Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2009-11-02

Żołnierzom księdza Domańskiego

Walczył o Polskę biało - czerwoną

Msza św. w intencji ojczyzny i projekcja filmu dokumentalnego pt.: "Ksiądz Stanisław Domański" towarzyszyły poniedziałkowej promocji książki autorstwa Grzegorza Sado, poświęconej życiu i działalności wikariusza z Sienna - ofiary Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas uroczystości dokonano pośmiertnego odznaczenia kapłana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Ksiądz Stanisław Domański (1914-1946) to wyjątkowa postać w dziejach polskiego podziemia niepodległościowego. Kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan Armii Krajowej, przywódca organizacji antykomunistycznej, 63 lata temu został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Życie i działalność księdza stały się przedmiotem badań Grzegorza Sado, historyka, pracownika kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. W ich wyniku powstała książka pt.: "O Polskę biało - czerwoną", której promocja odbyła się w poniedziałek w sali teatralnej domu parafialnego "Michael" w Ostrowcu Św. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, znalazła się najbliższa rodzina kapłana: siostra- Stefania Szemraj i brat Tadeusz Domański, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do wydania publikacji.

- Pomysł napisania tej książki zrodził się w 2006 r., kiedy byłem studentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na seminarium magisterskim u pana prof. Ryszarda Gryzy. Owocem moich pierwszych badań była praca magisterska obroniona w roku 2007, następnie film zrealizowany przy wydatnej pomocy IPN oddziału lubelskiego. Potem uczestniczyłem w zajęciach zorganizowanych przez warszawską centralę IPN-u i w ramach letniej szkoły napisałem artykuł naukowy. Będąc już pracownikiem IPN Delegatury w Kielcach pojawiła się idea napisania książki, która byłaby biografią ks. Domańskiego - wyjaśniał podczas poniedziałkowej promocji Grzegorz Sado. - Bardzo cieszę się, że ta książka powstała, gdyż do tej pory ks. Domański był postacią dosyć nieznaną, a należy przecież do księży męczenników, którzy jako pierwsi oddali swe życie za ojczyznę w czasach PRL-u. Podobnie jak ks. Popiełuszko równie odprawiał msze za ojczyznę. Robił to jeszcze w czasie okupacji i w pierwszych miesiącach wyzwolenia Polski przez wojska sowieckie. Mówił głośno o niesprawiedliwości, o prześladowaniu żołnierzy AK, o tym, że są oni wywożeni na Syberię i mordowani.

Autor podkreślił, że pisząc książkę chciał wpłynąć na tok myślenia mieszkańców naszego regionu na temat polskiego podziemia i stosunków państwowo - kościelnych w pierwszych latach PRL-u.

- Mam nadzieję, że dzięki tej książce o ks. Domańskim usłyszy większe grono naszego społeczeństwa, a przede wszystkim młodzież. Jest to kolejny bohater, kolejna niezłomna postać, która zasługuje na uznanie i rehabilitację ze strony państwa polskiego- zauważył Grzegorz Sado.- Publikację dedykowałem żołnierzom księdza Stanisława. Czekali na nią ponad 60 lat.

Znakiem potwierdzenia słów autora było pośmiertne odznaczenie ks. Stanisława Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który w imieniu prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego, złożył na ręce rodzeństwa kapłana poseł Przemysław Gosiewski.

Licząca ponad 150 stron praca opisuje kapelana nie tylko, jako duchownego, ale przedstawia całe jego życie od momentu narodzin. Biografia skonstruowana według układu chronologicznego składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy opisuje dzieciństwo księdza Stanisława, naukę w szkole powszechnej, gimnazjum, pobyt w seminarium duchownym oraz pracę duszpasterską i pedagogiczną w Siennie. Jest w nim mowa także o działalności duchownego w Związku Walki Zbrojnej, w AK i o jego udziale w akcji "Burza". Drugi rozdział obejmuje lata 1945-1946. Autor ukazał tu działalność lokalnej organizacji konspiracyjnej kierowanej przez ks. Domańskiego na terenie Sienna i jego okolic, a także opisał represje aparatu bezpieczeństwa wobec żołnierzy AK i podkreślił rolę, jaką kapłan odgrywał w walce z systemem komunistycznym. Trzeci rozdział odnosi się do wydarzeń po śmierci głównego bohatera i poświęcony jest dalszym losom niektórych członków jego organizacji.

Poprzez lekturę książki można poznać niezłomność charakteru księdza w walce z systemem komunistycznym, z którym nigdy nie mógł się pogodzić. Publikację wzbogacają liczne fotografie i dokumenty pochodzące z Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu oraz z zasobów archiwum kieleckiej delegatury IPN. W pracy wykorzystane zostały także relacje naocznych świadków - członków organizacji konspiracyjnej kierowanej przez ks. Stanisława, m.in.: Józefa Cieleckiego, Mariana Pastuszki, Kazimiery Niedzieli, Henryka Kaczorowskiego oraz nieżyjących już Jerzego Falkiewicza i Władysława Zychowicza.

Podczas promocji książki zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć film dokumentalny pt. "Ksiądz Stanisław Domański" nakręcony przez Telewizję Polską - Oddział Lublin we współpracy z lubelskim oddziałem IPN. Prezentację książki poprzedziła msza św. w intencji ojczyzny odprawiona w kolegiacie p.w. św. Michała Archanioła.
/K. Fałdrowicz /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 17614 razy,
ostatnio: 2020-08-05 17:44:25
Skomentuj artykuł:
Powrót