Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-03-19

Wiceprezydent Krzysztof Targowski nowym prezesem KS KSZO

* Robert Minkina odszedł z honorem


      W piątek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu Sportowego KSZO. Na stanowisku prezesa klubu Roberta Minkinę zmienił wiceprezydent, Krzysztof Targowski. Wiceprezesem został ponownie Władysław Solonek.


    Wśród gości nie zabrakło Tomasz Półgrabskiego z UKFiS, Marka Podsiadło - wiceprezesa PZB, przewodniczącego RM Henryka Połońskiego, sekretarza powiatu - Piotra Składanowskiego i dyrektora MOSiR, Jarosław Bąchorka.


    Prezes Robert Minkina podziękował wszystkim za dwa lata współpracy. Jak podkreślił w czasie jego kadencji udało się spłacić 50 procent zadłużenia klubu i zorganizować w sumie 120 imprez portowych.


    Osiągnięć było sporo - mistrzostwa Polski waterpolistów i pływaków, awans młodych pięściarzy do MP.


    Najważniejsze jednak było to, że nigdy nie zabrakło pieniędzy na wyjazd sportowców na zawody. Prezesowi w imieniu trenerów podziękował Mieczysław Kieloch.


    Obrady prowadził Jerzy Zajączkowski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków zarządu - Kazimierza Płatka, Leszka Szlezyngiera i Czesław Stępnia.


    Byli pięściarze, trenerzy i działacze otrzymali odznaczenia Polskiego Związku Bokserskiego: złote - Tomasz Miałkowski i Władysław Solonek, a brązowe: Leszek Pasowicz i Jerzy Rzepka.


    W imieniu ministra sportu Adama Giersza odznaki UKFiS wręczał Tomasz Półgrabski. Złotymi odznaczono Zdzisława Pietrzykowskiego, Wojciecha Rolę, Adolfa Łatkowskiego, Tadeusza Niezgodę, srebrną Roberta Minkinę, a brązową Władysława Solonka i Jerzego Zajączkowskiego.


    Sprawozdanie z działalności klubu złożył wiceprezes ds. organizacyjnych, Wł.Solonek. W swym wystąpieniu powiedział, że klub korzystał bezpłatnie z obiektów MOSiR, a dzięki wsparciu sponsorów i licznego grona rodziców udało się z powodzeniem prowadzić sekcje piłki wodnej i pływania oraz boksu młodzieżowego. Sportowcy tych sekcji należą do najlepszych w Polsce. Wśród sponsorów KSZO znaleźli się m.in. gmina Ostrowiec i starostwo powiatowe oraz takie firmy, jak AutoHaus WW, Impexzłom, Petrochemia Płock, Spółdzielnia Pracy "Modeks", Zotor, Kombinat Budowlany, Mebloland, Różatex, Izoterma, Fundacja Pomocy Dzieciom "Uśmiech", Elektromechanika.


    W 2000 r. na sekcję pływania i piłki wodnej wydano 98 tys. zł, a w 2001 - 256 tys. Z kolei na boks wydatkowano odpowiednio 25 i 34 tys. zł. KSZO prowadził również w ubiegłym sezonie sekcję piłki ręcznej, która pochłonęła w sumie niewiele więcej niż 1500 zł. W sumie wydatki klubu -jak powiedział składający sprawozdanie Jerzy Maj - w ciągu dwóch lat wyniosły 394 tys. zł - w 2000 r. 204 tys. i w 2001 r. - 190 tys. Deficyt klubu wynosi 7 tys. zł.


    Do nowych władz klubu zgłoszono: Andrzeja Brodę, Piotra Węglewicza, Wacława Lewandowskiego, Henryka Kraskę, Wojciecha Wiśniewskiego, Krzysztofa Targowskiego. Krzysztofa Pacochę, Wojciecha Rolę, Zbigniewa Cichockiego, Jerzego Rzepkę, Władysława Solonka, Cezarego Styczyńskiego, Jerzego Maja, a do komisji rewizyjnej A.Łatkowskiego, Józefa Frączka i Stanisława Wodyńskiego.


    Na pracę w zarządzie klubu - z różnych względów - nie wyrazili zgody Witold Agatowski, Piotr Składanowski, Dorota Poznańska, Sławomir Frankiewicz, Marian Kałuża, Antoni Kołbuc.


    W dyskusji jako pierwszy głos zabrał komendant policji, Andrzej Broda. Podkreślił, ze sport niesie w sobie ogromne wartości. Dobrze zorganizowany klub w zamian za wystawanie pod blokiem daje młodzieży szansę godziwego spędzenia wolnego czasu od zajęć. Dodatkowo rozwija osobowość, dla wielu jest pasją życiową i hobby. Trzeba więc wszystko uczynić, aby klub dawał młodym ludziom szanse życiowe. W Ostrowcu jego zdaniem - nie powinna być tylko silna piłka nożna, ale i pływanie sport bezpieczny i pozwalający się wszechstronnie rozwinąć. Ważna jest pomoc miasta, które umożliwia dostęp do obiektów sportowych.


    Robert Minkina podkreślił z kolei rolę boksu, jako dyscypliny alternatywnej dla młodzieży z rodzin patologicznych. Błysk pieści dla wielu z nich również jest szansą w życiu na odnoszenie wielkich sukcesów.


    Jerzy Zajączkowski powiedział, że niezbędna jest współpraca wszystkich klubów ostrowieckich. Stanisław Wodyński zwrócił uwagę na to, że w sporcie nie może zabraknąć zapaleńców - tych którzy organizują wielkie turnieje osiedlowe dla wszystkich, przy czym nie skąpią swym czasem, wysiłkiem i zaangażowaniem. Jarosław Bąchorek zaś poinformował o planowanych inwestycjach sportowych na terenie miasta. Adam Janik natomiast mówił o niebagatelnej, a wręcz rozwojowej roli rodziców w organizacji klubu. To rodzice są i będą motorem napędowym działalności sportowej.


    W wyborach kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów i weszli w skład nowego zarządu KSZO: Andrzej Broda - 41, Zbigniew Cichocki - 35, Henryk Kraska - 45, Wacław Lewandowski - 39, Adam Janik - 32, Krzysztof Pacocha - 27, Wojciech Rola - 39, Cezary Styczyński - 39, Władysław Solonek - 32, Zbigniew Słowikowski - 39, Krzysztof Targowski - 43, Piotr Węglewicz 43.


    Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Stanisław Wodyński, a członkami Adolf Łatkowski i Józef Frączek.


    Do zarządu nie dostali mandatu: Jerzy Rzepka - 25, Krzysztof Wiśniewski - 19, Jerzy Maj - 26 oraz dotychczasowy prezes - Robert Minkina - 25.


    Po krótkich obradach nowego zarządu zdecydowano, że nowym prezesem będzie wiceprezydent, Krzysztof Targowski. A wiceprezesem urzędującym Władysław Solonek.


    -Dzięki za zaufanie - powiedział wiceprezydent. -Myślę, że nie zawiodę państwa. Dobra praca klubu będzie kontynuowana.


    Podczas obrad postanowiono, że klub zorganizuje na trenie miasta przychodnię sportowo - lekarską oraz będzie wspierał pomysł otwarcia klas sportowych w gimnazjach.


    -Skoro prezydent został prezesem, to już się boję, że trzeba będzie nowelizować tegoroczny budżet skwitował wybory przewodniczący RM, H.Połoński.


    /D.Kisiel/
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 19439 razy,
ostatnio: 2021-03-09 08:10:46
Skomentuj artykuł:
Powrót