Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-09-26

Piękny jubileusz "małej politechniki"

Rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół nr 3 upłynie pod znakiem obchodów jubileuszu 95-lecia. Oficjalnie zainaugurowała je sobotnia uroczystość, w której obok emerytowanych i obecnych nauczycieli, pracowników administracji oraz licznego grona absolwentów byłego THM-u, uczestniczyły osoby na co dzień wspierające szkołę.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

Początki obecnego ZS nr 3 sięgają 1921 r. W czerwcu tego roku strajkujący robotnicy wśród wielu postulatów zażądali od dyrekcji Zakładów Ostrowieckich utworzenia kursów rzemieślniczych dla młodych i starszych pracowników w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Żądanie to zostało spełnione i w 1922 r. przy Kole Techników Zakładów Ostrowieckich powstały kursy dokształcające dla rzemieślników i robotników. Ten typ szkolenia zawodowego został decyzją Ministerstwa Wyznań, Religii i Oświecenia Publicznego zalegalizowany jako Kursy Techniczne i uznany za jedną z trzech szkół zawodowych funkcjonujących wówczas w Ostrowcu. Nauka teorii odbywała się w budynku fabrycznym, a kierownictwo kursów powierzono Józefowi Kwiatkowskiemu.
Od tego czasu szkołę, zmieniającą osiem razy nazwę, opuściło tysiące absolwentów, którzy dzięki doświadczonej kadrze odnoszą duże sukcesy zawodowe. Są wśród nich generałowie, naukowcy, wybitni informatycy, a także przedstawiciele władz samorządowych. Zarówno byli uczniowie, jak i byli nauczyciele spotkali się w piątek w auli ZS nr 3, by wspólnie udać się w sentymentalną podróż w czasie. Do udziału w niej zaprosili prowadzący imprezę dyrektor szkoły Czesław Golis i absolwent byłego THM-u Jerzy Nowak.
- Wciągu 95 lat czas zmieniał to miejsce, nadając mu kształt zgodny z postępem, rozwojem technicznym i cywilizacyjnym. Jednego tylko nie zmienił - magii tej szkoły, której próg przekraczając na powrót, ma się kilkanaście lat - przyznał dyrektor Golis. - Ta szkoła tworzyła historię miasta i regionu. Jej marką był i jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Dzięki zaangażowaniu wielu osób jesteśmy jednym z najlepszych techników w województwie, "złotą szkołą" w rankingu "Perspektyw" i stale idziemy z duchem czasu.
I właśnie tym osobom szczególnie dziękowano podczas piątkowej imprezy. Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy ZS nr 3 odebrali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i przyjęli gratulacje. Najstarsi absolwenci odebrali certyfikaty potwierdzające zdobycie świadectwa dojrzałości. Nie zabrakło też upominków dla osób, instytucji i firm na co dzień wspierających szkołę. Symboliczne prezenty trafiły również na ręce gospodarzy imprezy. Z życzeniami dla społeczności byłego THM-u pospieszyli obecni na uroczystości senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, starosta ostrowiecki Zbigniew Duda i jego zastępca Eligiusz Mich, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, naczelnik wydziału edukacji w starostwie Wojciech Lesiak, reprezentujący prezydenta Jarosława Górczyńskiego Agnieszka Batóg i Tomasz Gębka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Wiesław Gruszka, dyrektorzy ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele WSBiP, związków zawodowych oświaty oraz firm i instytucji współpracujących z ZS nr 3.
Po części oficjalnej głos oddano utalentowanej młodzieży ZS nr 3, która zaprezentowała barwny program słowno-muzycznym. Potem odbyło się zwiedzanie szkoły i spotkania klasowe, a w godzinach popołudniowych integracyjny wyjazd na Krzemionki, połączony ze zwiedzaniem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu.K.F.
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8831 razy,
ostatnio: 2020-07-12 20:14:41
Skomentuj artykuł:
Powrót