Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2017-12-13

Kolejne drogi w gminie Waśniów

To jest pracowita końcówka roku na waśniowskich drogach. Oddano do użytku trzy nowe odcinki, szczególnie ważne dla mieszkańców Piotrowa, Nosowa, Boleszyna, Pękosławic oraz Prusinowic.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

Pierwszy z odnowionych odcinków to liczący 600 metrów łącznik Piotrowa z Nosowem. Koszt jego modernizacji wyniósł 280 tys. zł. W ramach prac wykonano: nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami asfaltowymi oddzielonymi od jezdni linią przerywaną oraz częściowo odwodnienie.
Drugi wyremontowany odcinek to 729 metrów. Jest to trasa przebiegająca między Rudami a Nosowem.
- Znacznie ułatwi mieszkańcom wsi komunikację. Jest to jednocześnie połączenie drogi gminnej z powiatową. Tutaj koszt robót zamknął się w kwocie blisko 328 tys. zł. Przebudowa obydwu dróg została dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 299 tys. zł- informuje wójt Krzysztof Gajewski.
Na tym odcinku położono nowy asfalt, pobocza zostały oddzielone od pasa jezdni, odnowiono przepust oraz przy części jezdni zamontowano bariery ochronne.
Remont drogi gminnej w Pękosławicach na długości 1650 metrów zrealizowano również dzięki dofinansowaniu z MSW iA. Wartość zadania to 877 tys. zł, z czego aż 450 tys. zł to pomoc z budżetu państwa.
W ramach prac wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, mijanki, korytka odwadniające oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi.G. Soboń
/WS/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 9082 razy,
ostatnio: 2020-05-27 22:47:26
Skomentuj artykuł:
Powrót