznej "Krzemień" odbył się w Opatowskim Ośrodku Kultury. Prace artystów można oglądać przez dwa tygodnie.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Grupa powstała w sierpniu 2008 r. z inicjatywy Anny Sójki, Grzegorza Tyrały i Mirosława Majewskiego przy wsparciu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Formownie grupy rozpoczęły pokazy plenerowe oparte na pomyśle Artura Głowacza, kierownika administracyjnego oddziału muzeum "Krzemionki". Na terenie zrekonstruowanej wioski neolitycznej w oddziale muzeum "Krzemionki" organizował niedzielne spotkania plenerowe. Pokłosiem tych działań była wystawa poplenerowa,"Krzemionki 2008" otwarta w listopadzie 2008 r. w kawiarni na terenie rezerwatu . Pierwszą tematyczną wystawę grupy pt. "Sacrum" zaprezentowano w Końskich i w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie jesienią 2008 r., a następnie - w styczniu 2009 r. w Muzeum Historyczno - Archeologicznym w Ostrowcu Św.

- Grupę Plastyczną "Krzemień" tworzą artyści dyplomowani i twórcy nieprofesjonalni , dla których poszukiwanie artystycznego wyrazu stało się życiową pasją. Od chwili powstania patronat nad grupą objęło Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. wraz z dyrektorem Piotrem Mrugałą. Grupa współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piekoszowie kierowanym przez dyrektor Grażynę Tosnowiec, Towarzystwem Przyjaciół Denkowa i Klubem Literackim "Aspekt" . Podczas wernisażu swoją poezję zaprezentowały Zofia Walas, która od 2004 r. jest przewodniczącą Klubu Literackiego "Aspekt" przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Teresa Łucka członkini klubu . "Poezja Zofii Walas nieustannie kształtuje się, rozwija ciekawie, poszukuje własnego stylu . Jest żywiołem uczuć i myśli, który rozsadza wszelkie ramy. Wiele uwagi poświęca miłości jako samowystarczalnej idei ludzkiej duchowości, która jest niczym zwodzony most szczęścia, dar wciąż odradzającej się nadziei" - napisał w posłowiu tomiku wierszy autorki Stanisław Nyczaj. Teresa Łucka obok poezji twórczo zajmuje się rękodziełem artystycznym , głównie rzeźbieniem w glinie i przy użyciu masy solnej- powiedziała Beata Piątek, plastyk z OOK.

W wystawie w Opatowskim Ośrodku Kultury wzięli udział : Renata Kot- Konieczna - rysunek, Mirosław Majewski - rysunek, Jadwiga Grys - witraż, Grzegorz Tyrała - rzeźba, Marcin Różycki - rzeźba, Anna Sójka - malarstwo, Mirosław Majewski - malarstwo, Maciej G. Tyrała - malarstwo, Marcin Pytal - malarstwo oraz gościnnie Ryszard Brych - malarstwo.

Wspólnym mianownikiem wystawy Grupy Plastycznej,"KRZEMIEŃ" tym razem był akt kobiecy, motyw ten przewijał się zarówno w malarstwie, rysunku, jak i rzeźbie .
/J. Strzyż/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14785 razy,
ostatnio: 2020-05-27 20:05:27
Skomentuj artykuł:
Powrót